TNO Code

TNO heeft een goede naam als innovatie- en kennisorganisatie. Deze kennis komt voort uit onze ruim 2600 medewerkers. Als u zaken doet met TNO mag u inhoudelijk veel van ons verwachten. Naast de inhoudelijke expertise, die per medewerker verschillend kan zijn, delen we een aantal gezamenlijke waarden.

Integriteit, onafhankelijkheid, professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid zijn de kernwaarden van TNO. Maar ook klant- en impactgedrevenheid, innovatie, verbinding en inspiratie zijn voor ons zo belangrijk in de dagelijkse bedrijfsvoering dat we ze hebben opgenomen in de TNO code.

Naast deze code heeft TNO een interne Klokkenluiderregeling om medewerkers in staat te stellen vermoedens van misstanden die naar hun mening in strijd zijn met de TNO code te melden en klachtenregelingen voor medewerkers en externen. TNO heeft een pool van vertrouwenspersonen, een Integrity officer en een Integriteitcommissie die helpen om de TNO code te borgen.

We nodigen u van harte uit om te reageren op onze TNO code.

Downloads
Missie en strategie

Drs. Reijer Gaasterland

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.