Event

Week van de ondergrondse energieopslag

19 apr 2022 - 21 apr 2022

Wat is de waarde en rol van ondergrondse energieopslag, nu en in de toekomst? En wat is er nodig om de systemen voor ondergrondse energieopslag van de grond te krijgen? In de Week van de ondergrondse energieopslag, georganiseerd door EBN, staan marktpartijen, onderzoekers, beleidsmakers en sectororganisaties, stil bij deze uitdagingen.

Bekijk het programma

Week van de ondergrondse energieopslag 19-21 april 2022

Programma

TNO werkt aan uiteenlopende conversie- en opslagtechnologieën om tegen acceptabele kosten de energietransitie te realiseren. Laat je inspireren en schuif aan bij de volgende kennissessies:

Woensdag 20 april

15.30 – 16.45 uur: Praktijksessie: wat kunnen we leren van ervaringen met warmteopslag in de ondergrond bij warmtenetten? (online en live sessie)

In deze praktijksessie gaan we met betrokkenen bij diverse projecten in op hun ervaringen met warmteopslag in de ondergrond bij warmtenetten. Wat zijn de belangrijkste inzichten op het vlak van techniek (TRL), innovatie en ondergrond en hoe zijn die toe te passen in de praktijk?

Met onder meer:

  • Janine Verweij, directeur Geothermie Nederland
  • Martin Bloemendal, assistent professor bij TU Delft en senior researcher KWR: Underground Thermal Energy Storage
  • Frank van Bergen, programmamanager geothermie en energieopslag bij TNO en manager Rijswijk Centre for Sustainable Geo-Energy
  • Peter Oerlemans, specialist geohydrologie bij IF Technology
  • Marette Zwamborn, senior onderzoeker en teamleider Energie & Circulaire Systemen bij KWR en coördinator warmteopslag bij het WarmingUP consortium.

Meld je aan voor deze sessie

Wat kunnen we leren van ervaringen met warmteopslag in de ondergrond bij warmtenetten?

aanmelden

Donderdag 21 april

10.30 – 11.30 uur: in gesprek over de laatste ontwikkelingen rond waterstofopslag
(online sessie)

Joris Koornneef, strategieconsultant duurzame geo-energie bij TNO en Thijs Huijskes, reservoir engineer energieopslag en CCS bij Energie Beheer Nederland gaan in gesprek over de laatste ontwikkelingen rond ondergrondse waterstofopslag. In opdracht van het Ministerie van EZK voerden zij een studie uit naar hoe de mogelijke ontwikkelingen van het energiesysteem zich vertalen naar de vraag naar ondergrondse energieopslag. Wat zijn vanuit technisch perspectief de belangrijkste vragen en aandachtspunten en hoe zien de plannen richting 2030 en daarna eruit?

Meld je aan voor deze sessie

In gesprek over de laatste ontwikkelingen rond waterstofopslag

Aanmelden
Ons werk

Innovatielab geothermie open voor ondernemers

Geothermie moet een belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie, naast andere duurzame bronnen als zon, wind en biomassa. Op termijn kan warmte uit de ondergrond voorzien in een kwart van de warmtevraag... Lees verder
Ons werk

Grootschalige opslag en transport waterstof

Met de sterke uitbreiding van het aantal windparken op zee het komend decennium tot een capaciteit van 11,5 gigawatt in 2030 wordt grootschalige opslag en transport van de opgewekte energie in de vorm... Lees verder
Ons werk

Nederland bij uitstek geschikt voor energieopslag en omzetten energie

Het grote voordeel van fossiele bronnen is dat zij een constante stroom energie kunnen leveren. Het aanbod uit hernieuwbare bronnen wisselt daarentegen sterk. Om de energietransitie te voltooien moeten... Lees verder
Agenda
Contact

Dr. Frank van Bergen

  • Geothermal
  • HT-ATES
  • HTO
  • Heat storage
  • CO2 storage