Event

Informatiesessie voor bedrijven over GroenvermogenNL

01 nov 2021

Op 1 november van 9:00-12:00 uur vindt er een informatiebijeenkomst plaats voor bedrijven uit de energie- hightech- en chemiesector over het groeifondsprogramma Groenvermogen NL, Q1 2022. De online bijeenkomst bestaat uit een informerend en interactief deel per werkpakket. Aanmelden kan tot uiterlijk 27 oktober.

Meld je aan voor de informatiesessie

Aanmelden kan tot uiterlijk 27 oktober

Aanmelden

Wat?

Informatiesessie voor bedrijven over GroenvermogenNL
Wanneer?

Maandag 1 november, 9:00 – 12:00 uur
Voor wie?

Voor bedrijfsleven in de sectoren energie, hightech en chemie
Inschrijven

Meld je uiterlijk 27 oktober hier aan

 

GroenvermogenNL

De potentie van waterstof en groene chemie voor de verduurzaming van de industrie is groot. Daarvoor zijn de slimste oplossingen, daadkrachtige samenwerking en een integrale systeemaanpak essentieel. Goed opgeleide mensen zijn daarbij hard nodig om de energietransitie mogelijk te maken. Dit vormt de kern van GroenvermogenNL: opschalen & innoveren, ombouwen & opbouwen, omscholen & opleiden. Zie voor meer informatie de website van Topsector Energie

Voor dit achtjarige programma is dit voorjaar 338 miljoen euro gereserveerd uit het Nationale Groeifonds voor activiteiten op het gebied van research & development, kleine demonstratieprojecten en human capital. Daarnaast wordt in de tweede ronde van het Nationale Groeifonds een nieuw GroenvermogenNL-voorstel ingediend dat de opschaling tot 100 MW elektrolysers adresseert en de grootschalige toepassing van waterstof en groene chemie in een viertal waardeketens (chemie, staal, kunstmest en jet fuel).

Procedure GroenvermogenNL

Het R&D-programma van GroenvermogenNL gaat begin 2022 van start via een zogenoemde sandpit-procedure. Deze procedure moet in een kort en intensief proces voor ieder van de in GroenvermogenNL gedefinieerde werkpakketten resulteren in een grootschalig consortium. Voorafgaand aan de sandpits worden deelnemers per werkpakket geselecteerd. Bedrijven kunnen aangeven aan welke sandpits zij willen deelnemen. Vervolgens gaan de consortia in een “sandpit” aan de slag om tot gezamenlijke invulling van het werkpakket te komen.

Informatiesessie 1 november

Om een goede start van het R&D-programma mogelijk te maken, organiseert het schrijfteam van GroenvermogenNL maandag 1 november aanstaande een informatiesessie om het bedrijfsleven voor te bereiden op de sandpits. Tijdens deze informatiesessie wordt de scope van het programma op hoofdlijnen toegelicht. Naast een toelichting op de procedures, willen wij ook inventariseren welk bedrijven gaan bijdragen aan de respectievelijke werkpakketten binnen het R&D-programma van GroenvermogenNL. Deze interesse zullen wij na afloop van de informatiesessie vertrouwelijk per bedrijf inventariseren.

Agenda
Contact

Martijn de Graaff

  • chemie
  • formulering
  • scheiding
  • proces
  • modulair