De 3 logische startpunten voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in jouw gemeente

Thema:
Klimaat en luchtkwaliteit

Overheden staan voor uitdagende keuzes als het gaat om het verbeteren van de luchtkwaliteit. Op welke onderdelen gemeenten maatregelen nemen is uiteindelijk aan de gemeenten zelf. Maar dat er maatregelen genomen moeten worden om de doelstelling te halen, staat buiten kijf.

Eerst een voorbeeld uit de praktijk. Een vuurtje in de tuin lijkt voor veel burgers onschuldig bij windstil weer. Het is maar één avond, de uitstoot is niet constant, de rook verdwijnt in de lucht en mensen kiezen er zelf voor. Maar velen weten niet hoe lang de rook blijft hangen op windstille avonden, en hoe het zich verspreidt. Inwoners uit de buurt kunnen hierdoor gezondheidsklachten ervaren. Als beleidsmedewerker weet je dat het daarom verstandig is om de stookwijzer actief onder de aandacht te blijven brengen om mensen bewust te maken.

De 3 logische startpunten

Binnen de context van het Schone Lucht Akkoord worden verschillende type maatregelen voorgelegd. Afhankelijk van het type bronnen en de ruimtelijke inrichting van de gemeente kan hier een afweging in worden gemaakt. Maar hoe maak je nu deze keuze in wat voor jouw gemeente de beste opties zijn?

Er zijn een aantal aanknopingspunten waar je als overheid rekening mee kan houden als het gaat om het schoner maken van de lucht die jouw inwoners inademen.

  1. Voorkom bijvoorbeeld fijnstofbronnen benedenwinds of in de buurt van waar veel mensen regelmatig samenkomen.
  2. Reduceer bronnen in de buurt van gevoelige groepen inwoners.
  3. Gebruik tools als stookwijzer om je inwoners voor te lichten hoe je onnodige luchtvervuiling bij ongunstige weersomstandigheden voorkomt.

Kijkend naar de huidige beschikbare data en regelgeving en gebruikmakend van gezond verstand zorgt al voor een goed begin. Denk je daarnaast aan één van de onderstaande maatregelen? Vanuit TNO kunnen we je adviseren welke maatregelen het beste passen bij jouw situatie en kunnen we samen aan de slag met onze gezonde lucht aanpak. Meer weten, neem contact met ons op of plan een laagdrempelige ‘Meet the expert’ sessie.

Maatregelen voor gezonde lucht

  • Verkeer en vervoer: Milieuzone, zero-emissie vracht bestelauto’s, opkoopregeling oude brommers en scooters, autoluw/-vrij maken, stimuleren openbaar vervoer, stimuleren wandelen en fietsen (bijv fietsstraten)

  • Industrie: Elektrificatie, opslag of overslag overkappen, best beschikbare technieken verplicht stellen (bijvoorbeeld via emissie-eisen in vergunningen)

  • Huishoudens: Houtstook (voorlichting, verplichting stookadvies, houtstookvrije wijken, opkoop houstookinstallaties), vuurwerkverbod, emissie-eisen in vergunningen en aanbestedingen

  • Landbouw: Luchtwassers, verminderen biomassaverbranding, warmte sanering, vernieuwen emissie-eisen

  • Scheepvaart: Walstroom (stimuleren, verplichten), emissie-eisen in vergunningen en aanbestedingen

Laat je verder inspireren

33 resultaten, getoond 1 t/m 5

Biodiversiteit in kaart brengen met fijnstoffilters

Informatietype:
Insight
22 mei 2024
Fijnstoffilters zijn niet alleen geschikt om fijnstof te meten. Ook zogenaamd environmental DNA is met deze filters te meten.

TNO maakt luchtkwaliteit rondom vliegvelden inzichtelijk

Informatietype:
Insight
22 april 2024

Emissies voorspellen van boerenbedrijven op basis van mobiele metingen

Informatietype:
Insight
2 april 2024

Bron van stikstof en fosfor in zeekleigebieden niet altijd duidelijk

Informatietype:
Nieuws
25 maart 2024

Samen met burgers houtrook in kaart brengen voor gerichte beleidsmaatregelen

Informatietype:
Insight
1 februari 2024