Het TNO-merk

Kwaliteit en innovatiekracht – daarvoor staat het merk TNO. Het merk is zo’n wezenlijk onderdeel van ons imago, dat we het zo goed mogelijk beschermen. Als je het TNO-merk tegenkomt wil je tenslotte zeker weten dat wij er ook echt bij zijn betrokken.

Voor TNO als publieke organisatie is het belangrijk om herkenbaar te zijn op basis van identiteit en reputatie. Ons merk is daar onlosmakelijk aan verbonden. Het toont het onderscheid met soortgelijke producten en diensten van andere organisaties.

Waar kom je het tegen?

Je komt het TNO-merk tegen bij producten en diensten die wij voor eigen rekening en risico op de markt brengen. Bijvoorbeeld in een TNO-rapport of een Europees onderzoeksproject. Daarnaast is er het speciale label ‘Innovated with TNO’. Dat is specifiek bedoeld voor externe partijen die unieke innovaties op de markt brengen waarin TNO-kennis en –technologie zijn verwerkt.

Waarborg voor onafhankelijk onderzoek

Het TNO-merk weerspiegelt onze goede naam en wordt overal ter wereld herkend als waarborg voor onafhankelijk onderzoek. Zo geldt de bescherming voor producten en diensten in de Europese Unie, de Verenigde Staten, de BES-eilanden, Curaçao, Aruba, St. Maarten, Brazilië, Chili, Rusland, China, Japan, Zuid-Korea, Singapore, Indonesië en Qatar.

Gebruik van het TNO-merk

Aan het gebruik van het TNO-merk zijn strikte voorwaarden verbonden. Wil je ons merk gebruiken? Neem dan contact met ons op via info@tno.nl.

Het TNO logo, een beschermd merk
Het TNO logo, een beschermd merk
Het label Innovated with TNO
Het label Innovated with TNO, vindbaar op innovatieve producten met TNO kennis