TNO Code

TNO heeft een goede naam als innovatie- en kennisorganisatie. Deze kennis komt voort uit onze ruim 2900 medewerkers. Als u zaken doet met TNO mag u inhoudelijk veel van ons verwachten. Naast de inhoudelijke expertise, die per medewerker verschillend kan zijn, delen we een aantal gezamenlijke waarden.

Integriteit, onafhankelijkheid, professionaliteit en maatschappelijke betrokkenheid zijn de kernwaarden van TNO. Maar ook klant- en impactgedrevenheid, innovatie, verbinding en inspiratie zijn voor ons zo belangrijk in de dagelijkse bedrijfsvoering dat we ze hebben opgenomen in de TNO code.

Naast deze code heeft TNO een ‘Regeling bij een vermoeden van een misstand’ om (voormalig) medewerkers in staat te stellen vermoedens van misstanden die naar hun mening in strijd zijn met de TNO code te melden en klachtenregelingen voor medewerkers en externen. TNO heeft een pool van vertrouwenspersonen, een Integrity officer, een Integrity Advisory Board om de TNO code te borgen.

We nodigen u van harte uit om te reageren op onze TNO code.

Downloads
Missie en strategie

Drs. Reijer Gaasterland

Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.