Event

Symposium: Behoud en Doorstroom van werknemers met een migratieachtergrond

Online • 31 mrt 2022

Inclusie: jezelf zijn en erbij horen. Voor werknemers met een migratieachtergrond blijkt dit vaker dan voor werknemers zonder migratieachtergrond een uitdaging. In de pilot Behoud en Doorstroom onderzocht TNO samen met vijf vooruitstrevende werkgevers welke interventies effectief zijn in het stimuleren van behoud en doorstroom van werknemers met een migratieachtergrond. Op 31 maart van 10:30 - 12:00 organiseren TNO, ABN AMRO en het Ministerie SZW een symposium, waarin het lerende netwerk van de pilot de onderzoeksresultaten en inzichten deelt met het grote publiek. Dit symposium vond digitaal plaats.

Pilot Behoud en Doorstroom

Let op: Het symposium is terug te kijken. Neem hiervoor contact op met [email protected]

In de pilot Behoud en Doorstroom onderzocht TNO met vijf vooruitstrevende werkgevers welke interventies effectief bijdragen aan een inclusieve organisatiecultuur, om zo het behoud en de doorstroom van werknemers met een migratieachtergrond te bevorderen. De werkgevers implementeerden interventies variërend van mentorprogramma’s, tot aan directiegesprekken, tot aan VR-bril workshops die je eigen (on)bewuste vooroordelen inzichtelijk maken. De werkgevers bespraken in het onderlinge lerende netwerk hun proces en ervaringen, om zo van elkaar te leren.

31 maart: Symposium Behoud en Doorstroom

Het lerende netwerk deelt graag haar inzichten en resultaten met het grote publiek. Daarom organiseren TNO, ABN AMRO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op donderdag 31 maart een afsluitend symposium van de pilot Behoud en Doorstroom. Aan de hand van wetenschappelijke inzichten, ervaringsverhalen en praktische tips hoopt het lerend netwerk werkgevend Nederland te stimuleren om ook met behoud en doorstroom aan de slag te gaan. Het symposium is met name interessant voor D&I- en HR-professionals, maar is voor iedereen toegankelijk.  

Laat je door de good practices en geleerde lessen inspireren tijdens het symposium en neem waardevolle inzichten mee terug naar jouw organisatie! Je kunt je tot en met 28 maart aanmelden.

Roadmap

Work: gezond, veilig en productief werken

De wereld van werk verandert snel door globalisering, vergrijzing en technologische ontwikkelingen. Als Nederland wil blijven concurreren zijn goede arbeidskrachten nodig. Hoe zorgen we dat mensen gezond,... Lees verder
Ons werk

Stimuleren van diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt

Iedereen gelijke kansen op werk? Hoe doen we dat? TNO onderzoekt met en bij werkgevers hoe ze diversiteit en inclusie op het werk kunnen stimuleren. Dit doen we bijvoorbeeld door te kijken hoe we onbedoelde... Lees verder