Informatietype:
Evenement
Thema:
Milieu en duurzaamheid
Unit:
Energy & Materials Transition

Nationale onderzoeksagenda MaterialsNL Strategic Autonomy

De energietransitie verslindt enorme hoeveelheden kritische grondstoffen zoals lithium, kobalt en zeldzame aardmetalen. De huidige grondstofschaarste staat nog maar aan het begin, de geopolitieke implicaties zijn al voelbaar, evenals het appèl op onze moraliteit: hoe verhouden we ons tot de aarde en het groeiparadigma?

Helaas heeft het evenement al plaatsgevonden, je kan je niet meer aanmelden.

Startdatum:
-
Tijd:
09:00 - 17:00
Locatie:
TNO Utrecht, Princetonplein 6, 3584 CB Utrecht
Kosten:
Gratis

Momentum grondstoffenschaarste

De Europese Commissie heeft voor 2024 een Europese Grondstoffenwet aangekondigd, ondermeer om de afhankelijkheid van landen als China en Rusland te verminderen. Nederland heeft met hetzelfde doel in het afgelopen najaar zijn Grondstoffenstrategie gepubliceerd. Het is tijd om de programmatische aanpak van de grondstoftransitie op te pakken.

Initiatief nemen

Op initiatief van Jacqueline Vaessen (boegbeeld ChemstryNL) en het MaterialenNL-Platform nodigen we je uit om op vrijdag 10 februari óf op dinsdag 14 februari met ons een start te maken met de onderzoeksagenda MaterialsNl Strategic Autonomy. Hiermee geven we richting aan de prioriteitstelling grondstoftransitie.

We leggen daarmee ook de basis voor een mogelijk toekomstig Nationaal Programma MaterialsNl Strategic Autonomy (vierde ronde groeifonds 2023/2024). Een eerste versie van de agenda moet in juni 2023 beschikbaar zijn, een eerste outline van een nationaal programma willen we begin 2024 gereed hebben. Uiteraard is voor een dergelijk voorstel een fors commitment van alle stakeholders nodig, tijdens de workshops willen we ook een begin maken met het in kaart brengen van het bestaande commitment.

Programma & werkwijze

Op 10 en 14 februari starten we met het vaststellen van de dimensies van de agenda. Per dag werken met een diverse groep van maximaal 95 personen aan vraagstukken rond moraliteit, transitie, innovatie, kennisopbouw en waarde creatie.

Het gezelschap is gemêleerd en bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende sectoren en branches zoals de maak-en creatieve industrie, financiële sector, gezondheidszorg, overheden, urban future, voedselvoorziening, wetenschap, onderwijs, logistiek of afvalverwerking. Ook ethiek, filosofie en de kunsten zijn vertegenwoordigd, zowel met de wijsheid van oudere generaties als de Generation Next.

In verschillende werkvormen zoeken we verbinding met elkaars kennis, expertises, denkkaders en overtuigingen. We erkennen de grondstoftransitie als een wicked problem, een systemisch vraagstuk dat van ons vraagt om in onderlinge afhankelijkheid het onbekende tegemoet te treden. We spreken onze verbeelding aan, dagen elkaar uit om buiten de geëffende paden te treden en zetten samen stappen in de richtingen die dienstbaar zijn aan de grondstoftransitie.

  • In de ochtend onderzoeken we het vraagstuk vanuit het gezichtspunt van mensen, dieren, planten en objecten door ons ermee te vereenzelvigen en het een stem te geven in een theatraal ‘Parlement der dingen’ (volgens Bruno Latour).
  • In de middag werken we in gemengde groepen aan het benoemen van de dimensies en thema’s voor de onderzoeksagenda.
  • Op het einde van de dag maken we afspraken wie van de deelnemers een actieve rol wil en kan spelen in het verder uitschrijven van de agenda in de periode februari tot en met juni. In dit proces blijven we alle deelnemers informeren over de voortgang hiervan en breiden we ons gezelschap gaandeweg uit met nieuwe expertises en kennis, al naar gelang de inhoudelijke ontwikkeling van de agenda.

Utrecht

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Postadres

Postbus 80015
3508 TA Utrecht

Laat je verder inspireren

91 resultaten, getoond 1 - 5

Biodiversiteit in kaart brengen met fijnstoffilters

Informatietype:
Insight
22 mei 2024
Fijnstoffilters zijn niet alleen geschikt om fijnstof te meten. Ook zogenaamd environmental DNA is met deze filters te meten.

TNO opent testlab voor volgende generatie batterijtechnologie

Informatietype:
Nieuws
13 mei 2024

Biopolymeren ontwikkelen met machine learning

Informatietype:
Artikel

TNO maakt luchtkwaliteit rondom vliegvelden inzichtelijk

Informatietype:
Insight
22 april 2024

Emissies voorspellen van boerenbedrijven op basis van mobiele metingen

Informatietype:
Insight
2 april 2024