Event

Innovatie expo 8 april 2021: Verbinden. Versnellen. Versterken

08 apr 2021

De Innovatie Expo op 8 april 2021 is hét evenement waar bedenkers, uitvoerders en beleidsmakers samen komen om te bouwen aan de toekomst van Nederland. De Innovatie Expo biedt een boeiend virtueel programma waarin overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen waaronder TNO, een kijkje geven in hun ‘keuken’.

Meld je nu aan voor de Innovatie Expo

Aanmelden

De innovaties op de Expo staan dit jaar in teken van drie grote maatschappelijke thema’s:Deelname TNO: talkshow, virtuele stands en video pitches

Tijdens de talkshow van het thema Energietransitie gaat Paul de Krom (CEO en voorzitter TNO Raad van Bestuur) in op de rol van groene waterstof in de energietransitie, de kansen voor de maakindustrie met betrekking tot elektrolyse, het oprichten van een landelijk ‘Elektrolyser Makersplatform’ en de rol van innovatie en onderzoek op het gebied van de energietransitie in de industrie.

Programma:
10.10-10.15 uur Pitch door Richard van de Sanden (Differ)
10.15–10.30 uur Minister van ‘t Wout over innovaties op het gebied van waterstof
10.30-10.40 uur Minister van ’t Wout over Elektrolyser actieagenda en platform

Aan tafel: Tom Jessen (gespreksleider), Ineke Dezentjé (FME), Paul de Krom (TNO)

Virtuele stand Waterstof

TNO werkt aan groene waterstof innovaties voor productie, transport, opslag en gebruik als brand- en grondstof.  Wat zijn de uitdagingen én de oplossingen? In de virtuele stand kan de bezoeker één op één in gesprek met een expert van TNO.

Het (voorlopige) programma:
Ronde 1: 11:00-11:45 uur H2-verbranding
Ronde 2: 12:15-13:00 uur Sustainable shipping
Ronde 3: 13:30-14:15 uur 1-cylinder
Ronde 4: 15:15-16:00 uur Een CO2-neutrale industrie doorCO2-afvang en productie blauwe waterstof  met SEWGS-technologie

Virtuele stand Urban Strategy

TNO heeft een interactief instrument voor ruimtelijke planvorming ontwikkeld waarmee gedetailleerde inzichten worden verkregen in de effecten van aanpassingen in de omgeving: Urban Strategy. Tijdens de virtuele stand wordt Urban Strategy toegelicht en kan de bezoeker één op één vragen stellen aan onze experts.

Programma:
Ronde 1: 11:00-11:45 uur
Ronde 2: 12:15-13:00 uur
Ronde 3: 13:30-14:15 uur
Ronde 4: 15:15-16:00 uur

Virtuele Stand Makersplatform

Nederland kan internationaal een koploperpositie innemen als leverancier van elektrolysers. Dit zou de sleuteltechnologie voor de productie van schone waterstof kunnen zijn. Eén van de aanbevelingen is om een landelijk ‘Elektrolyser Makersplatform’ op te richten.

4 Video pitches

Daarnaast zijn er op de Innovatie Expo verschillende 90-seconden video-pitches bekijken. TNO pitcht de volgende projecten: 

Compacte Warmteopslag: Pitch door Sten de Wit over de nieuwste technieken om warmte in de gebouwde omgeving in kleine volumes over langere tijd op te slaan.

Plast2Bcleaned: Pitch door Esther Zondervan over nieuwe circulaire recyclingtechnieken voor plastics uit afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Implied Security Zones: Pitch door Joëlle van den Broek over een slimme architectuur om toekomst autonome voertuigen veiliger, efficiënter, comfortabeler en schoner van A naar B te laten rijden.

Meetnetwerk Stedelijke Luchtkwaliteit: Pitch door Fred Hartendorf over een nieuw sensorsnetwerk dat gemeenten direct inzicht geeft in de effectiviteit van genomen luchtkwaliteitsmaatregelen.

Meer informatie over de Innovatie Expo
Ons werk

Planologische effecten scherp in beeld met Urban Strategy

In Nederland en de rest van Europa is de druk op de ruimte groot. Bewoners, bedrijven en bezoekers stellen uiteenlopende eisen aan de omgeving. Eisen die vaak lastig te combineren zijn. TNO heeft een... Lees verder
Kennis

Van grijze en blauwe naar groene waterstof

Productie uit water via elektrolyse met duurzame elektriciteit van zon en wind is een CO2-vrij alternatief. Maar voor het maken van die groene waterstof zijn er nog technologische drempels te slechten.... Lees verder
Ons werk

SEWGS: revolutionaire technologie voor CO2-reductie en blauwe waterstof productie

Om bestaande industriële productieprocessen schoner te maken, ontwikkelde TNO een technologie die zeer efficiënt CO2 afvangt en tegelijkertijd blauwe waterstof produceert. SEWGS  is een revolutionaire... Lees verder
Agenda
Contact

Mr. Jacqueline Verbeek- Nijhof