Event

Terugkombijeenkomst voor Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s trainers

Utrecht | TNO • 16 jun 2022

Op donderdag 16 juni 2022 is de jaarlijkse terugkomdag van de Stoere Schildpadden en Dappere Dino's kwalificeringen. Tijdens deze terugkomdag kunnen Stoere Schildpadden en Dappere Dino's trainers hun startkwalificering omzetten in een certificaat of hun certificaat verlengen. Bovendien worden deelnemers op de hoogte gebracht van nieuws rondom de trainingen en is er een inhoudelijke workshop.

Meld u aan voor de Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s terugkombijeenkomst op donderdag 16 juni 2022

Aanmelden

Stoere Schildpadden (voor kleuters; kinderen van 4 tot en met 6 jaar) en Dappere Dino’s (voor groep 3 en 4; kinderen van 6 tot en met 8 jaar) zijn wetenschappelijk onderbouwde preventieve groepstrainingen voor kinderen van wie de ouders gescheiden zijn. De interventies zijn bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met veranderingen tijdens en na de scheiding, en richten zich op het verbeteren van de mentale weerbaarheid van kinderen. Zie www.dapperedino.nl.

De kwalificeringen tot Stoere Schildpadden- en Dappere Dino’s-trainer bestaan uit een startkwalificatiebijeenkomst, telefonische supervisie/coaching, en de terugkombijeenkomst. Voor het omzetten of verlengen van een certificaat is het van belang dat u als trainer een beeldopname meebrengt die is gemaakt tijdens een Stoere Schildpadden en/of Dappere Dino groep. Deze gebruiken we tijdens de groepsintervisie. Het is belangrijk dat de trainer zelf goed in beeld is en het een fragment is waarin er interactie is met de kinderen en de handpop. Bedenk als trainer vooraf welke vraag u heeft bij het fragment en breng die in tijdens de intervisie.

Trainerscertificaten worden uitgereikt op basis van deelname aan de startkwalificering, het uitvoeren van een of meer groep(en), en de terugkombijeenkomst met intervisie op basis van dit beeldfragment. Tijdens de terugkombijeenkomst kunnen verder ervaringen uitgewisseld worden met medetrainers.

DOELGROEP

De terugkombijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor Stoere Schildpadden en/of Dappere Dino’s trainers met een startkwalificatie of licentie. Heeft u nog geen startkwalificatie, neem dan eerst deel aan de startkwalificering tot Dappere Dino's trainer. Inschrijven: www.tno.nl/dapperedino.

Programma

9.00 uur   Inloop en ontmoeten
9.30 uur   Start programma
    Welkom en ontmoeten
    Informatie terugkomdag, nieuws
    Verdiepende workshop door Jurjen Tak
    Lunch incl. uitwisseling ervaringen
    Intervisie 1
14.30 uur   Uitreiken certificaten 1
15.00 uur   Intervisie 2
16.30 uur   Uitreiken certificaten 2
Afsluiting    

Voor trainers die deelnemen aan groepsintervisie voor Stoere Schildpadden én Dappere Dino’s duurt de dag langer dan voor trainers die voor één intervisieronde komen. Komt u namelijk om één certificaat te verlengen/behalen (Stoere Schildpadden of Dappere Dino’s) dan is de bijeenkomst na de eerste intervisieronde afgelopen.

KOSTEN

Het omzetten van de startkwalificering is inbegrepen in de train de trainer, bij verlenging van het certificaat zijn de kosten €195,00 (excl. BTW).

Locatie Utrecht

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Expertise

Expertisegroep Child Health

Binnen het expertisegebied Child Health ligt de focus op de volgende onderwerpen: Preventieve zorg voor kinderen vanuit het gehele kind benaderd; d.w.z. met oog voor de samenhang tussen fysieke, sociale... Lees verder
Agenda
Contact

Dr. Mariska Klein Velderman

  • Echtscheiding
  • Jeugd
  • Weerbaarheid
  • Preventie
  • Psychosociale ontwikkeling