Informatietype:
Podcast
Thema:
Maatschappelijke impact
1 aflevering
11 november 2022

Leefbare stad

In deze aflevering van TNO Insights duiken we in de leefbare stad. Wat is het? Welke vraagstukken leven er en hoe werk je eigenlijk aan een leefbare stad?

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in een stad. Zoveel mensen, bedrijven en infrastructuur op zo'n klein gebied brengt nogal wat uitdagingen met zich mee. De term een leefbare stad hoor je steeds vaker. Er zijn veel factoren die invloed hebben op de leefbaarheid, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van voldoende voorzieningen, sociale veiligheid, de kwaliteit van de openbare ruimte, maar ook hoe de overheid met de regels omgaat.

Aflevering #1: Leefbare stad Eindhoven

In deze aflevering van TNO Insights duiken we in de leefbare stad. Wat is het? Welke vraagstukken leven er en hoe werk je eigenlijk aan een leefbare stad? Glenn van der Burg gaat erover in gesprek met drie experts:

Stijn Steenbakkers, wethouder Brainport, Economie, Onderwijs, Knoop XL en Eindhoven Noord-West bij de gemeente Eindhoven.

Janneke van Kessel, stadsgezant Gemeente Eindhoven.

Jeroen Borst, Clustermanager Societal Impact TNO.

  • Datum uitzending:
  • aflevering 1 / 1

Op weg naar een leefbare stad van morgen

Visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van tech helden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar en helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.

Meer dan de helft van de wereldbevolking woont in een stad. Zoveel mensen, bedrijven en infrastructuur op zo'n klein gebied brengt nogal wat uitdagingen met zich mee. De term een leefbare stad hoor je steeds vaker. Er zijn veel factoren die invloed hebben op de leefbaarheid, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van voldoende voorzieningen, sociale veiligheid, de kwaliteit van de openbare ruimte, maar ook hoe de overheid met de regels omgaat. De leefbare stad is een typisch containerbegrip en in deze aflevering van TNO Insights duiken we in die leefbare stad. Wat is het? Welke vraagstukken leven er En hoe werk je eigenlijk aan een leefbare stad? Ik ben Glenn van der Burg en we hebben drie experts uitgenodigd om juist over die leefbare stad te praten. Stijn Steenbakkers is wethouder Brainport, Economie, Onderwijs, Knoop XL en Eindhoven Noord-West bij de gemeente Eindhoven. Janneke van Kessel is stads gezant bij de gemeente Eindhoven. Nou, da's een naam die al vraagt om uh, om om vragen. En Jeroen Borst is te gast. Clustermanager Societal Impact voor accessibility en liveability bij TNO. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Ja uh, logische eerste vraag natuurlijk. Wat is een leefbare stad? Ik ga gewoon bij Janneke beginnen.

Uh nou, een leefbare stad is een stad waar iedereen zich gelukkig en blij in voelt en uh in herkent, voelt en prettig kan wonen.

Ok, dus als je wil weten of je een leefbare stad hebt, dan moet je het aan je bewoners vragen of ze dat vinden.

Ja, daar zou ik beginnen.

Ok. En is is dat dan ook jouw rol als stads gezant?

Ik kijk, dan gaan we tegelijk ook weer zoals dat gezond hebben.

Ja, maar dan weet iedereen zit daar namelijk op te wachten.

Nou, onder andere uhm, ik ben benoemd als task gezant en de opdracht is Brainport voor iedereen. Uh en inwoners participatie. Uh. Wat dus ook uh meteen betekent dat een uh een onderdeel van de opdracht is dat we ophalen bij de inwoners van Eindhoven. Over hoe het met een gaat, wat uh leeft bij hun en wat zij belangrijk vinden.

Ja ok. Nou uh met die uh bewonersparticipatie die je zit dus wel goed bij jou want uh ja dan d da daar daar moet je tuurlijk d'rachter komen hoe mensen eigenlijk naar die stad te kijken. Jeroen uhm leefbare stad. Hoe zij het omschrijven?

Ja het sluit al aan op bij wat uh Janneke zegt. Een stad waarin iedereen uh zich kan ontplooien die bereikbaar is voor iedereen in allerlei opzichten. Uhm waar die ook duurzaam is. H dus ook voor volgende generaties nog uh uh prettig is en niet een te groot beslag doet op uh natuurlijke hulpbronnen. Ok, dus iets wat we vol kunnen houden naar de toekomst.

Ja ok, da's een mooie toevoeging. Stijn M. Moet er nog iets bij? Maar die leefbare stad? Of hebben ze t fantastisch omschreven?

Fantastisch!

Ja, als je dan naar die leefbare stad kijkt en je kijkt naar Eindhoven natuurlijk. Prachtige stad, gebeurt heel veel, maar ontwikkelt zich ook heel snel. Ja, wat zijn dan de onderwerpen die op de agenda staan vanuit die leefbare stad?

Ja, kijk om! Om die vraag ook goed te kunnen beantwoorden moet je ook denk ik eerst goed snappen van wat is er nou in Eindhoven echt aan de hand en wat is er niet Brainport regio aan de hand? En dat is dat we de afgelopen tien jaar natuurlijk in een waanzinnig interessante periode zitten. Uh, van oudsher een stad gedomineerd door Philips uh, die van voetbalclub tot Etos eigenlijk het leven domineerde van heel veel mensen en de stad leefbaar maakte voor heel veel mensen. Ze bouwde ook huizen en wijken, ontspannings centra. Nou en nogmaals natuurlijk ook de allermooiste voetbalclub van Nederland. Uhm uhm uh. En wat je daarna hebt gezien is dat het ook economisch uh gewoon moeilijker is geweest in Eindhoven en de Brainport regio. Philips met operatie Centurion, DAF met faillissement en eigenlijk als een soort Phoenix uit de as, herrees daar Brainport. Een nieuw soort samenwerking triple helix tussen overheids partijen, uh onderwijsinstellingen en bedrijven. Ja, zitten we de afgelopen tien jaar in groeicijfers die ongekend zijn voor Nederland en Europa? Zitten hier zes grote ouwe emmers original equipment manufacturers? H Dus dat zijn ASML, Philips, VDL, DAF en NXP significant.

En daaromheen cirkelen 6,5 duizend MKB bedrijven. En soms is een MKB bedrijf ook al met 900 werknemers tot met drie of met vier. En dat geeft zo'n enorme boost aan die stad dat je wel ziet dat dat aan de ene kant heel veel economische kansen biedt en dat uh ja, in een allerlei lijstje bovenaan uh prijkt als t ware. Maar het leidt ook tot een aantal publieke uitdagingen. Want hoe huisvest je al die mensen? Hoe zorg je dat t een beetje bereikbaar blijft? Hoe zorg je dat onderwijsinstellingen adequaat onderwijs kunnen geven? D'r is geen twee en zestig basisscholen hier. Uh waar ik verantwoordelijk uh voor mag zijn. D'r is geen groep n meer waar niet ook kinderen zitten die Engels spreken en dat leer je niet altijd alleen maar als uh als juf of meester op een op een pabo. Nou hoe ga je daarmee om? En dat heeft te maken h. Dus je moet als je over leefbare stad gaat spreken wel eerst goed snappen. Waar zit je dan in een lokale of regionale situatie?

