Direct naar de inhoud

Jaarverslag

Jaarverslag 2020: Innovation for Life - De coronacrisis heeft in 2020 diepe sporen achtergelaten in de samenleving en de wereldwijde economie. Zoveel dingen die we voorheen nog de normaalste zaak van de wereld vonden bleken nu ineens heel wat minder vanzelfsprekend. Zowel privé als zakelijk werd 2020 daarmee een jaar van doorbijten en doorzetten. Desondanks heeft TNO snel en effectief op de nieuwe situatie ingespeeld. Wat TNO in 2020 precies heeft gedaan en bereikt, staat in het Jaarverslag 2020.

Digitaal TNO Jaarverslag

Lees het Jaarverslag 2020

Met het ‘Brains4Corona’-programma was TNO meer dan ooit trouw aan haar slogan ‘Innovation for life’. In het voorjaar van 2020 lieten vele TNO’ers hun denkkracht los op mogelijke oplossingen voor de effecten van de COVID-19-pandemie. Dat leidde tot een reeks inspirerende projecten, waaronder de versnelde coronatest op basis van LAMP-technologie, het thuisleveringsconcept PUPPY, hergebruik van mondmaskers, een internationaal coronapaspoort en nog veel meer. "Zo laat corona ook zien dat dingen veel sneller kunnen dan we soms denken. Dát willen we vasthouden voor de toekomst", aldus CEO Paul de Krom.

TNO sloot 2020 af met een goed financieel resultaat. Dankzij de toegenomen overheidsfinanciering van de afgelopen jaren heeft TNO na eerdere krimp kunnen groeien en werkvoorraad kunnen opbouwen. Die werkvoorraad begint nu echter een punt van zorg te worden, omdat private opdrachten ten gevolge van de economische crisis teruglopen.

Impact en maatschappelijke relevantie

Door het ontwikkelen en inzetten van sleuteltechnologieën zoals artificiële intelligentie werd de impact van TNO in 2020 tastbaar in talloze innovaties. In het jaarverslag zijn tien belangrijke ‘gamechangers’ verspreid opgenomen. Denk hierbij aan ‘predictive twins’, digitale replica’s van bouwwerken waarmee men de fysieke werkelijkheid kan voorspellen. Of Quantum Inspire, een samenwerking tussen TNO en de TU Delft die ‘quantum computing’ toegankelijker maakt voor iedereen. En ‘thermochrome coatings’, een speciale laag die op ruiten kan worden aangebracht om slim energie te besparen.

Technology Transfer Programma: 25e spin-off
Innovaties maken de grootste impact wanneer zij de markt bereiken. Om dat proces te versnellen startte TNO in 2017 met het Technology Transfer Programma (TTP). Het streven is om een innovatie of technologie binnen één jaar na aanmelding bij het TTP te lanceren op de markt via een licentie aan een bestaand bedrijf, dan wel het oprichten van een nieuw bedrijf. In 2020 werden negen spin-offs opgericht. Ook vierde TNO – drie jaar na de start van het programma – de lancering van de 25ste spin-off door staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Lees hier alles over de 25 spin-offs.

Evaluatiecommissie TO2: positief resultaat
In 2020 werd gestart met de vierjaarlijkse evaluatie van de toegepaste onderzoeksinstellingen door een – door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ingestelde – evaluatiecommissie TO2. De evaluatie werd begin 2021 afgerond met positief resultaat: de commissie bevond TNO’s onderzoek over de volle breedte van hoge kwaliteit en soms zelfs wereldleidend. Omdat resultaten op grote schaal worden gebruikt door haar klanten en partners levert TNO inderdaad een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, aldus de commissie.

Dank
Gelukkig kon TNO ook in 2020 op veel klanten en partners blijven rekenen. De Raad van Bestuur is hen zeer dankbaar voor hun vertrouwen in deze ingewikkelde periode. Toch was niets van dit alles mogelijk zonder de voortdurende inzet, wendbaarheid en creativiteit van de TNO’ers zelf. De Raad van Bestuur wil graag iedereen bedanken voor het vertrouwen in - en inzet voor – TNO. Wij zien ook in het komende jaar uit naar onze samenwerking!

Algemeen

TNO Missie en strategie

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Dat is onze missie en daar werken wij, de ruim 3400... Lees verder

Downloads
Downloads
Communicatie-uitingen over ons werk
Contact

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.