nieuws

Nieuw onderzoek toont noodzaak methaan meetprogramma aan

01 aug 2018

Methaan draagt na CO2 het meeste bij aan klimaatverandering. Nederlandse aannames rond bronnen van methaanemissies lijken niet juist. Dit blijkt uit internationaal onderzoek waar TNO een rol in speelde. De methaanuitstoot door aardgasproductie lijkt aanzienlijk groter dan aangenomen. Veeteelt is de grootste bron van methaanuitstoot. TNO pleit op basis van het onderzoek voor een Nationaal Meetprogramma Methaan.

Meer weten over het onderzoek?

Lees dan nu de onderzoekspublicatie in wetenschappelijk tijdschrift Elementa

Website Elementa

Eerste openbare meetcampagne in 20 jaar

Het vandaag in wetenschappelijk tijdschrift Elementa verschenen onderzoek naar Nederlandse bronnen van methaanuitstoot is gebaseerd op de eerste grootschalige openbare meetcampagne in twintig jaar tijd. Actuele data is van belang omdat methaangas per gram op korte termijn tot 84x meer bijdraagt aan de opwarming van de aarde dan CO2. Dit maakt reductie van methaan een belangrijk speerpunt. Het initiatief van het nieuwe onderzoek lag bij het Amerikaanse Environmental Defense Fund (EDF).

Meer betrouwbaar beeld methaanuitstoot met meetdata

Het huidige Nederlandse beleid rond methaanuitstoot is gestoeld op brontoekenning op basis van rekenmethodes. “Dit onderzoek suggereert dat aannames die onder de rekenmethodes liggen niet voor de volle 100% kloppen. Wij raden aan om naast rekenmethodes ook atmosferische metingen van methaan te gaan gebruiken. Dat geeft een meer betrouwbaar en robuust beeld als basis voor beleid om methaanuitstoot terug te dringen. Incidenteel vinden er al niet-publieke metingen plaatsen. Wij pleiten er voor om deze meer structureel te laten plaatsvinden in een publiek Nationaal Meetprogramma Methaan. Dit moet alle sectoren betreffen en niet enkel de aardgasindustrie en sluit aan bij ontwikkelingen die wij zien in de Europese Unie op dit punt,” stelt René Peters, directeur gastechnologie bij TNO.

Meer methaanuitstoot door aardgasproductie dan aangenomen

TNO wetenschapper Hugo Denier van der Gon droeg bij aan het nieuwe onderzoek: “Onder andere bij de productie van aardgas en bij veeteelt komt methaangas vrij. Internationaal gezien zijn de hoeveelheden methaan die vrijkomen bij de Nederlandse aardgasproductie opvallend laag. Dit is in het onderzoek overigens bevestigd. Kijk je naar de totale methaanuitstoot in het onderzoeksgebied in Noord-Nederland en de gebruikte rekenmethodes, dan suggereert ons onderzoek dat de aardgasproductie meer methaan uitstoot dan waar nu mee gerekend wordt. Wij baseren onze resultaten op publiek beschikbare data en metingen over een gebied dat 61% van de aardgasproductie in Groningen en Friesland leverde. De meetcampagne besloeg een week in augustus 2016 en is daardoor niet representatief voor een heel jaar. Ook uit ons onderzoek blijkt dat veeteelt de belangrijkste veroorzaker van methaanuitstoot is.”

Vervolg op Amerikaans onderzoek

Het onderzoek naar de herkomst van methaanuitstoot in Nederland is een vervolg op eerdere onderzoeken in de Verenigde Staten. Daar ontdekte EDF dat bij olie- en gasproductie tot wel 60% meer methaanuitstoot voorkwam dan waar de toezichthouder vanuit ging. EDF benaderde TNO voor een vervolgonderzoek naar de Nederlandse situatie. TNO is verder betrokken bij het EU-project VERIFY dat als doel heeft om te komen tot een onafhankelijke verificatie van broeikasgasemissies. Daarbij worden atmosferische metingen ingezet die vergelijkbaar zijn met methoden gebruikt in het recente methaangas-onderzoek.

Expertise

Climate, Air & Sustainability

Kennis van emissies en luchtkwaliteit vertalen naar oplossingen voor milieuvraagstukken. Dat is de expertise van Climate, Air & Sustainability (CAS). Daarbij houden we rekening met economische, maatschappelijke... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. ir. Hugo Denier van der Gon

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.