Informatietype:
Webinar
Thema:
Energie in de gebouwde omgeving
Industriële renovatieconcepten
1 aflevering

In de volgende versnelling naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving

Op dinsdag 1 juni vond het webinar "In de volgende versnelling naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving" plaats. Bekijk het terug en kom alles te weten over onze nieuwe aanpak voor het slimmer, goedkoper en efficiënter verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Gebouwde omgeving verduurzamen

Dé uitdaging tussen nu en 2050? 8 miljoen gebouwen en woningen verduurzamen met als doel een CO2 neutrale gebouwde omgeving in 2050. Een doelstelling die met het huidige verduurzamings-tempo niet haalbaar is.

In navolging van het eerder dit jaar uitgebrachte TNO paper ‘In de volgende versnelling naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving’ (pdf), gaan we in dit gelijknamige webinar concreet in op de door TNO voorgestelde ‘contingentenaanpak’. Een aanpak om slimmer, goedkoper en sneller een klimaatneutrale gebouwde omgeving te bewerkstelligen.

Samen met Maarten van Poelgeest, voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving van het Klimaatakkoord, en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven werpen we licht op de contingentenaanpak en de verwachte uitwerking hiervan op burgers, overheid en de sector.

Programma:

  • Een korte visie op de problematiek bij de energietransitie in de gebouwde omgeving.
  • Toelichting op de nieuwe werkwijze in de verduurzaming van gebouwen: hoe zorgt de contingentenaanpak voor versnelling.
  • Hoe de contingentenaanpak succesvol kan worden geïmplementeerd: wat is nodig en wat betekent dit om dit in de praktijk op te zetten? En wat is de uitwerking van deze aanpak op de sector, overheid en burger?

Bekijk het webinar

Laat je verder inspireren

14 resultaten, getoond 1 t/m 5

TNO: Milieuprestatie warmtepompen vrijwel altijd beter dan cv-ketel

Informatietype:
Nieuws
1 mei 2023

TNO deed op verzoek van het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een verkennende studie op basis van nu beschikbare data naar zowel de milieu-impact van het materiaalgebruik als de milieu-impact van het energieverbruik van (hybride) warmtepompen.

Zo krijgen bestaande woningen energielabel A++++

Informatietype:
Insight
28 december 2022

Bestaande woningen moeten energiezuiniger worden. TNO en partners bedachten een innovatieve oplossing waarbij ook de gevels van woningen worden ingezet om warmte uit zonnestraling te winnen.

Installateurs slaan handen ineen om Nederland versneld aan de warmtepomp te helpen

Informatietype:
Nieuws
22 december 2022

Het consortium Team Duurzaam Installeren 500 (TDI500) wil binnen drie jaar het aantal geïnstalleerde (hybride) warmtepompen met 500 extra warmtepompen per dag verhogen. Hiervoor moet de installatiesector op een andere manier te werk gaan. Zij hebben daarvoor vanuit de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) van RVO een subsidie van 5 miljoen euro gekregen.

Heat Pump Application Center helpt energietransitie versnellen

Informatietype:
Insight
21 december 2022

In 2050 moeten zo’n 8 miljoen gebouwen in ons land aardgasvrij zijn. Een enorme opgave, waar we alternatieve verwarmingstechnieken als de hybride-warmtepomp hard bij nodig hebben.

Wordt de contingentenaanpak de doorbraak bij het verduurzamen van woningen?

Informatietype:
Insight
12 december 2022

Door slimme matching en vraagbundeling werkt TNO samen met onze partners aan een meer uniforme renovatieaanpak die het mogelijk maakt om verduurzamingsrenovaties efficiënter uit te voeren.