Event

Week van de aardwarmte

06 dec 2021 - 10 dec 2021

De Week van de Aardwarmte is een initiatief van EBN i.s.m. met Geothermie Nederland en partners zoals TNO. Aan de hand van vier thema’s krijg je inzicht in de kansen die aardwarmte biedt in de energietransitie. Alle events zijn gratis online te bekijken. Tijdens de volgende sessies presenteren TNO'ers resultaten van hun onderzoek.

Woensdag 8 december 15:00 – 16:30 uur

Praktijksessie Focus op de duurzaamheid van aardwarmte

Bij duurzame inzetbaarheid van aardwarmte gaat het regelmatig om de mate waarin aardwarmteprojecten bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot. Een warmtenet op aardwarmte is nog niet volledig emissievrij. Waaruit bestaan de resterende emissies, en hoe kunnen we deze verder verlagen? Dorien Dinkelman (TNO) licht tijdens deze online sessie een nieuwe door TNO ontwikkelde factsheet over dit vraagstuk toe. Melanie Provoost van Geothermie Nederland en Timme van Melle van EBN praten daarnaast over mogelijke technische en beleidsstappen om de emissies verder te verlagen.

Meld je aan voor het online event

Aanmelden

 

Donderdag 9 december 15:00 – 16:30 uur

Webinar SCAN: een blik op de data en een vooruitblik op de boringen

Het SCAN-programma is een belangrijke stap om de potentie van aardwarmte in de Nederlandse ondergrond nader in beeld te brengen. TNO werkt hierin samen met Energie Beheer Nederland (EBN). Geoscientist Marten ter Borgh (EBN) en projectleider Timme van Melle (EBN) praten u bij over de ontwikkelingen rondom SCAN-data en boringen.

Samen met geoscientist Hans Veldkamp (TNO) bieden zij vervolgens een inkijkje in kwaliteit en interpretatie van de data. Centraal staan vragen als: Wat hebben we tot nu toe geleerd over de ondergrond? En hoe helpt deze kennis bij de te maken keuzes rond de SCAN-boringen? De nadruk zal liggen op de implicaties van de seismiek voor het bepalen van de te testen geothermische plays in de SCAN-boringen.

Meld je aan voor het webinar

Aanmelden

 

Week van de Aardwarmte 2021

Dit webinar is onderdeel van de tweede Week van de Aardwarmte, een initiatief van Energie Beheer Nederland in samenwerking met Geothermie Nederland. Kijk op de website van de Week voor meer informatie over de andere events tijdens deze Week.

Ons werk

Duidelijkheid over duurzaamheid geothermie

Geothermie wordt gezien als een van de schoonste en goedkopere bronnen van duurzame warmte. Daarom gaat geothermie een substantiële rol spelen in de energietransitie, met name om woningen en gebouwen... Lees verder
Kennis

Versnelde verduurzaming lokale warmtevoorziening

Alle eigenaren en gebruikers van woningen en andere gebouwen in ons land moeten uiterlijk in 2050 kunnen beschikken over honderd procent duurzame warmte; betrouwbaar en betaalbaar. Dat is het doel dat... Lees verder
Ons werk

Innovatielab geothermie open voor ondernemers

Geothermie moet een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie, naast andere duurzame bronnen als zon, wind en biomassa. Op termijn kan warmte uit de ondergrond voorzien in een kwart van de warmtevraag... Lees verder
Agenda
Contact

Drs. ing. Maurice Hanegraaf