nieuws

ENVISION: Energie winnen door middel Van onzichtbaar geintegreerde zonnepanelen in gebouwgevels

25 okt 2018

Om de Europese doelstelling van een energie-neutrale gebouwde omgeving in 2050 tegemoet te komen, moet het winnen van zonne-energie via alle oppervlakken van gebouwen worden gemaximaliseerd. TNO coördineert het EU-project ENVISION met het doel een geïntegreerd renovatieconcept te ontwikkelen en te demonstreren waarbij gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare bouwoppervlakken voor thermische en elektrische energieopslag.

Gezien het feit dat ongeveer 85% van de bestaande woningen voor 1990 is gebouwd met een slechte isolatie (R ≤ 1,6 m2K/W), zullen in de komende periode grote renovaties plaatsvinden.

Het project heeft financiering ontvangen van het H2020-programma van de EU in het kader van GA nr. 767180.

Een efficiënt beheer van de zonnestraling op gebouwen biedt een enorm potentieel, aangezien er in de EU28 in totaal 60 miljard vierkante meter geveloppervlakte bestaat en het huidige gebruik van zonnestraling op ondoorzichtige oppervlakten nog steeds minimaal is. Samen met daken zou dit een totaal van 120 miljard vierkante meter aan potentiële energie-oppervlakten betekenen.

ENVISION richt zich op het winnen van energie uit de gevel. De ontwikkelde technologieën werken door het absorberen van het onzichtbare deel van de zonnestraling, het bijna-infrarode deel (NIR), dat ruwweg de 50% van het spectrum van de zonne-energie uitmaakt. Omdat het onzichtbaar is, kan de NIR-straling worden gewonnen met behoud van zichtbare en esthetische aspecten van de gevel.

Binnen het ENVISION-project ontwikkelt en demonstreert TNO samen met partners een geïntegreerd renovatieconcept waarbij gebruik wordt gemaakt van alle beschikbare bouwoppervlakten (verticaal/horizontaal, transparant/ondoorzichtig) voor thermische en elektrische energieopslag.

Een echte casestudy van subsysteemprototypes (gevelelementen) zal worden getest bij TNO SOLAR-Beat (Nederland) en bij EDF BESTlabs (Frankrijk). Technologieën zullen uiteindelijk in een echte omgeving worden gedemonstreerd; 1) om de aansluiting op het districtsnetwerk en de netaansluiting (Italië, Universiteit van Genua Savona Campus) te demonstreren en te bestuderen, en 2) om een echte casestudy van een renovatieactie te demonstreren (Nederland, VESTIA-appartement Delft).

De volgende technologieën worden ontwikkeld:

1) Zonnewarmtecollectoren op basis van het gebruik van NIR-absorberende gekleurde coatings
2) Overdekte zonnecollectoren met gekleurd NIR-transparant glas
3) Slim ventilerend warmtewin venster
4) PV-oogstglas

Doordat de prefab oplossingen modulair en flexibel zijn is een groot inzetpotentieel gegarandeerd. Eenvoudig onderhoud is mogelijk door het 'click-on' gevelconcept voor de niet-transparante delen. De gepatenteerde klik-façade oplossing laat 'plug and play' van goed geïsoleerde prefab elementen toe in combinatie met de nieuwe 'ENVISION' geveloplossingen.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op!

Voor meer informatie

Ga naar

Energy-envision.eu

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.