nieuws

Handreiking helpt NEN 8700 toepassen bij betonreparaties

23 jun 2015

Betonconstructies verouderen en de behoefte aan goed onderhoud van deze constructies neemt toe. De constructieve veiligheid van (woon)gebouwen en civiele constructies moet gewaarborgd zijn door de eigenaar. De NEN8700 schrijft voor hoe de constructieve veiligheid van bestaande bouwwerken beoordeeld dient te worden. Uit de praktijk blijkt echter dat onbekendheid leidt tot inadequaat toepassen van de norm.

TNO heeft samen met de MKB-bedrijven: Nebest, SealteQ - Frans Nooren-West, Econstruct, Care4Concrete en ECO REMAIN, een handreiking opgesteld om de betononderhoudssector te helpen bij het toepassen van de NEN8700-norm in de praktijk. TNO heeft hier daarbij haar kennis over achtergronden van de norm gekoppeld aan de praktijkkennis van de MKB bedrijven.

Op 11 juni 2015 is deze handreiking gepresenteerd op het symposium “constructieve veiligheid bij betonreparatie en –onderhoud”. Deze handreiking is vrij te gebruiken door opdrachtgevers (provincies, gemeenten, gebouweigenaren en Verenigingen Van Eigenaren van gebouwen, ) en opdrachtnemers (adviseurs en aannemers in de betononderhoudssector). In de handreiking wordt helder beschreven welke stappen genomen dienen te worden bij betononderhoud in het licht van de NEN 8700-norm. In de handreiking worden ook de kernbegrippen toegelicht. Met de handreiking wordt de communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eenvoudiger en gaat het over de kern: aantoonbaar veilige betonconstructies.

Symposium “constructieve veiligheid bij betonreparatie en –onderhoud”

TNO heeft een programma waarin we onze specialistische kennis delen met MKB bedrijven. Zo hebben deze bedrijven laagdrempelig toegang tot waardevolle kennis. Deze handreiking is tot stand gekomen in dit kader en is te downloaden.

Roadmap

Buildings & Infrastructures: duurzaam bouwen

De gebouwde omgeving is een cruciale sector voor duurzame doelstellingen zoals CO2- reductie, materiaalgebruik terugdringen en verduurzamen en de lifecycle van gebouwen en infrastructuur verbeteren. Door... Lees verder
Kennis

Infrastructuur: wegen, spoor, sluizen, bruggen en tunnels

De Nederlandse infrastructuur bestaat uit (spoor)wegen en kunstwerken zoals sluizen, bruggen en tunnels. Deze infrastructuur draagt onze samenleving en economie. Terwijl de bestaande infrastructuur veroudert,... Lees verder
Ons werk

Beton en betonconstructies

Beton is een veelzijdig bouwmateriaal dat al lang wordt toegepast en nog steeds in ontwikkeling is. TNO heeft de kennis waarmee ze het constructieve gedrag van betonnen constructies kan doorgronden. In... Lees verder
Nieuws

Mediavragen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.