Lancering HotSpotScan (HSS) voor emissies

Thema:
Circulaire waardecreatie
28 maart 2022

Het berekenen van de uitstoot van gevaarlijke stoffen en de blootstelling daaraan met betrekking tot de levenscyclus van een product is soms tijdrovend en gecompliceerd. Met de HotSpotScan wordt dit veel eenvoudiger.

Bovendien krijgt de gebruiker gegevens aangeleverd in REACH. Door een aantal tamelijk eenvoudige vragen te beantwoorden, kan de gebruiker de levenscyclus van het product samenstellen en de gewenste emissiegegevens selecteren. Het resultaat is een stroomdiagram met de emissies naar de omgeving en de blootstelling van werknemers.

Bekijk de Hotspotscan

Een systemische tool voor potentiele hotspots in de levenscyclus van innovatieve producten

Levenscyclus van een product

Met de HotSpotScan (HSS) kan de gebruiker de verschillende stadia van de levenscyclus van een product samenstellen, zoals productie van stoffen, formulering, gebruik, levensduur en einde levensduur. Door vragen over de stof- en proceseigenschappen te beantwoorden, krijgt de gebruiker de relevante emissiefactoren te zien zoals deze gehanteerd worden in EUSES (European Union System for the Evaluation of Substances, de tool voor het berekenen van emissies in REACH-dossiers). Deze emissiefactoren voorspellen de uitstoot naar het milieu en de blootstelling binnen.

Emissiefactoren

Verder zijn ook emissiefactoren van SpERC's (Specific Environmental Release Categories) voor diverse sectoren in de tool geïntegreerd. De gebruiker kan deze factoren verwijderen en zijn eigen waarden invoeren. De HSS is in eerste instantie ontwikkeld in het kader van het FutureNanoNeeds FP7-project en is vervolgens verder ontwikkeld tijdens het Horizon 2020-project peroCUBE, dat zich richt op de ontwikkeling van perovskietappatuur.

Brede toepassing diverse sectoren

De HSS kan worden ingezet voor een breed scala aan toepassingen. De tool omvat diverse sectoren, zoals Adhesives & Sealants, Construction Chemicals, Electrical/Electronic Industry, Solvents en meer. Als je een van deze sectoren selecteert, kun je de levenscyclus van je product fase voor fase samenstellen. De tool hanteert standaard een referentiehoeveelheid van 1.000 kg van een stof voor het product wanneer dit in gebruik is.

De HotSpotScan voor het in kaart brengen van potentiële emissies van gevaarlijke stoffen en de blootstelling daaraan is beschikbaar op diamonds.tno.nl/#hotspotscan

Laat je verder inspireren

11 resultaten, getoond 1 t/m 5

Practice what you preach: TNO bouwt circulair

Informatietype:
Insight
14 oktober 2022

Als je bedrijven en overheden adviseert om circulair te bouwen, dan wil je zelf het goede voorbeeld geven. Practice what you preach. Dus toen het oude TNO Laboratorium voor energie- en materiaaltechnologie in Delft moest verdwijnen, werden zoveel mogelijk materialen hergebruikt voor het nieuwe TNO Bouwinnovatie Lab.

Ondersteuning beleidsvorming circulaire economie overheden

Informatietype:
Artikel
Overheden willen hun ecologische voetafdruk verkleinen. Met ons onderzoek ondersteunen we de beleidsvorming voor een circulaire economie. Ontdek meer.

Circulaire bouw en infrastructuur

Informatietype:
Artikel
Hoe vervangen we binnen een paar jaar 10 tot 20% van de toegepaste bouwmaterialen door circulaire bouwmaterialen? Met onze innovaties voor circulaire bouw.

Naar een circulaire economie met circulaire waardecreatie

Informatietype:
Artikel
We versnellen de transitie naar een circulaire economie. Dit doen we o.a. met impactanalyses, waardecreatie en verbinding met circulaire hubs. Ontdek meer.

Circulaire economie: zo bepaal je ook de sociale impact van een product

Informatietype:
Insight
10 maart 2022
Bij circulaire economie kunnen we goed in kaart brengen welke milieueffecten een product heeft. Het is tijd om ook de sociale impact te bepalen.