Nederlands consortium onder leiding van TNO ontwikkelt HemiCAT-lasercommunicatieterminal

Thema:
Satellietcommunicatie
22 maart 2023

TNO gaat samen met een consortium van Nederlandse partners beginnen met de ontwikkeling van een lasercommunicatieterminal. Deze hoogefficiënte, kleine demonstrator, genaamd HemiCAT, zal de datatransmissiecapaciteit van kleine satellieten vergroten door met de aarde te communiceren via laser.

Overeenkomst Raytheon Missiles & Defense en Nederlandse overheid

De ondertekende contracten voor het HemiCAT LaserSatCom-project tussen TNO, verschillende Nederlandse partners en Raytheon Missiles & Defense (RMD), een onderdeel van Raytheon Technologies, hebben de weg vrijgemaakt voor de start van het project begin 2023, met een demonstratie in een baan om de aarde in 2026.

Lasercommunicatie maakt het mogelijk om de grote hoeveelheden data die op satellieten worden gegenereerd, rechtstreeks naar de aarde te sturen zonder de beperkingen van de standaard radiofrequentietechnologie voor communicatie. Dit wordt bereikt door de data te verzenden in het infrarode golflengtegebied, waar een grotere bandbreedte mogelijk is.

Met radiofrequenties wordt een aantal megabits per seconde bereikt, maar met lasercommunicatie kunnen de overdrachtssnelheden van deze kleine satellieten tien tot honderd keer zo groot worden. Bovendien worden lasercommunicatielinks als veel veiliger beschouwd dan communicatielinks via radiofrequenties en kunnen de systemen kleiner, lichter en krachtiger zijn, wat belangrijk is in de ruimtevaart.

Het HemiCAT-project wordt mogelijk gemaakt door een industriële participatieovereenkomst tussen RMD en het Commissariaat Militaire Productie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Lizzie_Laser-3b
Geanimeerde weergave van HemiCAT Laser Communication Terminal in satelliet geïntegreerd

Volgende stap in optische satellietcommunicatie

De HemiCAT-terminal bouwt voort op de lasercommunicatieterminal CubeCAT, die begin 2023 zal worden gelanceerd. HemiCAT zal op basis van verdere ontwikkeling van de CubeCAT-terminal de vitale technologie demonstreren om de communicatielaser met behulp van spiegels naar het grond station te sturen. Hierdoor kan HemiCAT communiceren zonder dat de satelliet hoeft te worden geheroriënteerd terwijl hij het ontvangende grondstation volgt. Wanneer de satelliet in zijn baan om de aarde is gebracht, zal HemiCAT in eerste plaats communiceren met het Optische satellietcommunicatie bij TNO in Den Haag. Bovendien zal HemiCAT ook beter interoperabel zijn met de opkomende LEO-constellaties als alternatief voor het downlinken van data wanneer de optische grondstations niet beschikbaar zijn.

Industriële participatie en publiek private samenwerkingen vormen samen een 'win-win-win

De versterking van de relatie tussen TNO en Raytheon via het HemiCAT-project wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van fondsen voor Industriële Participatie, beschikbaar gesteld door EZK en RMD, en PPS-toeslag voor publiek private samenwerkingen van Holland High Tech. Alle betrokkenen hebben hier baat bij, wat resulteert in een 'win-win-win'-situatie. Het project ontwikkelt verder een 'key capability' binnen het NAVO-bondgenootschap, versterkt en positioneert de Nederlandse defensie-industrie in internationale toeleveringsketens en laat internationale partners profiteren van innovatieve Nederlandse oplossingen.

Projectpartners

Het HemiCAT-project is een consortium onder leiding van TNO en omvat verder FSO Instruments (vertegenwoordigd door Demcon) en het Nederlandse bedrijf AAC Hyperion (onderdeel van AAC Clyde Space), dat de elektronica en software zal leveren.

Laat je verder inspireren

9 resultaten, getoond 6 t/m 9

Data succesvol verstuurd via lasercommunicatie tussen optische grondstations over 10 km afstand

Informatietype:
Nieuws
13 september 2022
Geslaagde veldproef met optische lasercommunicatieverbinding over 10 km. Bij laser-satellietcommunicatie wordt gebruik gemaakt van satellieten die informatie verzenden naar de aarde in de vorm van onzichtbare lichtsignalen.

Ultra-veilige quantum- en satellietcommunicatie technologie

Informatietype:
Artikel

Optische satellietcommunicatie

Informatietype:
Artikel

Astronomie vanaf de aarde

Informatietype:
Artikel