Direct naar de inhoud

TNO als internationale partner

Wereldwijd is een trend gaande van bundeling van kennis en toepassing in een beperkt aantal ‘global knowledge hubs’. De concentratie van kennis in nabijheid van (mkb-) bedrijven, overheden en NGO’s zorgt voor de noodzakelijke dynamiek en massa om de globale concurrentieslag op het gebied van innovatie te winnen.

Meer informatie over de noodzaak en ambitie van TNO om internationaal actief te zijn

Infoblad ‘TNO en Internationalisering’

Lees meer

Globalisering heeft tot gevolg dat het bedrijfsleven wereldwijd op zoek is naar werknemers, partners en kennis. Ook bij de selectie van onderzoekspartijen hanteren zij vaak een internationaal perspectief. Om internationaal in de voorhoede van onderzoek en innovatie mee te kunnen doen moet de kennisbasis van TNO óók internationaal excellent en onderscheidend zijn.

Onderzoek en innovatie stopt niet bij de landsgrenzen. TNO kan de kennisbasis voor Nederland alleen versterken door nauw samen te werken met internationaal toonaangevende kennispartners, bedrijven en overheden. Kennis die TNO ontwikkelt voor, of opdoet bij of met buitenlandse partners komt ten goede aan het Nederlandse bedrijfsleven en aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in Nederland. Dit sluit volledig aan bij de missie van TNO: door innovatie bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het versterken van het concurrentievermogen van het bedrijfsleven.

TNO heeft niet alleen kantoren in Nederland, maar is wereldwijd actief:
- Meer informatie over onze locaties

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.