Event

TNO Webinars 15 en 22 november en 10 december: Hoe maken we Nederland aardgasvrij?

Webinars • 15 nov 2018 - 10 dec 2018

Het aardgasvrij maken van ons land is een rigoureuze stap en onderdeel van de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Daarom organiseert ECN part of TNO een serie van drie webinars over aardgasvrije wijken, waarbij elk webinar een ander onderwerp belicht. Zie hieronder voor meer info over de webinars en aanmelden.
- De webinars zijn na uitzending via de links voor het aanmelden te bekijken -


Nieuwbouw krijgt al geen aardgasaansluiting meer. Om bestaande wijken te laten overstappen op een andere, duurzame energiebron, moeten inwoners, gemeenten en bedrijven op een nieuwe manier de handen ineenslaan. Gemeenten vervullen een centrale rol als aanjager en regisseur. Zij moeten nauw samenwerken met hun inwoners, bedrijven en andere betrokkenen, waarbij de keuzevrijheid van de consument voorop staat. Daarnaast gaat het ook om de kosten. Wie gaat het betalen? De bedragen die rondgaan om bestaande woningen energieneutraal te krijgen, zijn nog erg hoog. Wat zijn de alternatieven voor aardgas? Naarmate meer wijken van het aardgas afgaan, worden de technieken beter en goedkoper. Dat hebben we ook gezien bij zonnepanelen, batterijen en windenergie.

15 november 15.00u: Wijkaanpak, rol gemeenten en ondersteuning door het Rijk: Afgewogen beslissen

Burgers nauw bij de energietransitie van hun wijk betrekken, is cruciaal. Er is al veel weerstand in de samenleving. Mensen hebben het idee dat het ze wordt opgedrongen, dat het hen veel geld gaat kosten. Dat kan allemaal veel beter; bewoners goed informeren en uitzicht bieden op betaalbare oplossingen. Stapsgewijs overschakelen van aardgas op andere bronnen van energie lukt alleen als consument, bouwbedrijven, installateurs, de energiesector, gemeenten en rijksoverheid anders gaan samenwerken. Casper Tigchelaar en Annelies Huygen van TNO gaan in gesprek over de besluitvorming en wie, wat, wanneer en hoe moet doen op basis van integrale technische, beleids- en gedragswetenschappelijke kennis en prognoses.

Meld je hier aan voor het webinar van 15 november

aanmelden

22 november 15.00u: Meer duurzame energie, minder subsidie: Aardwarmte, seizoensopslag en warmtenetten

Alle eigenaren en gebruikers van woningen en andere gebouwen in ons land moeten uiterlijk in 2050 kunnen beschikken over honderd procent duurzame warmte; betrouwbaar en betaalbaar. Een combinatie van geothermie, restwarmte, warmte-opslag en intelligente warmtenetten biedt mogelijkheden om aardgas te vervangen als warmtebron voor huishoudens en bedrijven. Maurice Hanegraaf van ECN part of TNO legt uit hoe de productie van duurzame aardwarmte in ons land kan groeien van 3 petajoule (PJ) nu naar 50 PJ per jaar in 2030 en zelfs meer dan 200 PJ in 2050. Om dit te bereiken werkt ECN part of TNO aan een nieuwe aanpak die de ontwikkeling van geothermie versnelt. Daarin staat een hogere productie en lagere risico’s, en dus een betere business case, van geothermie projecten centraal. Om de zoektocht naar locaties voor aardwarmte te versnellen, heeft ECN part of TNO een geothermisch informatiesysteem ontwikkeld: ThermoGIS. Met dit systeem is het voor overheid en bedrijfsleven mogelijk om een koppeling te maken tussen vraag en aanbod van deze vorm van duurzame energie.

Meld je hier aan voor het webinar van 22 november

aanmelden

10 december 15.00u: Verduurzaming betaalbaar maken voor bewoners: Industrialisatie van renovaties

Er ontstaan allerlei nieuwe concepten en businessmodellen om hele straten en wijken in één keer te renoveren. Dat is veel goedkoper dan individuele oplossingen. Als we op industriële schaal gaan renoveren, zullen de kosten daarvan fors dalen. De investeringen in deze innovaties zijn dan veel sneller terug te verdienen. Een besparing van duizend euro per woning levert voor heel Nederland zo’n zes miljard euro op. Maar TNO verwacht dat dit een veelvoud kan worden. De kwaliteit van het opgeleverde product zal een van de bepalende factoren zijn of deze opschaling, en daarmee de energietransitie in de gebouwde omgeving, gaat lukken. Tijdens dit webinar met Huub Keizers en Wouter Borsboom van TNO zal ingegaan worden op de laatste ontwikkelingen en wordt duidelijk wat er moet gebeuren om de versnelde renovatie, in Nederland tot 1000 woningen/dag om aan de klimaatambities te kunnen gaan voldoen, mogelijk te gaan maken.

Meld je hier aan voor het webinar van 10 december

aanmelden
Ons werk

Comfortabel en betaalbaar naar aardgasvrije wijken

Betrekken en stimuleren inwoners cruciaal voor aardgasvrije toekomst Lees verder
Kennis

Succesvolle wijkaanpak: motiveer bewoners

Wat moet er precies gebeuren, door wie en wanneer om aardgasvrije wijken grootschalig mogelijk te maken? Dat is de vraag waarover onderzoekers van ECN part of TNO zich buigen. Nu al is duidelijk dat het... Lees verder
Agenda
Contact

Karin Brug-van Huët

  • Marketing en communicatie
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.