Ja dus dat daar eigenlijk g geldt die Die term leefbare stad is overal weer anders omdat de situatie overal anders is. En is dan groei de grootste uitdaging voor Eindhoven?

Nou nee. A uh groei is een gegeven hier en waarom is dat een gegeven? Zeg maar alle grote high tech bedrijven met die value chains eromheen, met uh MKB bedrijven, kennisinstellingen eromheen. En die zijn actief op maatschappelijke transities die gewoon gaan plaatsvinden. H Uh, we maakte net een grapje over hoeveel mobieltjes er op tafel ligt. Ja, dat is digitalisering. Ja ja, zonder ASML geen nieuw. Telef. Uh telefoontje. We willen met elkaar de wereld een beetje mooier doorgeven, dus dan moet je op duurzaamheid en heleboel doen. Dan moet op mobiliteit een heleboel gebeuren. Ja, zonder DAF geen nieuwe elektrische truck, zonder VDL uh geen bussen. Als je kijkt naar verlichting is cinefiel daar mee bezig. We zitten in een wereld waarin mensen steeds ouder worden. Daar is Philips op health mee bezig. Dus je zit eigenlijk in macro trends waar groei een gegeven gaat zijn. De vraag is alleen hoe ga je die groei accommoderen? Hoe ga je zorgen dat die groei ook op een verantwoordelijke manier kan plaatsvinden in je stad en regio? Ja.

Ja En Janneke, hoe? Hoe ga je zorgen dat iedereen in mee kan? H Want uh, ik kan me ook voorstellen dat t gevaar is dat naar al deze bedrijven uh. Veel van deze bedrijven hebben veel hightech kennis nodig. Uh in Nederland is t zo'n beetje op h. In Nederland zijn er niet genoeg mensen die dat studeren of die daar verstand van hebben. Om de. Mels van deze wereld te voorzien. Dus komt daar van heinde en verre komen daar specialisten deze kant op. Maar ja, de Eindhovenaar, de eind, ik, ik, ik, ik zat. Ik zal het accent niet doen, want ik kom hier niet vandaan. Maar de echte Eindhovenaar, die moet daar ook wat aan hebben.

Ja inderdaad en uh en dat vindt de gemeente een hele belangrijke opgave. Dus daarvoor hebben ze ook speciaal een t stads gezant benoemd bij uh de aanstelling van het nieuwe college op dit onderwerp. Omdat we dit gewoon n van de uh primaire onderwerpen vinden waar we de komende jaren op willen gaan inzetten. Ja en die enorme groei waar Stein t zonet over uh had die begin nu begint daar een beetje een kentering in te komen. Niet in de groei, maar wel dat iedereen gaat merken dat dat ook een beetje gaat knellen in de samenleving en binnen de stad. Dus uh, dat heb je ook uh kunnen zien in de krantenkoppen uh daarover. En dat is echt nieuw voor Eindhoven, dat is voorheen nooit geweest, hiervoor was t altijd n groot uh eigenlijk halleluja verhaal ja. Uh heel positief verhaal over de groei, maar dat legt natuurlijk enorme druk op uh de sociale voorzieningen en op de samenleving en op deze stad. En dat begint iedereen nou een beetje te merken. Uhm en ook uh de tweedeling die daar een beetje bij aan t ontstaan is. Wat net wat je net ook al noemt. Uh alle expats die deze kant op komen. Hoogopgeleide techneuten. Uhm t verschil met de andere kant van uh de Eindhovenaren die daar misschien helemaal niks met die high tech sector te maken hebben. Uhm, dat wordt wel zichtbaarder en groter en daar zijn we ons zeer van bewust, dus vandaar dat we daar uh extra inzet op aan t plegen zijn om te kijken dat straks iedereen kan gaan meeprofiteren. Dat we juist wonen in deze uh enorme economische uh omgeving die t heel goed doet.

Nou dan gaan we zo kijken hoe, hoe hoe jullie dat dan doen. Maar ik wil m eerst even nog breder trekken Jeroen. We zijn hier nu natuurlijk in Eindhoven. Uh, jij kijkt vanuit TNO naar verschillende stedelijke omgevingen natuurlijk. H En daar zijn er nogal wat in Nederland.

En daarbuiten.

En daarbuiten zelfs. Ja uh, daarbuiten zijn er nog veel meer. Hoe uhm uh hoe kijk jij naar die leefbare stad en wat dan de uitdagingen van die steden zijn?

Nou, ik herken wel veel van wat hier gezegd wordt, want je ziet eigenlijk in heel veel steden dat. Uhm ja, je zou ook kunnen zeggen t de de kracht van de stad is dat het mensen bij elkaar brengt. Uhm, je ziet ook dat vooral hogeropgeleiden daar heel veel voordeel bij hebben. En je ziet dan dat zo'n stad eigenlijk heel aantrekkelijk wordt voor hogeropgeleiden om zich daar te vestigen. Dat zien we hier, zien we ook in Amsterdam, zien we ook in Singapore of Los Angeles maakt t echt niet zo veel uit. Wat je dan tegelijk ziet is dat wat hier ook benoemd wordt. Ja, je hebt aan de ene kant echt de uh, de echt lagere inkomens. H mensen die echt moeite een afstand hebben, soms op de arbeidsmarkt. Maar je hebt ook gewoon mensen die leraar zijn in het onderwijs of uh in in de zorg die uhm voor wie die stad in meerdere opzichten heel moeilijk bereikbaar wordt. Want ja, je kunt die g.

Domweg te duur.

Ja te duur, h t is in die zin onbereikbaar. H Dus uh de de de huizenprijzen worden te hoog, maar op een gegeven moet je ook van zo ver komen. Uh ja dat ook dat in in dat opzicht uh uh de stad moeilijk bereikbaar voor je kan worden.

Ja. Ja nou hebben we nou hoor ik. Uh, ik had een beetje verwacht dat ding dat dit over ruimte zou gaan in mijn hoofd. Want ja, want bij mij werkte iets heel simpels als je meer mensen op minder, minder vierkante kilometers krijgt, dan is ruimte een groot issue. Zeker is is dat zo? Was dat V Totaal verkeerde aanname van mij?

