Event

TNO webinar 'Verduurzaming betaalbaar maken voor bewoners' - 10 december

Webinars • 15 nov 2018 - 10 dec 2018

Het aardgasvrij maken van ons land is een rigoureuze stap en onderdeel van de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Daarom organiseert ECN part of TNO een serie van drie webinars over aardgasvrije wijken, waarbij elk webinar een ander onderwerp belicht. De webinars zijn na uitzending te bekijken op deze pagina.

10 december 15.00u: Verduurzaming betaalbaar maken voor bewoners

Meld je hier aan voor het webinar van 10 december

aanmelden

Wat moet er gebeuren om de versnelde renovatie, in Nederland tot 1000 woningen per dag mogelijk te maken om aan de klimaatambities te kunnen voldoen?

22 november: Is mijn ondergrond geschikt voor aardwarmte? Live demo tool Thermogis

Bekijk het webinar van 22 november

bekijken

Om de zoektocht naar locaties voor aardwarmte te versnellen, heeft ECN part of TNO een geothermisch informatiesysteem ontwikkeld: ThermoGIS. Met dit systeem is het voor overheid en bedrijfsleven mogelijk om een koppeling te maken tussen vraag en aanbod van deze vorm van duurzame energie.

15 november 2018: Succesvolle wijkaanpak

Bekijk het webinar van 15 november

bekijken

Burgers nauw bij de energietransitie van hun wijk betrekken, is cruciaal. Er is al veel weerstand in de samenleving. Mensen hebben het idee dat het ze wordt opgedrongen, dat het hen veel geld gaat kosten. Dat kan allemaal veel beter; bewoners goed informeren en uitzicht bieden op betaalbare oplossingen.

Nieuwbouw krijgt al geen aardgasaansluiting meer. Om bestaande wijken te laten overstappen op een andere, duurzame energiebron, moeten inwoners, gemeenten en bedrijven op een nieuwe manier de handen ineenslaan. Gemeenten vervullen een centrale rol als aanjager en regisseur. Zij moeten nauw samenwerken met hun inwoners, bedrijven en andere betrokkenen, waarbij de keuzevrijheid van de consument voorop staat. Daarnaast gaat het ook om de kosten. Wie gaat het betalen? De bedragen die rondgaan om bestaande woningen energieneutraal te krijgen, zijn nog erg hoog. Wat zijn de alternatieven voor aardgas? Naarmate meer wijken van het aardgas afgaan, worden de technieken beter en goedkoper. Dat hebben we ook gezien bij zonnepanelen, batterijen en windenergie.

Ons werk

TNO Webinars: Hoe maken we Nederland aardgasvrij?

Het aardgasvrij maken van ons land is een rigoureuze stap en onderdeel van de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Daarom organiseerde TNO een serie van drie webinars over aardgasvrije... Lees verder
Ons werk

Comfortabel en betaalbaar naar aardgasvrije wijken

Betrekken en stimuleren inwoners cruciaal voor aardgasvrije toekomst Lees verder
Kennis

Succesvolle wijkaanpak: motiveer bewoners

Wat moet er precies gebeuren, door wie en wanneer om aardgasvrije wijken grootschalig mogelijk te maken? Dat is de vraag waarover onderzoekers van TNO zich buigen. Nu al is duidelijk dat het betrekken... Lees verder
Agenda
Contact

Karin Brug-van Huët

  • Marketing en communicatie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.