Event

Terugkombijeenkomst voor ScheidingsATLAS trainers

TNO | Leiden • 30 jun 2022

Op donderdag 30 juni 2022 is de allereerste terugkomdag van de ScheidingsATLAS kwalificeringen. Tijdens deze terugkomdag kunnen ScheidingsATLAS trainers hun startkwalificering omzetten in een certificaat. Bovendien worden deelnemers op de hoogte gebracht van nieuws rondom de training en is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Meld je aan voor ScheidingsATLAS terugkombijeenkomst op donderdag 30 juni 2022

Aanmelden

ScheidingsATLAS is een wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstraining voor ouders die gescheiden zijn. De training is gebaseerd op onderzoek, bijdragen van experts en ervaringen van andere gescheiden ouders. ScheidingsATLAS is erop gericht ouders te ondersteunen en ze informatie en tips te geven over ondersteuning van hun kinderen en communicatie met de andere ouder. De ScheidingsATLAS groepsbijeenkomsten zijn interactief met het uitwisselen van tips of ervaringen, animaties, (video’s van) rollenspellen en begeleide oefeningen. Belangrijke thema’s in ScheidingsATLAS zijn de impact van scheiding op ouder en kind (inclusief verlies en rouw), samenwerken in ouderschap, positieve communicatie, opvoeding en goed voor jezelf zorgen. Zie www.tno.nl/atlas of bekijk de informatievideo.

De kwalificering tot ScheidingsATLAS-trainer bestaat uit een startkwalificatiebijeenkomst, telefonische supervisie/coaching, en de terugkombijeenkomst met groepsintervisie en uitwisseling van ervaringen, en is door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd geaccrediteerd met 31.75 registerpunten (SKJ207363).

Logo ScheidingsATLAS

Doelgroep

De terugkombijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor ScheidingsATLAS trainers met een startkwalificatie, die tenminste één ScheidingsATLAS groep gegeven hebben. Heb je nog geen startkwalificatie, neem dan eerst deel aan de startkwalificering tot ScheidingsATLAS trainer. Inschrijven: www.tno.nl/scheidingsatlas-oktober.
Heb je wel een startkwalificatie, maar heb je nog geen ScheidingsATLAS groep kunnen geven, neem dan deel aan een volgende terugkombijeenkomst.

Programma

9.00 uur

 

Inloop en ontmoeten

9.30 uur

 

Start programma

 

 

Welkom en ontmoeten

 

 

Informatie terugkomdag, nieuws

 

 

Inventarisatie en bespreken intervisievragen

 

 

Lunch incl. uitwisseling ervaringen

13.00 uur

 

Groepsintervisie in scenario's: rollenspel met acteur

 

 

Uitreiken certificaten

17.00 uur

 

Afsluiting

Intervisievraag

Voor het omzetten of verlengen van een certificaat is het van belang dat je voor de terugkombijeenkomst als trainer een intervisievraag voorbereidt, die betrekking heeft op een lastige, complexe, uitdagende of verrassende situatie die je meemaakte tijdens een ScheidingsATLAS groep. Deze gebruiken we tijdens de groepsintervisie. Bedenk dus als trainer vooraf welke vraag je hebt. Tijdens de terugkombijeenkomst worden 4 scenario’s uitgespeeld in de groep, samen met een trainingsacteur.

Kosten

Omdat het omzetten van de startkwalificering in een licentie inbegrepen is in de kosten voor de gehele kwalificering, zijn er GEEN kosten verbonden aan deelname aan deze terugkomdag.

Locatie Leiden - Schipholweg

Schipholweg 77
2316 ZL Leiden

Ons werk

Preventieve aanpak echtscheidingsproblematiek

Ruim één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Daarnaast zijn er ook veel volwassenen die een samenwoonrelatie verbreken. Dit betreft vaak jonge mensen die nog maar kort samen waren, maar ook... Lees verder
Agenda
Contact

Dr. Mariska Klein Velderman

  • Echtscheiding
  • Jeugd
  • Weerbaarheid
  • Preventie
  • Psychosociale ontwikkeling