Nee nee, dat is waar. Uh kijk eigenlijk wat je ziet is heel veel. Uhm uhm ruimte is n aspect maar wel een hele belangrijke. Ja je ziet eigenlijk dat verschillende functies uhm uh in de steden eigenlijk vechten om dezelfde vierkante meter. En uh dat zie je bij wonen, dat zie je, dat zie je bij de voorzieningen, maar ook ja, de ruimte die we geven aan uh mobiliteit, aan automobiliteit bijvoorbeeld. Uhm ja uh, dat is eigenlijk een gevecht om zo'n stad leefbaar te houden. Maar daar hoort ook bij dat die ruimte ja wordt verdeeld onder iedereen zou je kunnen zeggen, dus ook onder alle doelgroepen.

Ja, en voor alle functies die er zijn en alle functies. En dan hebben we ook nog een kleine duurzaamheids uitdaging. Want ook deze stad, die moet over. Nou, wat is t een jaar of klein na minder dan dertig jaar. Uh, geen emissies meer hebben is nogal een interessante uitdaging. Toch? Zijn zeker?

Zeker? Ja zeker. En dat kan dus ook allemaal heel mooi staan. Want uh ja ik ik hoor jullie dit verhaal uhm uh vertellen en dan ook weer terug naar wat maakt Eindhoven nu anders dan andere steden? Als het ergens kan dat al die groepen samenleving dat overigens ook gewend is vanuit vroeger, dan is het hier.

En waarom is dat? Ja.

Dat s natuurlijk. Dan moet je toch weer terug. Kijk, als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe gaat. En als je gewoon teruggaat naar waar komt uh, deze stad nou vandaan? Dan is er gewoon n ding. Philips en mensen waren toen honderd honderd twintig jaar geleden al gewend dat er ook internationals kwamen, maar toen waren het landgenoten en die kwamen uit Drenthe en die we gingen een Drents dorp wonen. Nu komen ze uit Bombay, uit Argentinië, uit Spanje en overigens ook nog stel uh uh voor een heel groot deel gewoon uit onze regio en uit uit Nederland. En het mooie daarvan is waarom ik toch daar heel erg hoopvol op ben. Uhm uh en positief juist is. Onze economie kenmerkt zich niet alleen. T is niet alleen hightech dat er iets slims bedacht wordt, dat wordt hier ook gemaakt. Dus dat zijn banen. Uh zeg maar priv voor praktisch geschoolde uhm uh uh en heel theoretisch tot een gepromoveerde natuurkundige, dus dat kan hier allemaal samen. De vraag is alleen hoe ga je dat in ruimtelijke zin doen na een van de dragers, of eigenlijk de drager? De grootste gebiedsontwikkeling die we hebben in deze stad is knooppunt XL. Daar moeten m 9000 woningen uh uh uh bijkomen. Da's dus allemaal rond station. Misschien even klein quizje hier aan tafel. Hoeveel mensen denken jullie nu dat er in een directe straal van honderd meter. Laat even pakken rondom het Centraal Station in Eindhoven wonen.

Hoeveel daar wonen?

Ja, ik denk heel weinig. Ja maar zeg maar hoeveel?

Nou uh, duizend.

Ik zou ook niet zeggen duizend.

Janneke.

Duizendzevenhonderd. Ik denk ook niet zo heel.

Veel en 200.

200.

200 dus t is t is heel veel asfalt nog. Uh fiets uh uhm uh en uh vervoersbewegingen. En wat we echt daar gaan doen is een in de grootste gebiedsontwikkeling ooit die we onder t onder de rivieren hebben gehad tot stand laten komen. Moeten 9000 mensen komen en wat we daar in heel belangrijk vinden is dat daar ook iedereen kan wonen. H Dus dat je uhm uh uh daar ook verschillende groepen kunt huisvesten om die stad. Uh ja dat schijnt tegenwoordig inclusief te heten, maar ik noem t gewoon voor iedereen uh uh te laten zijn. En dat is juist hier heel belangrijk omdat we dat ook uh economisch hard nodig hebben. We hebben niks aan alleen slimme mensen die dingen verzinnen h. We hebben uh t moet ook hier gemaakt worden dat sterker nog. Nou nog een quizje. Hoeveel procent van de banen in de hightech sector is maximaal? Uh, maximaal MBO geschoold? Beginnen we nu op rechts? Geen politieke voorkeur. We gaan gewoon zeggen.

Ja, hoeveel procent.

Dan? Leuk, die quizjes. Ja.

50% vijftig.

Hoeveel procent is.

Hightech?

Dus maximaal mbo geschoold? Ja, ik zou t toch zeggen 60%.

Ja, ik kijk ook, want iemand.

Moet mee. Het is nog, t is nog meer. T is 70H tussen zeventig en tachtig. Dus uh de misvatting die hier is. Er komen hier alleen maar ingenieurs naartoe die slimme dingen bedenken. Ja, maar dat leidt. Als je een S iets slims bedenkt dat het ook gemaakt moet worden, dan zijn er nog veel meer mensen nodig. Mm hu. Dus als het nou ergens kan dat je op een nieuwe manier welvaart en welzijn voor iedereen kunt creren, dan is t hier en ook daar weer heel logisch. Want Philips deed vroeger hetzelfde, hadden op t Natlab mensen zetten die iets slims bedachten en vervolgens werd er een tv en radio of iets anders van gemaakt. Nou, dat zien we nu eigenlijk precies hetzelfde hier en ik denk dat dat ja gewoon een hele grote kans is voor voor Eindhoven en voor de Brainport regio.

Ja, nou is tuurlijk de vraag. H Hoe H zou een leefbare stad? Hoe? Hoe weet je dan of je stad leefbaar is? Hoe en maar hoe bepaal je ook waar je naartoe wil? Nou, volgens mij uh, gebruiken we daar met z'n allen tegenwoordig de brede welvaart voor als een soort van standaard. Uh, als je daar nou naar kijkt, naar die brede welvaart H daar zitten allerlei elementen in, uh uh om te kunnen zien van ja uh uh vinden we nou dat t hier goed gaat of vinden we dat we nog een beentje bij moeten trekken? Waar ligt t werk dan voor jullie? En ik kijk even in Jan Kader.

Uhm waar ligt t werk voor ons als je kijkt naar de Bree? Nou ik ben even nog aanhaken op wat Stijn net zei H dat dat deze regio uh uh ook kansen biedt om dit juist dit aan te pakken. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want wat uniek is aan Eindhoven is die uh triple helix structuur wat Stijn zei. Dus de samenwerking tussen overheden, de kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Uhm en het bedrijfsleven hier heeft ook echt t uh het besef dat dit uh speelt en ook echt uh welwillendheid om hier in uh mee te werken, mee te denken en mee te doen. Dat doen ze al op heel veel manieren, maar we willen dat gewoon uhm groter uh en structureler. Uh met meer loopvermogen gaan aanpakken. Mm hu. Uhm, ik denk dat dat echt uniek is aan Eindhoven die samenwerking. En t liefst zouden we dat nog uitbreiden. Uhm met een extra factor dus meer naar vier partijen, dus ook de maatschappelijke partijen en dus daarmee de inwoners een stem geven in wat belangrijk is. En ik denk dat we daar zouden moeten beginnen met aanpakken van uh ja, van de brede welvaart.

