Informatietype:
Evenement
Thema:
Duurzame logistiek
Unit:
Mobility & Built Environment

Topsector logistiek festival 2023

De logistieke sector innoveert, verduurzaamt en is volop in beweging. Ontdek het op maandag 11 september in De Kuip Rotterdam.

Startdatum:
Tijd:
11:30
Locatie:
De Kuip Rotterdam
Kosten:
Gratis

Ontdek duurzame logistieke innovaties op het Topsector Logistiek Festival 2023

Tijdens het Topsector Logistiek Festival 2023 is TNO aanwezig om deelnemers te laten kennismaken met verschillende logistieke innovaties en ontwikkelingen. Samen met marktpartijen, overheden en andere kennisinstellingen streeft TNO ernaar om de logistieke sector toekomstbestendig te houden, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende maatschappelijke trends en uitdagingen. Zoals klimaatverandering, de energietransitie en de steeds beperkter wordende ruimte.

TNO is met vier programma-onderdelen tijdens het festival vertegenwoordigd. Bekijk het programma.

1. Energievoorziening op zero-emissie bouwplaatsen

De dringende behoefte aan een snelle transitie richting zero-emissie (ZE) bouwplaatsen brengt uitdagingen met zich mee. Zoals hoe de energievoorziening op de bouwplaats zo wordt ingericht dat er een juiste afstemming plaatsvindt tussen energievraag en energieaanbod, rekening houdend met de grote variëteit in werkzaamheden bij verschillende bouwplaatsen en in verschillende bouwfasen. In het project TRANSENERGY onderzoekt TNO samen met partners hoe de belangrijke factoren elkaar beïnvloeden en welke impact dit heeft op de keuzemogelijkheden op en rond de realisatie van ZE bouwplaatsen. Leer er meer over op het Topsector Logistiek Festival!

2. In het laag vaarwater

Door klimaatverandering zullen er meer droge periodes komen. Dit heeft gevolgen voor de binnenvaart door laag water op de vaarwegen. Dit heeft financiële impact op de binnenvaartsector en verladers zoals o.a. schade in omzet, lagere beladingsgraad en hogere transportkosten. Ook heeft het economische impact op de maatschappij door doorrekening van hogere ketenkosten in eindproducten en meer congestie op de weg door omgekeerde modal shift. Onderzoek draagt bij aan het opstellen van toekomstige handelingsperspectieven en geeft antwoord op vragen als:

  • welke scenario’s zijn denkbaar bij laag vaarwater,
  • welke gevolgen hebben deze voor stakeholders,
  • welke maatregelen zijn nodig om het multimodale transportsysteem veerkrachtig te maken?

In de sessie ‘In het laag vaarwater’ verkent TNO met een interactieve opstelling verschillende mogelijke oplossingen voor veilige en betrouwbare corridors.

3. Logistiek als onderdeel van duurzame gebiedsontwikkeling in steden

In ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkelingen wordt vaak beperkt rekening gehouden met de (toekomstige) aanwezigheid van logistieke voertuigen. Daardoor bestaat het risico dat inspanningen voor leefbare gebieden deels teniet worden gedaan. In verschillende onderzoeken heeft TNO in nauwe betrokkenheid met gemeentes meegedacht over slimme oplossingen voor de ruimtelijke inpassing van logistiek in (autoluwe) gebiedsontwikkelingen.

Voorbeelden hiervan zijn de case studies over logistiek als ontwerpopgave als onderdeel van het living lab CILOLAB in het Beurskwartier in Utrecht, de Spoorzone in Zwolle en een bestaande gemengde straat in Rotterdam. Op het Topsector Logistiek Festival gaat TNO aan de hand van een casus met de deelnemers in discussie over verschillende manieren waarop logistiek ruimtelijke geïntegreerd kan worden in stedelijke gebieden, zodat deze blijvend kunnen worden bevoorraad, terwijl de overlast op de omgeving beperkt blijft.

4. Serious Gaming voor logistiek

Op het kennisplein kun je kennismaken met verschillende serious games voor logistiek die TNO de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Serious games helpen om logistieke partijen, overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen meer inzicht te geven in de impact van logistieke innovaties en maatregelen als samenwerking in de logistieke keten. TNO heeft de afgelopen jaren in samenwerking met andere partijen een aantal games ontwikkeld, die zich richten op een diversiteit aan onderwerpen, waaronder duurzame bouwlogistiek, synchromodaal transport en spoortransport. De Serious Game stand op het festival geeft allerlei informatie en toelichting over de mogelijkheden van serious gaming voor de logistieke sector.

Laat je verder inspireren

5 resultaten, getoond 1 - 5

Schoner bouwen dankzij slimme bouwlogistiek en accurate emissiemetingen

Informatietype:
Insight
6 juni 2023
Met betrouwbare emissiecijfers over de bouwplaats en inzichten in slimme bouwlogistieke maatregelen kan de sector vandaag al flinke stappen zetten.

5 mythes over de thuislevereconomie

Informatietype:
Insight
18 oktober 2022

TNO aan basis ’s werelds eerste full scale pilot end-to-end CO2 afvang aan boord

Informatietype:
Nieuws
5 oktober 2022

Expertisegroep Duurzaam transport en logistiek

Informatietype:
Artikel

Innovaties voor duurzame logistiek

Informatietype:
Artikel