Informatietype:
Evenement
Thema:
Milieu en duurzaamheid
Unit:
Energy & Materials Transition

Nationale onderzoeksagenda MaterialsNL Strategic Autonomy

De energietransitie verslindt enorme hoeveelheden kritische grondstoffen zoals lithium, kobalt en zeldzame aardmetalen. De huidige grondstofschaarste staat nog maar aan het begin, de geopolitieke implicaties zijn al voelbaar, evenals het appèl op onze moraliteit: hoe verhouden we ons tot de aarde en het groeiparadigma?

Startdatum:
-
Tijd:
09:00 - 17:00
Locatie:
TNO Utrecht, Princetonplein 6, 3584 CB Utrecht
Kosten:
Gratis

Momentum grondstoffenschaarste

De Europese Commissie heeft voor 2024 een Europese Grondstoffenwet aangekondigd, ondermeer om de afhankelijkheid van landen als China en Rusland te verminderen. Nederland heeft met hetzelfde doel in het afgelopen najaar zijn Grondstoffenstrategie gepubliceerd. Het is tijd om de programmatische aanpak van de grondstoftransitie op te pakken.

Initiatief nemen

Op initiatief van Jacqueline Vaessen (boegbeeld ChemstryNL) en het MaterialenNL-Platform nodigen we je uit om op vrijdag 10 februari óf op dinsdag 14 februari met ons een start te maken met de onderzoeksagenda MaterialsNl Strategic Autonomy. Hiermee geven we richting aan de prioriteitstelling grondstoftransitie.

We leggen daarmee ook de basis voor een mogelijk toekomstig Nationaal Programma MaterialsNl Strategic Autonomy (vierde ronde groeifonds 2023/2024). Een eerste versie van de agenda moet in juni 2023 beschikbaar zijn, een eerste outline van een nationaal programma willen we begin 2024 gereed hebben. Uiteraard is voor een dergelijk voorstel een fors commitment van alle stakeholders nodig, tijdens de workshops willen we ook een begin maken met het in kaart brengen van het bestaande commitment.

Programma & werkwijze

Op 10 en 14 februari starten we met het vaststellen van de dimensies van de agenda. Per dag werken met een diverse groep van maximaal 95 personen aan vraagstukken rond moraliteit, transitie, innovatie, kennisopbouw en waarde creatie.

Het gezelschap is gemêleerd en bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende sectoren en branches zoals de maak-en creatieve industrie, financiële sector, gezondheidszorg, overheden, urban future, voedselvoorziening, wetenschap, onderwijs, logistiek of afvalverwerking. Ook ethiek, filosofie en de kunsten zijn vertegenwoordigd, zowel met de wijsheid van oudere generaties als de Generation Next.

In verschillende werkvormen zoeken we verbinding met elkaars kennis, expertises, denkkaders en overtuigingen. We erkennen de grondstoftransitie als een wicked problem, een systemisch vraagstuk dat van ons vraagt om in onderlinge afhankelijkheid het onbekende tegemoet te treden. We spreken onze verbeelding aan, dagen elkaar uit om buiten de geëffende paden te treden en zetten samen stappen in de richtingen die dienstbaar zijn aan de grondstoftransitie.

  • In de ochtend onderzoeken we het vraagstuk vanuit het gezichtspunt van mensen, dieren, planten en objecten door ons ermee te vereenzelvigen en het een stem te geven in een theatraal ‘Parlement der dingen’ (volgens Bruno Latour).
  • In de middag werken we in gemengde groepen aan het benoemen van de dimensies en thema’s voor de onderzoeksagenda.
  • Op het einde van de dag maken we afspraken wie van de deelnemers een actieve rol wil en kan spelen in het verder uitschrijven van de agenda in de periode februari tot en met juni. In dit proces blijven we alle deelnemers informeren over de voortgang hiervan en breiden we ons gezelschap gaandeweg uit met nieuwe expertises en kennis, al naar gelang de inhoudelijke ontwikkeling van de agenda.

Meer info en aanmelden

Voel je je aangesproken tot dit initiatief en vind je dat je een bijdrage kunt leveren aan de nationale grondstoftransitie, meld je dan nu aan.

Utrecht

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Postadres

Postbus 80015
3508 TA Utrecht

Laat je verder inspireren

70 resultaten, getoond 1 - 5

Microplastics en verpakkingen: vermindering is haalbaar

Informatietype:
Insight
31 augustus 2023

Plasticverpakkingen zijn onmisbaar en tegelijkertijd een grote bron van microplastics. Lees aan welke effectieve maatregelen we samen met de industrie werken.

Zonder grondstoftransitie geen energietransitie

Informatietype:
Insight
10 augustus 2023

Vier voorbeelden die laten zien hoe TNO aan alternatieve grondstoffen en productieprocessen werkt voor nog betere batterijen, elektrolysers voor waterstof, zonnepanelen en windmolens.

Upwash-technologie voor hogere kwaliteit plasticafval

Informatietype:
Artikel

Op dit moment wordt slechts een klein deel van het plastic dat we dagelijks gebruiken gerecycled. Om meer plasticafval te kunnen hergebruiken zijn innovatieve technologieën nodig die plastic zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen recyclen. Het door TNO bedachte Upwash concept is zo’n technologie, die nu verder wordt ontwikkeld en gereed gemaakt voor opschaling.

From #plasticfree to future-proof plastics

Informatietype:
Webinar
15 juni 2023
1 aflevering

Tijdens de webinar 'From #plasticfree to future-proof plastics' deelden we de resultaten uit onze whitepaper 'How a future-proof, circular and sustainable plastics economy should look like'.

Tijdmakers: een gezondere wereld zonder microplastics

Informatietype:
Insight
15 juni 2023

Tussen 11 en 15 juni 2023 kwam de Ocean Race op bezoek in Den Haag. TNO was erbij en gaf toelichting op microplasticsmetingen tijdens de race.