Ja, en als je dan kijkt naar die brede welvaart, waar waarvan zeg je dan van nou daar hebben we echt een uitdaging of gaat alles fantastisch hier in Eindhoven? Dat kan natuurlijk ook H We zijn bijna altijd op zoek waar t beter kan, maar als t gewoon fantastisch gaat dan moeten we klappen.

En dan uh nee, d'r zijn een heleboel uh uitdagingen ook op verschillende vlakken. Uh armoede en schulden is er n. Maar natuurlijk wonen is top of mind uh op dit moment uhm ja w op allerlei inclusie uhm leefbaarheid qua uh sociale cohesie in de stad. Er zijn heel veel uh onderwerpen waar we stappen op kunnen maken zeker?

Ja en er zijn dat zijn dan allemaal weer hele grote onderwerpen. Uhm uh a. Als je dat nou terug moet brengen naar naar de mensen die jij spreekt uh als stad gezant, wat zeggen ze dan tegen je?

De inwoners? Ja. Nou we hebben een uh uh. Vorig of vorige periode hebben we een echt een een project gedraaid uh gesprek met inwoners. Dat heet de blik op Eindhoven waar we echt de stad ingegaan zijn met we hele ludieke actie met echt letterlijk blikken op Eindhoven zodat de inwoners uh konden zeggen en ophalen wat er speelde. En daaruit zijn nu uh vier lijnen ontstaan en eentje is bijvoorbeeld uh gezondheid, teken en groen in de stad. En om even concreet te maken daar zijn we nu met uhm uh het Maxima EMC uh zit aan tafel uh Trudo, de woningbouwvereniging, wij van de gemeente en uhm studenten van de Fontys die er gaan kijken naar uh. Dit speelt dan toevallig op Strijp S hoe ze daar de het buitengebied uh zo kunnen inrichten om mensen bijvoorbeeld uh uit te dagen om meer te bewegen in het dagelijks leven om en dan aan de preventieve kant van gezondheid uh te werken en dat helpt dan ook weer. Uhm. Je komt elkaar dan ook weer tegen in zo'n buitenruimte en dat werkt weer allerlei andere dingen in de hand. Ja, maar da's even een heel concreet uh project. Wat is uh ontstaan door in gesprek met uh.

En wat dat.

Dat Eindhoven?

T mooie en het ingewikkelde is natuurlijk ook dat je uh als je door die bril van die brede welvaart kijkt naar uh de uitdagingen waar je voor staat. En dan zou je kunnen zeggen nou uh groe uh d'r moet meer groen in de stad. Nou uh t geldt volgens mij voor alle steden uh alleen al uh omdat t fantastisch is voor iedereen, maar ook domweg omdat er gewoon o in weinig tijd veel meer regen valt en in veel tijd weinig regen. Uhm maar als je door die brede welvaart blik gaat kijken dan uhm dan wordt t wel complexer want je krijgt al die beleidsthema's bij elkaar en zo zijn we toch niet georganiseerd met z'n allen? Is dat niet heel ingewikkeld dan? Janneke Ja jij Mo, jij hebt m voor mij met alle wethouders te maken en dus met alle onderdelen.

Ja, d'r zijn zeker portefeuille overstijgend. T Is ook echt een veelkoppig monster. Uhm, met. Heel veel facetten die op elkaar ingrijpen en alles heeft weer effect op elkaar. Maar dat betekent ook dat we op zoek kunnen naar hele mooie win win situaties en een extra mooie uitdaging om om daarop in te zetten. En juist daarom is het ook zo'n belangrijk onderwerp waar we echt de komende tijd stappen op moeten gaan maken. Ja, samen met het bedrijfsleven en uh en de partijen. Wat ik zei die vier partijen.

Ja J Jeroen, hoe, hoe, hoe, hoe? Hoe zie je dat die brede welvaart als zeg maar een soort compas voor steden om zich te ontwikkelen?

Ja, ik denk dat we dat. Nou, daar werken wij vanuit ons. Uh uh, vanuit onze unit, vanuit TNO uh hard aan om het ja begrip hanteerbaar te maken zou je kunnen zeggen. Want brede welvaart, ja dat is uh zo'n container inderdaad. H Dat kan van alles betekenen en daarmee ook uh ook niks. Uh. Maar als je de facetten uitpakt en je kijkt bijvoorbeeld naar uhm nou t voorbeeld van net van uh groen bijvoorbeeld. Uhm en dat mensen uh groen in hun woonomgeving hebben en aan de andere kant de bereikbaarheid. Dan zie je dat er best een spanning tussen kan uh ontstaan. Als namelijk door uh een wijk ontwerp de dichtheid net iets te laag wordt voor bijvoorbeeld openbaar vervoer om te renderen, dan zie je dat dat juist weer ten koste gaat van uhm ja, van de bereikbaarheid voor sommige doelgroepen. Uhm die Amster ja in Amsterdam zien bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. Uh ja daar zit nu de gemeente. Is daar echt op aan het puzzelen van ja, hoe kunnen we dat nou weer omdraaien zeg maar.

Ja maar je zit in Amsterdam, dat vind ik wel heel leuk als je daar uh soms wel ns n niet door de gebaande paden gaat, maar je loopt even een wijk in, dan zie je dat uh parkeerplaatsen verdwijnen en in een soort buurt tuintjes gecreëerd worden zeker? Nou dat hadden we toch V20 jaar geleden was dat toch ondenkbaar geweest?

Nee, stap voor stap is uh uh nou een stad als Amsterdam. Meer steden doen dit. Uh ja die proberen echt naar uh ja uh uh eigenlijk van het auto centrisch denken af te komen H Dus dus uh uh echt de verslaving van de auto proberen ze af te komen? Ja. En je ziet eigenlijk dat Amsterdam al jaren uh daar heel stevig op inzet. En nu lijkt er een soort ja kantelpunt te komen dat t daadwerkelijk gaat lukken om die ruimte terug te claimen zou je.

Kunnen zeggen ja.

Ja, maar ik denk dat er veel meer uhm ja plekken zijn waar het mogelijk is. Waar we eigenlijk je zou kunnen zeggen te veel ruimte aan de auto geven als je kijkt naar t perspectief van brede welvaart.

Ja, want die auto neemt een hoop ruimte in zeker. Iemand zei ooit ns een keer tegen mij Moet je ns voorstellen dat we niet zoveel ruimte aan de auto zouden geven. Sterker nog, dat je bijvoorbeeld in de binnenstad niet kan parkeren. Hoe zou die stad er dan uitzien? Naar Dan G. Gaat er een wereld voor je open? Uhm, maar ik ben hier vandaag ook met uh de elektrische auto overigens. Uh midden naar de binnenstad gereden naar uh uh naar dit gemeentehuis uh en uh en hier is zo'n beetje onder geparkeerd. Gaat dat in de toekomst nog gebeuren? Stijn Of of? Hoe kijken jullie tegen die mobiliteit aan? Want daar zul je toch ook een visie op moeten hebben?

