Quantum Applicatie Lab brengt quantumtechnologie versneld naar de samenleving

Thema:
Quantum Computing Devices development
24 maart 2022

Organisaties die willen onderzoeken welke toekomstige voordelen zij kunnen behalen met de quantumcomputer kunnen vanaf vandaag terecht bij het Quantum Applicatie Lab (QAL). Het QAL is een publiek-private samenwerking met als doel om quantumcomputers toepasbaar te maken voor gebruikers uit verschillende sectoren. Het lab verschaft partijen toegang tot specifieke kennis en technische infrastructuur om de voordelen van quantumtechnologie voor hun vakgebied concreet te gaan verkennen. De initiatiefnemers van het Lab zijn de Universiteit van Amsterdam, het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI), TNO, SURF, TU Delft, het Netherlands eScience Center en IBM Quantum.

Een groot vooruitzicht

De huidige generatie computers rekent met enen of nullen. Een quantumcomputer rekent op een fundamenteel andere manier en maakt gebruik van quantum bits die in een superpositie van 1 en 0 kunnen staan. Tezamen met quantum mechanische effecten die plaatsvinden in de quantumcomputer, zoals interferentie en entanglement, levert dit een fundamenteel nieuwe manier van informatie verwerking en bewerking. Door nieuwe quantum algoritmen op quantum hardware te draaien kan dit voor bepaalde wiskundige problemen tot een snellere oplossing leiden.

De enorme potentie aan rekenkracht van quantumcomputers maakt het mogelijk om problemen op te lossen die tot nu moeilijk, of niet oplosbaar waren en dat biedt ongekende kansen. De quantumcomputer kan in de toekomst worden ingezet op praktische toepassingen zoals optimalisatievraagstukken (bijvoorbeeld het verbeteren van risicomanagement voor banken en verzekeraars), simulatie van quantummechanische systemen (bijvoorbeeld het voorspellen van het gedrag van nieuwe moleculen en materialen) en potentieel het versnellen van sommige machine learning problemen.

Focus op bruikbare toepassing van quantum computing

Hoewel de technologie zich in rap tempo ontwikkelt, zijn er nog maar weinig bedrijven en organisaties die zich actief buigen over de toepassingsmogelijkheden. Met name de beschikbaarheid van specifieke technische kennis en de hoge kosten van de benodigde testinfrastructuur vormen een barrière. Door technologie en toepassing dichter bij elkaar te brengen, wil het QAL daarop inhaken.

Het consortium is opgebouwd uit ingenieurs, wetenschappers, ontwikkelaars en onderzoekers, en heeft daarmee de beschikking over unieke kennis, kunde en technische infrastructuur. Daarnaast is er grondige kennis nodig van maatschappelijke behoeften en marktvraag en daarom wordt er nauw afgestemd met potentiële eindgebruikers. Met hun inbreng kan er effectief gewerkt worden aan de analyse, ontwikkeling en realisatie van bruikbare quantum computing toepassingen.

Over de initiatiefnemers

Sinds 2020 wordt er gewerkt aan de oprichting van het Quantum Application Lab (QAL). De partners zijn: Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) – het nationaal onderzoeksinstituut voor wiskunde en informatica (die al sinds 2015 op dit onderwerp samenwerken via het QuSoft instituut), de Nederlandse Organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek (TNO), de Nederlandse samenwerkende ICT-organisatie voor Nederlands hoger onderwijs en onderzoek (SURF), TU Delft (namens Quantum Inspire) en het Netherlands eScience Center. IBM Quantum zal dienen als een technology provider.

Betrokken experts bij de lancering van quantum applicatie lab

Laat je verder inspireren

3 resultaten, getoond 1 t/m 3

Zevenjarig quantum-onderzoeksprogramma van start bij TNO

Informatietype:
Insight
28 november 2022

TNO coördineert Qu-Test, een netwerk van RTO's en NMI's, gefinancierd vanuit het Quantum Flagship en bedoeld om de Europese concurrentiepositie op het gebied van quantumtechnologie te versterken.

Quantumtechnologie in ontwikkeling

Informatietype:
Artikel
Quantumtechnologie zorgt voor technologische vooruitgang. Bekijk de uitleg over superpositie en verstrengeling en lees meer over onze quantumtoepassingen.

Veelbelovend Regeerakkoord met ruime aandacht voor innovatie

Informatietype:
Nieuws
16 december 2021

De vijf Nederlandse topinstituten voor toegepast onderzoek: Deltares, MARIN, NLR, TNO en WUR (verenigd in TO2), zijn positief over het nieuwe Regeerakkoord. Met het oog op de Lissabondoelstelling om 3% van het BBP in R&D te investeren zet het kabinet vol in op onderzoek en innovatie.