Consortium onderzoekt positieve zogeffecten drijvende windturbines

Thema:
Drijvende windenergie
Ontwerp en exploitatie windparken op zee
4 december 2023

Een internationaal consortium van zes toonaangevende organisaties is gestart met een onderzoek naar de positieve zogeffecten van windturbines met gekantelde rotoren. TouchWind, een Nederlandse onderneming op het gebied van drijvende windtechnologie, leidt het project van een drijvende windturbine met één gekanteld rotorblad. Het consortium bestaat uit Mitsui O.S.K. Lines (MOL) uit Japan, TNO, maritiem onderzoeksinstituut MARIN, elektrische motoren- en aandrijvingsproducent Nidec, en rotorbladspecialist We4ce.

Potentie gekantelde rotoren

Het POWER-project, toepasselijk genaamd 'POsitive Wake Effects of turbines with tilted Rotors', heeft als doel aan te tonen dat de kosten van offshore windproductie aanzienlijk kunnen worden verlaagd door de energieopbrengst in offshore windparken te verbeteren. Het project richt zich op het verminderen van beruchte zogeffecten (net als bij een vliegtuig ontstaan er achter elke windturbine bepaalde, vaak zeer onregelmatige, windstromen) die de prestaties van turbines negatief beïnvloeden, dus minder efficiëntie en energieproductie.

Maximaliseren energieopbrengst

Het consortium focust in het project op het clusteren van windparken om de ruimte op zee te optimaliseren. Er wordt onderzoek gedaan of het mogelijk is turbines met gekantelde rotoren dichter bij elkaar te zetten zonder concessies te doen aan de energieopbrengst, waardoor de productie van windenergie per vierkante kilometer wordt gemaximaliseerd.

Leon Laas

‘‘Het POWER-project is een flinke stap in de zoektocht naar efficiëntere en economisch haalbare offshore windenergieproductie. Met alle partners willen we het volledige potentieel van gekantelde rotortechnologie ontsluiten.’’

Leon Laas

projectmanager windenergie bij TNO

Strategische doelen

Het POWER-project streeft ernaar de verliezen door zogeffecten te verminderen door turbines met gekantelde rotoren te gebruiken om de zog effectief af te buigen. Daarnaast wil het consortium het concept valideren dat turbines met gekantelde rotoren als wind 'trekkers' kunnen fungeren. Dat wil zeggen meer wind van hogere luchtlagen naar een windpark halen en daardoor een positief effect creëren. De combinatie van deze effecten zou de weg kunnen effenen naar windparken met aanzienlijk hogere vermogensdichtheid.

Ontwikkeling en testen prototypes

Binnen het POWER-project gaat TouchWind, in samenwerking met Nidec en We4Ce, tien prototypes van turbines met gekantelde rotoren met een diameter van 6 meter ontwikkelen. Het project omvat uitgebreide veldtesten, eerst op het land en vervolgens op het water.

TNO en MARIN zullen een cruciale rol spelen in de testfase, waarbij uitgebreide metingen worden uitgevoerd om verschillende lay-outs van windparken te evalueren op het gebied van configuratie en afstand, waardoor het concept en numerieke modellen worden gevalideerd.

Het POWER-project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Project POWER consortium
Foto: Touchwind

‘‘Het is prachtig dat we dit project kunnen starten met tien windturbines met gekantelde rotoren, samen met onze consortiumpartners die allemaal hun eigen expertise hebben op specifieke gebieden van dit onderzoeks- en demonstratieprogramma.’’

Rikus van de Klippe

oprichter en CEO van TouchWind

Laat je verder inspireren

7 resultaten, getoond 1 t/m 5

Betere betrouwbaarheid windturbinebladen door innovatieve monitoring en digital twin-technologie

Informatietype:
Nieuws
8 april 2024
Door de conditie van windturbinebladen tijdens hun levensduur te monitoren en bestaande digital twin concepten aan te passen wordt het mogelijk de resterende levensduur te voorspellen.

Naar nieuwe methodes voor ontwerp windturbines

Informatietype:
Insight
16 februari 2023

TNO-innovatie biedt afgedankte windturbinebladen circulaire toekomst

Informatietype:
Insight
17 oktober 2022

Veel potentie wereldwijd voor drijvende windturbines

Informatietype:
Artikel

Duurzaam ontwerp om windturbines circulair te maken

Informatietype:
Artikel