Ja dus de D dat gaat nooit uh uh hier op die manier uh uh uh gebeuren omdat dit natuurlijk een ander type stad, ander type dichtheid, bredere regio heeft. Maar als je kijkt naar knooppunt XL, naar Fellenoord is dat wel eigenlijk een beweging die we daar ook precies hetzelfde maken om daar 9000 huizen bij te kunnen bouwen. Ja, moet die Fellenoord smaller? En de Fellenoord is een weg voor de een. Uh ja, voor mensen die dat nog niet weten. En dat is eigenlijk een soort ja vierbaansweg die dwars door je centrum uh uh gaat. Ooit heel logisch, nu niet meer. En je probeert daar ook echt de transitie te maken naar meer openbaar vervoer met busstation bijvoorbeeld.

Ja.

Uhm. Dus de beweging? Uh als ik kijk naar knoop, ik zijl uh t versmallen t smaller maken van die Fellenoord is e en en in ruil daarvoor dus uh groen maar ook uh ja woningbouw. Ja dat is precies de beweging die we die we die we hier ook maken.

Ja ja en hoe s hoe zorg je dan dat je daar ook je stad in meeneemt? Want je wil natuurlijk die stad leefbaarder maken. Je wil zorgen dat er weer nieuwe woningen komen voor mensen die die woningen nu niet kunnen krijgen omdat er gewoon niks nie niks is. Uhm, hoe zorg je toch dat je dan je burgers mee krijgt? Want in eerste instantie zien ze vooral dat er.

Overal.

Overlast is en gedoe.

En uh ja dat is ook wel een beetje de de de een soort druppel techniek H dus Dus je begint met een visievorming dat al in twee, dertien of veertien voor de eerste keer is neergezet van joh, als wij ooit gaan verdichten. Er zijn niet hele grote green fields meer waar je nieuwe wijk op kunt bouwen. H Dat is t laatste. Met Meerhoven is dat eigenlijk uh gebeurd. Dat was echt nog zo'n locatie die Greenfield kon ontwikkelen. Uhm dus da toen in visievorming plaatsgevonden? Ja door die tijd heen. Uh uh. Dan kom je d'r ook wel achter dat je voor zo'n grootschalige gebiedsontwikkeling ook enorme bedragen nodig hebt. Dus partnership met het rijk is gesloten in de vorige bestuursperiode, begin 2019. Nou, dat heeft voor de zomaar heeft dat eigenlijk geleid ook tot al een eerste hele concrete bijdrage vanuit de rijksoverheid € 75 miljoen voor een aantal gebieds en grepen die we daar moeten gaan doen. Drientwintig miljoen euro als woningbouw impuls middelen en dan zijn we d'r echt nog niet mee. H Dus dit, dit hoort er echt nog. Uhm uh ja dat is een langjarig project van twintig jaar om dat daar te doen. En het is ook heel complex van het gebeurt midden in je stad. Uhm maar je ziet nu en dat heb ik eigenlijk zelf het gevoel sinds vorig jaar als je ook inwoners spreekt die zeggen hej maar dat en dat gebouw is vernieuwd en daar zit een nieuw bedrijf in of nieuwe woningen. Mm hu. Dus dan gaan ze zien uh wat daar plaats kan vinden. Dan komt t als t ware van het papier af. H We hebben bij de overheid altijd de neiging om heel veel papieren en plannen te maken, maar.

Uiteindelijk de gemiddelde burger weet niet dat t.

Die. Je moet dat zien en die. Nou ik merk nu wel dat dat begint te leven en dat mensen ja beter snappen, steeds meer uhm wat daar staat te gebeuren. En dat is dan meer nog aan de hand van H. De zogenaamde front runners. Dus bijvoorbeeld het Rabobank gebouw, het belastingkantoor, wat daar ligt, ja die echt al uitontwikkeld zijn en dan zien? Zo ja dit kan het dus ook zijn. Mmm ja en dan gaat het n.

Helpt dat dan helpt. Helpt dat dat je dat soort hè, dit soort gebouwen? Maar ik zit ook aan Strijp S te denken.

Want ja kijk Strijp is natuurlijk ons ons voorbeeld waar we maar goed kijken. Als je toch kijkt naar de de uh de daar ben ik ook verantwoordelijk voor nu. Uhm uh. Kijk als je naar de Strijp ontwikkeling ga uh kijkt hebben we dat ook op een uh. Overigens een hele bijzondere manier voor toen gedaan samen met VolkerWessels in een PPS constructie. Uhm uh ja en.

Dat privaat publieke samenwerking.

Ja en daar zie je dat t onwijs natuurlijk nu de lucht in gaat en dat mensen d'r ontzettend trots op zijn. Maar ja, zo'n Fellenoord is nog wel.

Drie keer verlicht.

Ja, drie vier tandjes erop en ook in een veel ingewikkelder gebied, want er ligt een station in en d'r wordt in gereden. Daar gebeurt van alles. T Is midden van je stad. Uhm uh maar, maar daarom des te mooier om dat te doen. En d'r is misschien één ding om op jouw concrete eerste vraag terug te komen hoe neem je inwoners mee? Wat je ook echt moet doen is place making. Dus omdat dit een ontwikkeling is die 2030 jaar duurt, moet je. Ik geloof gewoon altijd heel erg dat je meteen zo snel mogelijk concreet ergens moet laten zien en moet laten voelen van wat betekent dit dan? En dan kijk ik altijd als bestuurder nou ok, wat is dit nou voor gebied? Kijk, de facto is dit een gebied waar mensen naartoe komen om te reizen, dus ze zijn er doorheen. T Is een.

Uh uh, geen place to stay. Nee. Mm hu.

Ja, wat we bijvoorbeeld ook doen is nu in leegkomende gebouwen voor tien jaar. Bijvoor beeld is een instantie initiatief. Micro tuin hebben we aangekondigd Uh paar weken geleden drientwintig duizend vierkante meter aan horeca, sport, ateliers makerspace zodat daar ook functies ontstaan waar je niet naartoe gaat om te reizen of om door te lopen, maar om te zijn omdat mensen moeten gaan zien en voelen. Uh dat je ook op die manier naar die plek in de stad komt. H Dus dat dat uh, hoe neem je inwoners mee? Gewoon laten zien.

Slim? Ja, want je geldt.

Overigens niet alleen voor gebiedsontwikkeling. Dat geldt eigenlijk bij alles wat een overheid doet. Gewoon doen.

Ja, krijg je daar nog feedback op zeg maar. Hoor je veel mensen natuurlijk.

