Jaarverslag

Al ruim 80 jaar ondersteunen onze medewerkers bedrijven, overheden en organisaties effectief met innovaties die welzijn en welvaart verhogen. Stimuleren van kennis en innovatie is cruciaal om de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van onze samenleving duurzaam te versterken.

Impact

Voor TNO stond 2015 in het teken van het realiseren van innovaties, meer extern samenwerken en een gezondere bedrijfsvoering. Deze drie belangrijke onderwerpen heeft de Raad van Bestuur met de nieuwe CEO Paul de Krom het afgelopen jaar opgepakt. Een overzicht van de activiteiten en resultaten van TNO zijn te vinden in het nieuwe online jaarverslag 2015. Daarin staan vele voorbeelden van gerealiseerde innovaties met mkb, grootbedrijf en overheden waarin TNO’s unieke kennis voor de oplossingen van morgen tot uitdrukking komt.

Financieel

TNO sluit 2015 af met een positief financieel resultaat van 2,5 mln euro, een belangrijke randvoorwaarde voor onze continuïteit. Het positief resultaat is bereikt door de bedrijfslasten sterk terug te dringen en tegelijkertijd de operationele resultaten op peil te houden door intensief te sturen op een bestendige en gezonde bedrijfsvoering en een solide operationele performance.

Innovatie

TNO is altijd op zoek naar nieuwe manieren van samenwerken en samenwerkingsverbanden om de maatschappelijke en economische meerwaarde van innovatie te gebruiken. Hiervoor werken we met partners, groot en klein, aan innovaties die het verschil maken. Zo investeren wij in innovatie voor meer concurrentiekracht van het Nederlands bedrijfsleven en een het verhogen van het welzijn van onze samenleving.

Digitaal TNO Jaarverslag

Lees het jaarverslag

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.