Dit is onze tijd: TNO spin-off AIKON Health ‘ontzorgt’ de zorg bij hartfalen

Thema:
Gezonde samenleving

Hoe houden we onze kwalitatieve zorg in Nederland beschikbaar én betaalbaar? Thiru Kanagasabapathi (CEO van het door TNO opgerichte spin-off-bedrijf AIKON Health) ontwikkelde een medische wearable die indicatoren van hartfalen monitort, waardoor het aantal heropnames van patiënten met hartfalen substantieel afneemt. Het is een innovatie die een cruciale rol kan spelen in de nabije toekomst van onze zorg.

Hartfalen in Nederland

“Nederland kent jaarlijks 30.000 nieuwe opnames van patiënten met hartfalen, wat omgerekend in totaal 800 miljoen euro per jaar aan extra druk op de zorg betekent. Bovendien is deze zorg ontzettend intensief. Als er bij een patiënt hartfalen gediagnostiseerd wordt, is de patiënt vaak kortademig en wordt opgenomen in het ziekenhuis. Na ontslag moeten patiënten met hartfalen iedere twee weken bij de polikliniek langskomen voor een controle. Dit brengt een enorme belasting op het zorgsysteem met zich mee. Dat moet anders.”

quote thiru 350x350 (1)

“Nederland kent jaarlijks 30.000 nieuwe opnames van patiënten met hartfalen, wat omgerekend in totaal 800 miljoen euro per jaar aan extra druk op de zorg betekent.”

Thiru Kanagasabapathi

CEO spin-off AIKON Health

De wearable

“Een medische wearable kan een oplossing zijn. Deze biedt de patiënt de mogelijkheid om zorg vanuit huis te krijgen, zorgt dat er minder stressvolle ziekenhuisbezoeken nodig zijn en verbetert de kwaliteit van leven van patiënten. Zo ontlast de wearable zowel de patiënt als de zorg.”

“De medische wearable van AIKON Health is een combinatie van twee wearable devices die de parameters van hartfalen zeer exact kunnen meten: een apparaat op de borst meet de toename van vocht in de borstkas en een apparaat op de arm meet hemodynamische veranderingen zoals het hart-minuut-volume. En dat allemaal terwijl patiënten comfortabel in hun eigen huis zijn."

"De wearable monitort de patiënt continu zodra hij/zij het ziekenhuis verlaat, gedurende 4-6 maanden. Ons uiteindelijke doel is voorspellende modellen of scores voor vroegtijdig waarschuwen te ontwikkelen die patiënten met een risico op heropname identificeren. Zo kan er dan veel eerder, voordat symptomen zich voordoen, ingegrepen worden.”

quote thiru 350x350 (1)

“TNO loopt 3 tot 4 jaar voor op concurrenten in de markt.”

Thiru Kanagasabapathi

CEO spin-off AIKON Health

Van R&D naar de markt

“Momenteel zitten we in de research en ontwikkelingsfase waarin we samenwerken met TNO in het Holst Centre. TNO heeft een best-in-class dry electrode technologie ontwikkeld waarmee een patiënt gedurende een periode van twee weken thuis continu kan worden gemonitord. De technologie biedt op klinisch niveau gegevens tijdens de gehele monitoringperiode. Dat is echt uniek in de wereld.”

“In 2017 ben ik bij TNO gaan werken en nu ben ik CEO van deze spin-off. Dat is ontzettend gaaf. Bij TNO werk je aan de nieuwste en voornaamste technologieën. TNO loopt 3 tot 4 jaar voor op concurrenten in de markt."

"Bovendien kun je bij TNO dit soort technologie naar de markt brengen door een startup op te zetten, zoals AIKON Health. Natuurlijk werken we met andere partners om te ontwikkelen en valideren en met cardiologen en cardiologische verpleegkundigen die ons voorzien van feedback.”

quote thiru 350x350 (1)

“Meer dan de helft van alle patiënten met hartfalen worden binnen vier maanden na ontslag opnieuw opgenomen. Ons doel is om het aantal vroege heropnames te verminderen met 25%.”

Thiru Kanagasabapathi

CEO spin-off-bedrijf AIKON Health

Toekomst: 25% minder heropnames

“Nederland telt momenteel 3,6 miljoen inwoners boven de 65 jaar (20%), en dat percentage stijgt in 2040 naar verwachting naar 40%. De vergrijzende bevolking betekent dat het aantal gevallen van hartfalen ook toeneemt. Van 1 op 6 mensen wordt verwacht dat ze tijdens hun leven hartfalen zullen ontwikkelen. Hartfalen wordt geassocieerd met hoge sterftecijfers, waarbij het grootste risico zich voordoet direct na ontslag uit het ziekenhuis. Door indicatoren van hartfalen 24/7 op afstand te monitoren, ondersteunen we eerdere tussenkomsten die herstel bevorderen."

"Onze medische wearables zorgen ervoor dat zorg voor een deel van het ziekenhuis naar thuis verplaatst kan worden. Met deze technologie kunnen we de belasting op de zorg verminderen, de kwaliteit van zorg verbeteren, heropname voorkomen en de kwaliteit van leven van de patiënten verbeteren. Ons doel is om het aantal heropnames van patiënten met hartfalen met 25% te verminderen.”

“Daar doen we nog een schepje bovenop. Zo willen we met ons wearable device meer informatie vergaren over de patiënten die opnieuw worden opgenomen. 50% van hen wordt opnieuw opgenomen binnen de eerste vier maanden, maar we weten niet welke 50%. Als we meer weten over de karakteristieken van deze patiënten en hun herstelproces, kunnen we ze beter behandelen en veel heropnames voorkomen.”

“Ik vind AIKON Health geslaagd als we met behulp van onze oplossing (her)opname van patiënten met hartfalen drastisch kunnen verminderen. Ons streven is een belangrijke rol te kunnen spelen bij de transitie van ziekenhuis monitoring naar thuismonitoring.”

tno-wearables

Tijd voor innovatief ondernemen

Wil jij net als Thiru een significante bijdrage leveren aan de maatschappij en een innovatie naar de markt brengen? Dit is onze tijd.

Dit is onze tijd #1 | Medische wearables voor betaalbare zorg

Top-innovatie voor betaalbare zorg

Tijdmaker Shavini Stuart-Wijesuriya