Tuurlijk, heel mooi, want die zeggen dan ja maar hoezo? Dit was altijd een afgesloten gebouw van uh van van KPN. Daar stond een hek omheen. Ja, nou daar kun je dus dadelijk naartoe. Dan kun je sporten, kun je koffietje drinken? Uh biertje. Uh wie weet uh uh beter. Eigenlijk niet. Ik zou het wel aanraden.

Ja ja uh uh uh uh uh. Als je iemand met een k voor de deur voor een vergunning binnenkort.

Nou dat weet k niet. Maar ja m z altijd oppassen natuurlijk wat ik hier zeg maar uh t uh de de essentie gaat erom dat je dan als zoiets in de krant staat dat je dan v in je e-mail uh box of op twitter of op de socials. Dan krijg je uh echt veel reacties van oh en wanneer komt dit er dan? En kan ik me daar vestigen bij uh kunstenaars die d'rover weten dus dat is gewoon leuk. Is gewoon leuk om te zien dat uh dan, dan gaat t leven bij iets concreets voor mensen.

Ja. Jeroen O hoe ga je? Uhm, hoe werk je nou aan de leefbaarheid terwijl je ingrepen doet die het misschien tijdelijk even uhm minder maken? Uhm, je maakt allemaal dingen op hele lange termijn, terwijl je weet zeker hier dat de technologie keihard vooruitgaat. En waar precies heen gaat, dat weet je niet. Dus hoe? Hoe doe je dat?

Ja, wat? Wat wij doen, waar wij gemeentes steden mee proberen te helpen is met het bouwen van scenario's die we vooruit spelen in uhm ja, Digital twins bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen een soort SimCity voor professionals. H Dus je echt je eigen stad? Uh uh in 3D? If you like. Uhm. En dan aan verschillende knoppen kunnen draaien. Dus wat gebeurt er als je bijvoorbeeld gaat verdichten zoals in deze voorbeelden? Uh, hoe gaan mensen daarop reageren? Ja, dat kun je niet n op n voorspellen, want we kunnen niet, we hebben geen glazen bol, we kunnen niet in de toekomst kijken. Maar we bestuderen nu wel hoe mensen, ja hun keuzegedrag maken, waar ze hun keuzes van af laten hangen, waar ze zich vestigen of welke modaliteit ze kiezen. Dus uh, hoe ze hoe ze bewegen. Mm hu. En als je dan die toekomst in elkaar zet, inclusief uhm naar bijvoorbeeld nieuwe vormen van mobiliteit en een zelfrijdende auto, uh of voor mijn part uhm, dan kunnen we wel best goed inschatten hoe mensen dat gaan gebruiken en wat voor impact dat dan weer heeft. Ja, ja, op het functioneren van die stad.

Ok, ok, dus je kan. Met zo'n zo'n simulatie kun je eigenlijk verschillende dingen uitproberen en zelfs de de meest wilde plannen die je zou kunnen bedenken, die kan je in die. In die simulatie kan je die kan je kijken wat het gevolg daarvan eigenlijk van is ongeveer Ja.

Ja, en dan moet je voorstellen dat is niet n computerprogramma ofzo die dat doet, maar t is eigenlijk een platform waarin we verschillende simulaties, soms ook van universiteiten, op aspecten h Dus de de economie of de mobiliteit, of hoe mensen reageren op het groen. Die koppelen we aan elkaar en we hebben echt een soort taal ontwikkeld. Uh ja, zodat dat met elkaar kan praten zodat je n beeld kan opleveren.

Ja Janneke D jij begon eigenlijk uh uh d deze aflevering om mij door te zeggen ja, een leefbare stad wordt eigenlijk bepaald door hoe de inwoners naar die stad kijken. H hoe welk gevoel ze daarbij hebben, of ze zich daar prettig voelen. Uhm. Je gaat allerlei dingen aanpassen en veranderen waarvan je denkt dat het goed is, maar je weet pas als t of t goed is op t moment dat die burger zegt ja, ik voel me nu beter dan een jaar geleden. Hoe? Hoe monitor je dat? Hoe blijf je in in gesprek zodat je dingen kunt checken? H Want er zijn natuurlijk allemaal plannen h staan die noem t al ja, die plannen, die zijn er al lang. Maar ja, de gemiddelde burger die of weet niet dat ze d'r zijn of is die denkt ook zie je t allemaal wel of die kan zich daar geen voorstelling van maken.

Uhm ja nou dat dat is uhm lastig en we zijn daar mee bezig om te kijken op verschillende manieren hoe je dat kan meten. Ik denk dat t belangrijk is dat we uhm met dit soort grote plannen in ieder geval de inwoners in een vroeg stadium meenemen. Je hebt ook altijd een uh, nou ja, t heet een participatie uh proces waar waar je ook als t goed is meegenomen wordt in dit soort trajecten en je stem mag laten horen. Uhm dus uh t is ook heel fijn als mensen dat dan ook gewoon doen. Uhm en ik denk dat dat ook bij he bijdraagt aan het begrip H. Dat is misschien tijdelijk ongemak, maar uhm uh ja. Arjan Price kijk even wat je d'r voor terugkrijgt. Uh, over een paar jaar misschien? Uhm dus dat helpt. Uhm uh mensen G goed meenemen en uhm nou ja, de ambitie van de gemeente Eindhoven is en daar ga ik me natuurlijk ook uh mee bezighouden is dat we dat zo'n project als Blik op Eindhoven gaan voortzetten en dat we dat eigenlijk structureel n keer in de zoveel tijd doen en gewoon weer opnieuw in gesprek met de inwoners. Uh om te kijken van hoe gaat t nou en w wat vinden jullie en merk je d'r wat van en heeft t bijgedragen? Kunnen we. Nou ja, ik denk dat dat heel belangrijk is voor uh vooral overheden om daar goed mee in contact te staan. Ja.

Stijn Uhm dit zijn de nieuwe dingen allemaal waar we waar we mee bezig zijn. Uh nou ja je zei het zelf wel hebben g grootste operatie onder de rivieren uhm uh uh ooit gebiedsontwikkeling H.

Ja.

Hoe? Uhm. Hoe? Hoe leer je van elkaar? Van andere steden? Hebben jullie daar overleg over met elkaar? Gaan jullie afkijken bij elkaar?

Ja, Nee zeker. Kijk dus we hebben met uhm uh sowieso de gro. De vijf grote steden in Nederland hebben we regelmatig overleg. Ik ben zelf uh drie weken of vier weken geleden nog uh naar Mnchen geweest. Da's t grootste vastgoed. Uh uh uh congres dan. Uh eigenlijk uh van Europa. Daar zijn we nog altijd met de Holland metropool, dus met uh de de G5 uh met elkaar waarin ieder eigenlijk een. Ja belangrijk project voor de stad laat zien. Voor Eindhoven is dat uh Fellenoord, voor uh Utrecht is dat alles rondom het Merwedekanaal. Dat is ook zo'n uh grote ontwikkeling. Nou ja, en zo heeft iedere stad dat. En je probeert natuurlijk wel te kijken bij elkaar van ok, waar zitten lessons learned? Wat kan er beter, kunnen altijd dingen beter. Uhm en we hebben hier natuurlijk onze eigen Strijp S, waar we natuurlijk ook heel goed naar kijken, maar waar heel veel van de ambtenaren die daar uh bij betrokken zijn natuurlijk ook meekijken en uh hartstikke hard meewerken op op op t traject rondom uh Fellenoord. Dus t is ja leren werkbezoeken, praten met elkaar, bestuurlijk, ambtelijk. Uhm ik denk dat dat heel belangrijk is.

