nieuws

Handreiking Sociaal Makelaar gepubliceerd

13 apr 2018

In de handreiking Sociaal Makelaar - de verbinder tussen zorg, welzijn en wijkinitiatief, brengen TNO, GGD-Hollands Midden, Sociaal Team Gouda en de Gemeente Gouda de geleerde lessen naar buiten uit het ZonMw-onderzoek naar de sociaal makelaar in Gouda. Deze praktische handreiking voor gemeenten en professionals in het sociaal domein maakt inzichtelijk hoe de functie van sociaal makelaar eruit kan zien op gemeentelijk, uitvoerend en wijkniveau.

Lees de Handreiking Sociaal makelaar

Een praktische handreiking voor gemeenten en professionals in het sociaal domein

download

De Gezonde Wijk

Actief inwonerschap en burgerparticipatie maken in Nederland een opmars. Enerzijds dwingen bezuinigingen en verschoven verantwoordelijkheden binnen het sociaal domein in gemeenten tot meer zelfredzaamheid van buurtbewoners. Anderzijds nemen lokaal georganiseerde netwerken en gemeenschappen steeds vaker zelf het heft in handen. Buurtinitiatieven poppen als paddenstoelen uit de grond.

Passend bij de nieuwe betekenis van gezondheid zoeken veel gemeenten naar manieren om participatie en zelfredzaamheid van inwoners te vergroten. Gezondheid is daarmee zowel een thema voor kwetsbare groepen die door beperkingen niet goed mee kunnen doen in de samenleving, maar ook (juist!) voor de redzame burger en diens vermogen om actief bij te dragen aan de leefbaarheid en inclusiviteit van de wijk.

Veel gemeenten worstelen echter met de manier waarop ze dit in het sociaal domein het beste vorm kunnen geven. De inzet van een sociaal makelaar in het sociaal team zoals in Gouda biedt een potentieel kansrijke aanpak voor het verbinden van zorg, welzijn en wijkinitiatief. Een aanpak die mogelijk ook interessant is voor andere (middelgrote) gemeenten.

Onderzoek & Handreiking

In het ZonMw onderzoek getiteld 'The Social Connector as linkage between care, welfare and active citizenship' deed TNO daarom van 2016 tot 2018 in samenwerking met de GGD-Hollands Midden, het Sociaal Team Gouda, en de Gemeente Gouda, actie-onderzoek naar de sociaal makelaar in Gouda, resulterend in een praktische handreiking voor gemeenten en professionals in het sociaal domein.

De handreiking neemt u mee in de wereld van de sociaal makelaar zoals ingezet in Gouda. Het doel van deze handreiking is om met u te delen hoe de functie sociaal makelaar eruit kan zien op gemeentelijk, uitvoerend en wijkniveau. Aan de hand van successen en valkuilen uit de praktijk biedt deze handreiking praktische handvatten en praktijk gedragen inzichten over de randvoorwaarden voor de inzet van de sociaal makelaar. De handreiking is gebaseerd op kwalitatief actieonderzoek, waarbij leren van- en in de praktijk centraal staat.

Downloads
Expertise

Work Health Technology

Globalisering, schuldencrises en vergrijzing van de (beroeps)bevolking stellen de Nederlandse economie voor grote uitdagingen. Versterking van het menselijk kapitaal is absolute noodzaak voor behoud van... Lees verder
Nieuws
Contact

Marloes van der Klauw MSc

  • Work Health Technology
  • Sociale Psychologie
  • Transities en participatie

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.