nieuws

Internationaal veel stimuleringsinitiatieven voor innovatie en digitalisering van de eigen maakindustrie

Internationale inventarisatie na Duitse initiatief Industrie 4.0 • 08 okt 2015

Een internationaal inventariserend onderzoek door TNO wees uit dat grote industrielanden als Duitsland, UK, Frankrijk en de USA tot meer dan een miljard euro investeren in de digitalisering van de industrie. En China investeert honderden miljarden in de digitalisering van de eigen maakindustrie. De meeste kleinere landen in Europa zijn ook actief met het stimuleren van de digitalisering van de maakindustrie maar daar is de diversiteit groter. Ieder land, ieder continent doet het anders maar de trend is duidelijk: er is wereldwijd veel aandacht voor de digitalisering van de industrie.

Aanleiding voor de inventarisatie is de aandacht die het Duitse initiatief Industrie 4.0 mondiaal kreeg. In vervolg hierop zijn in vele industrielanden initiatieven ontstaan om de digitalisering van de eigen maakindustrie te stimuleren, doorgaans met behulp van publieke investeringen. En vaak met een bredere aandacht voor innovatie van industriële productietechnologieën. Doel van het onderzoek was om overeenkomsten en verschillen te signaleren, hier mogelijk uit te leren en aanknopingspunten te vinden voor samenwerkingsverbanden.

Jaren was de trend in Westerse industrielanden dat productie weglekte naar lage-lonen-landen. Door vergaande digitalisering, robotisering, nieuwe productiemethoden als 3D-printen en veranderende klantenwensen, ontstaan er kansen om weer meer dichtbij de klant te produceren en eigen banen te behouden en zelfs te creëren. Dit vergt een forse innovatie en investering in de maakindustrie en ook omscholing van medewerkers. De grote Europese landen Duitsland, UK en Frankrijk hebben nationale programma’s ontwikkeld waarmee meer dan een miljard wordt geïnvesteerd. Maar ook in het buitenland is er veel aandacht, zoals in de USA en met name in China. De meeste kleinere landen in Europa zijn ook actief met het stimuleren van de digitalisering van de maakindustrie maar de diversiteit is groot. Tot slot heeft ook de EU een specifieke agenda en bijbehorende stimuleringsmiddelen voor de digitalisering van de industrie.

De initiatieven verschillen wel; de UK en de USA zetten instituten op vergelijkbaar met TNO en het Duitse Fraunhofer. Anderen landen bieden miljarden aan kredieten en weer andere landen kennen subsidieprogramma’s van tientallen tot honderden miljoenen per jaar.

De ontwikkeling gaat sneller en is omvangrijker dan verwacht. De studie maakt ook duidelijk dat er veel te leren is van de initiatieven in andere landen en dat samenwerking kansen biedt.

Lees ons rapport: Internationale verkenning beleid digitalisering van de industrie (TNO-rapport 2015 R11312)

Lezen

Ter toelichting:

Nederland kent zijn eigen Smart Industry initiatief van FME, KvK, Min EZ, TNO en ICT-Nederland. Achter dit initiatief zit een brede actieagenda waarin niet alleen aandacht wordt geschonken aan de digitalisering en de innovatie van productietechnologieën maar ook aan de randvoorwaarden zoals de benodigde specialistische kennis, de benodigde vaardigheden van medewerkers in de industrie, sociale innovatie en een veilige en betrouwbare ICT-infrastructuur. Dit initiatief leunt ook sterk op het versnellen van zogenoemde fieldlabs waarin bedrijven, kennisinstellingen en het onderwijs samenwerken en doelgericht Smart Industry oplossingen uitontwikkelen, testen en implementeren.
Zelf verhoogt TNO haar investeringen voor 2016 van 30 naar zo’n 40 miljoen euro onderzoek ten behoeve van haar industriële (high-tech systems en materialen) en ICT-programma.

Kennis

Additive Manufacturing

Additive Manufacturing (AM) staat voor het produceren van producten of onderdelen die laag voor laag worden gebouwd. De informatie die hiervoor nodig is wordt rechtstreeks uit het digitale ontwerp gehaald.... Lees verder
Roadmap

Networked Information: de mogelijkheden van nieuwe ICT

ICT is onmisbaar in onze samenleving. Er is een nieuwe informatiestructuur aan het ontstaan, waardoor burgers, bedrijven en overheid structureel anders met elkaar gaan communiceren en beschikbare (open)... Lees verder
Thema

Industrie: ‘Het is onze taak om de industrie te helpen met innoveren’

Industrie is een thema waarvan het belang in Nederland steeds duidelijker wordt. Gelukkig maar, vindt themadirecteur Arnold Stokking. “Industrie is een welvaartsbepalende factor: het creëert werkgelegenheid... Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.