Ja ja be want uh Jeroen even om uh om t te schetsen h. Ik heb het idee dat de uitdagingen zoals ze er nu liggen voor voor grote steden, dat die zo groot zijn dat we eigenlijk nog nooit eerder hebben aangepakt met alles wat erbij komt kijken. Natuurlijk zijn er grote stedenbouwkundige dingen plaatsgevonden, maar alles komt er nu bij. Ha, dus duurzaamheid komt erbij, klimaatadaptatie komt erbij, nou noem maar op ja. Dus hoe zorgen we ervoor dat we dat we het niet alleen aan het doen zijn zelf en heel druk daarmee bezig zijn, maar dat we ook eigenlijk alle laatste inzichten die er zijn, dat we die op kunnen, dat we kunnen absorberen.

Ja, nou ja, dat is inderdaad door uh naar wat je zegt h w te zorgen dat je de complete puzzel op tafel krijgt. Letterlijk H dus uh. Klimaattop. Van A klimaatadaptatie tot bereikbaarheid tot de inclusiviteit. Omdat voor heel veel maatregelen die je neemt, met name gebiedsontwikkelingen, zie je dat je soms onbedoelde bijeffecten hebt. Ja, die ja, die wil je op n of ander manier inzichtelijk maken. En ja, wat wij doen is uh eigenlijk door allerlei van dit soort ontwikkelingen uhm in kaart te brengen in Nederland, maar ook in het buitenland, zodat je ook hele andere inzichten en andere manieren van werken publiek privaat. Ja, dat je daar de effecten van kunt zien en dan kan je soms zien uh uh voorbeelden waar je van af kunt kijken. Soms zie je ook voorbeelden van hoe het ook echt niet moet. Ja ja.

Zoals vinden we natuurlijk leuk.

Ik ben een paar weken geleden in Los Angeles geweest en als je daar de paradox ziet tussen de hoeveelheid asfalt die d'r wordt neergelegd om automobiliteit mogelijk te maken en de totale onbereikbaarheid dat als je van A naar B wilt op een willekeurig moment van de dag dat dat onmogelijk is. En er zijn ook geen alternatieven. Ik denk alleen als je helikopter hebt kom je nog uh van A naar B.

Ja ja, dat.

Is echt lekker. Een brede.

Welvaart. H. Nee, H. Niet waar je terecht brengt tot exclusief ja.

En toch is er dan een magneet die mensen aantrekt. H Dus uh ja, hoe zorg je d'r nou voor eigenlijk? By design dat je uhm ja, dat dat je zorgt dat er voor voor het collectief voor iedereen aantrekkelijk blijft. Dat is uiteindelijk voor iedereen belangrijk. Ook voor de ja, voor de kansrijken.

Ze zeggen ja, ik vond t wel mooi wat je zei Jeroen, want jij zei van ja uh uh. Leefbare stad nu voor de huidige inwoners maar ook voor de volgende generaties H Want uh de ingrepen die nu hier plaatsvinden in Eindhoven, ja daar ga je de komende honderd jaar nog uh baat bij hebben of last van hebben. Dus hoe zorg je ervoor dat die dat die, dat die horizon, dat die zo v zo ver is? Want dat is natuurlijk ongelooflijk lang. H100 jaar, ja, dat maken we aan wij allemaal en zelfs onze kinderen niet meer mee.

Ja, maar dan vragen ze dus ook of dat waar is. Ok, uhm en wat bedoel ik daarmee te zeggen? Kijk, dit zijn ontwikkelingen die die die die stoppen nooit zijn eigenlijk ook nooit af. En ik hoor je ook de vraag stellen ja, hoe zorgen we dat we ook de laatste inzichten meenemen op alle aspecten? Ja, ook die utopie moet je natuurlijk niet hebben en dat is er per definitie niet. Kijk, ik heb wel.

Een ander punt, anders beweeg je gewoon überhaupt niet.

Precies. En daar waar hebben wij een al oud uh Eindhovens spreekwoord voor? Uh k weet niet of t podcast waardig is, maar ik doe het toch. T is vrijdag. Maar kijk, t geldt natuurlijk ook een beetje. Maak t breed, d'r gebeurt geen reet, dus we kunnen wel alle thema's en dingen d'rbij halen, maar daar gaat geen schop dan in de grond. Dus op gegeven moment moet je met elkaar wel gewoon zeggen okay, die kant gaan we op en volgens mij is die kant hier helder. H Bij deze gebied zo je wilt woningen op een plek binnen in je stad die d'r voor iedereen moeten zijn. Daarvoor moet bestaande ruimte weg. Da's nu voornamelijk asfalt. Je wilt die meer transformeren van auto ook naar OV, zodat dat een betere balans in zit dat niet alleen maar auto is. Nou, als dat even samengepakt de dingen is je op gegeven moment ook aan de slag, want anders blijven mensen dit allemaal theoretische prietpraat vinden en die denken nou eens weer een uh een architect is weer een plan, maar ik zie weinig gebeuren dus ik ben altijd wel van t adagium. Op een gegeven moment zetten we ook met elkaar met wat we dan weten. Uh uh. En je moet natuurlijk wel toekomstbestendig inrichten dat z dat soort dingen, maar ik weet niet wat ik niet weet en ik weet niet wat ik over tien of twintig jaar moet weten. Ja dan moet je wel gaan en dat is ook wel een beetje Eindhoven. Uhm uh uh. We vinden dingen uit door ook gewoon dingen te doen en we maken dingen door dingen te doen. Ja en dan zal t best wel een keer voorkomen dat we denken ja achteraf gezien dan dit. O, was dit optimaler geweest? Ja, maar als we nou overal rekening mee hadden moeten houden dan was er misschien wel niks geweest ja. H Dus soms om gewoon ook iets nieuws te doen moet je gewoon beginnen.

Maar. Janneke. Ja, uhm. Eens overigens. Ja, nee, dat was dat. Daar was ik al niet bang voor, maar dat ziet de luisteraar niet. Maar ik zag wel in je ogen dat ze was. Uhm. Wat? Uhm uh wat kan onze luisteraar leren van hoe jij jullie met uh met de burgers uh in gesprek zijn en uh en ze mee laten denken en mee laten doen.

Uhm nou dat kan wel. Ze luisteren leren. Ik vind dat uh ik vind de eerste dat uh eigenlijk omdat ik natuurlijk uh recent uh zijn we gestart uh met uh dit college dit jaar dus ik vind uh ja een beetje voorbarig om nu te zeggen dat ik t idee.

Ik ben er begonnen.

Ja ik wil eerst even wat nou net. Ja uh we zijn begonnen, maar ik wil eerst even gewoon wat successen laten zien voordat ik ga pretenderen dat de luisteraars iets moeten gaan leren. Ja. Uh, over hoe we t gedaan hebben in t stad. Uh. We hebben in ieder geval hoge ambities uh voor de komende vier jaar. Uh, we gaan echt inzetten op die inwoners. Participatie in gesprek met de inwoners. En uhm uh samen met het bedrijfsleven. Uhm iets optuigen om uh om meer aandacht en brainport voor iedereen echt te laten voelen. En uh als ik over vier jaar uh aan de inwoners vraag en ze geven als antwoord dat ze echt wat gevoel te hebben nu van dat ze in deze welvarende regio wonen dat ze dat ook gemerkt hebben. K zeg dan heb ik denk ik uh een sterk verhaal extern om te zeggen van uh dit kun je.

Ik kom over vier jaar kom ik terug bij.

Vier jaar doen we m.

Nog een keer. Ja, doe m nog een keer. Uhm Jeroen, ik wil eigenlijk een jaar met jou afsluiten want dan kan je t nog even lekker uh lekker uh b breder trekken. Ik kan me voorstellen dat de luisteraar uhm die geïnteresseerd is in uh in d in dit soort onderwerpen die zelf in de stad leeft of die denkt van ja ik uh d ik heb me business daar dat die denkt uhm goh zou t best goed voor mekaar uh daar in Eindhoven uh snap ik ook wel met zoveel economische bedrijvigheid. Uhm waar, waar, waar liggen de kansen? Misschien is dat wel de leukste vraag, maar waar liggen de kansen als je als je je op dit terrein bezighoudt?

Jeetje. Uhm. D uh daarover zou ik zeggen uh de de technologie uh die nu op ons afkomt. Gewoon een hele digitalisering uh elektrificatie uh automatisering uh is aan de ene kant een ontzettende uitdaging en we net ook wel wat wat gehoord. Maar aan de andere kant, als we dat goed vormgeven heeft een enorme kans om ja, een leefbare stad goed vorm te geven.

Ja. Ik zit ineens te denken Stijn, hoe zorgen jullie er eigenlijk zelf voor dat je dat je genoeg mensen hebt? Want uh, voor jullie als gemeente geldt natuurlijk ook dat je in een regio woont waar daar best wel veel druk op zit hè, op het binnenkrijgen van goede mensen. Hoe? Uh ja, misschien, misschien wil je D Wat ik?

Dit is sowieso een hele goede vraag, want dit is wel uh één ding waar we niet specifiek voor een gebiedsontwikkeling of een project of iets d. Hier zitten we echt mee. Als je nu op dit moment kijkt staan hier gewoon 15.000 vacatures open. En niet in de in.

De regio.

In in in stad en regio. Ja ja. Uhm.

En niet alleen bij jullie hoop ik.

Nee, nee, niet alleen bij ons, maar voor ons geldt dit natuurlijk ook omdat ook wij naar die mensen op zoek zijn. Nou ja, we proberen een hele attractieve werkgever te zijn. Dat zijn we ook denk ik. Ja, met uh gewoon goede uh voorwaarden, maar vooral ook ja. Je kunt in een n van de meest dynamische steden van Nederland werken aan onwijs vette opgaven. Uhm uh. Dus als er luisteraars zijn die denken nou.

Ja, dit klinkt goed al in.

Voor een wisseling. Ja ik zou zeggen ja solliciteren bij de gemeente Eindhoven.

Ja en en.

Uh vacatures te over.

Volgens mij. En dan komen ze een hele best wel goed leefbare stad zou ik zo zeggen.

Een waar nog een hele mooie stad in en waar waar veel gebeurt en waarin ze dus ook heel veel kunnen bijdragen. Maar ook een stad. En dan wil ik het verhaal van Janneke wel echt 1.000% uh ondersteunen, waarin we wel moeten zorgen dat t ook ja op z'n Brabants gezegd voor iedereen een beetje gezellig blijft h. Uhm uh dus. Dus dat is dat is iets wat we gewoon heel graag willen doen en daar zoeken we ook nog heel veel goeie mensen voor.

Nou kortom uhm heb je een. Ben je nog op zoek naar een leuke baan dan? Uh een dagje. Ik wil altijd al een keer in Brabant gaan wonen dan uh.

Weet je, dat is overigens sowieso een.

Aanrader natuurlijk H.

Ja dus. En bij die voetbalclub en carnaval? Ja dat dit was.

Tot zover de boodschap van het uh Brabants uh en Eindhovens uh uh toerismebureau. Ik dank jullie zeer bijzonder. Leuk om met jullie te spreken. Stijn Steenbakkers, wethouder te Eindhoven. Janneke van Kessel, de stads gezant n van Dus dat gezant van de gemeente Eindhoven en Jeroen Borst van TNO. En wil je nou meer informatie? Dat kan ik me voorstellen over Urban, het Urban Urban Strategy platform van TNO. Dan moet je even kijken op TNO punt NL slash Urban Strategy en de link daarnaar vind je ook in de show notes. Fijn dat je luisteren.

Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO InSites. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast app. Zoek op TNO InSights.

Meer over Leefbare stad

Beleidsmakers worden bij mobiliteitsontwikkeling geconfronteerd met urgente en gecompliceerde uitdagingen op het gebied van energie, woningbouw, luchtkwaliteit en sociale cohesie, die vragen om een nieuwe manier van beleid maken. Ontdek hoe TNO beleidsmakers helpt bij het vormgeven van de leefbare stad van morgen.

Laat je verder inspireren

27 resultaten, getoond 1 t/m 5

Hoe overheden MaaS kunnen inzetten om maatschappelijke doelen te bereiken

Informatietype:
Insight
15 mei 2024
In het rapport ‘The Next Evolution of MaaS’ benadrukt TNO de belangrijke rol van overheden bij het waarborgen van een toekomstbestendig mobiliteitssysteem dat bijdraagt aan maatschappelijke doelen.

Met Urban Strategy vindt TNO in San Diego aansluiting bij innovatieve Amerikaanse westkust

Informatietype:
Insight
28 maart 2024

Scenario-based denken draagt bij aan duurzame mobiliteit en behoud van human capital op Curaçao

Informatietype:
Insight
18 maart 2024

6x leefbare steden dankzij smart mobility

Informatietype:
Insight
31 juli 2023

XCARCITY: effectieve digital twins voor de autoluwe stad van morgen

Informatietype:
Insight
22 juni 2023