nieuws

Keuzevrijheid consument cruciaal voor succes aardgasvrij

18 sep 2018

Na zo’n zestig jaar nemen we afscheid van het aardgas, een rigoureuze stap in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Nu worden in een heel jaar duizend woningen energieneutraal of -positief gemaakt. Dat moeten er gemiddeld duizend per dag worden, om de klimaatdoelen te kunnen halen. In de paper ‘Lekker warm, zonder aardgas’ doet TNO hiervoor aanbevelingen. Het draait om de ontwikkeling van aantrekkelijke en betaalbare alternatieven voor aardgas, zodat bewoners gemakkelijk en snel kunnen overstappen. Keuzevrijheid van de consument is daarbij een essentiële voorwaarde.

Burgers en bedrijven verbinden

De overstap van kolen op gas was indertijd een van bovenaf door de overheid geregisseerde operatie. Nu zijn er veel meer partijen die een actieve rol spelen. En er zijn ook meer alternatieve energiebronnen. Gemeenten spelen een centrale rol als aanjager en regisseur. Zij moeten nauw samenwerken met hun bewoners, bedrijven en andere betrokkenen: aandragen van alternatieven, verbinden van bewoners en bedrijven, kennisdelen en bijeenkomsten organiseren. Dat creëert draagvlak en vormt een belangrijke succesfactor in de energietransitie.

Pioniers stimuleren

Energiecollectieven die gezamenlijk verduurzamen, kunnen bijvoorbeeld kiezen voor kleinschalige warmtenetten in combinatie met centrale seizoensopslag van warmte, slimme inzet van collectieve warmtepompen en aansluiting op goedkope bronnen van duurzame warmte. Bewoners die initiatief tonen en hun wijk aardgasvrij maken, besparen de gemeente veel werk. Zij verdienen alle ruimte en ondersteuning. Bijvoorbeeld in de wijk ‘Benedenbuurt’ in Wageningen slaan bewoners de handen ineen voor de ontwikkeling van een gezamenlijke duurzame warmtevoorziening. Internationaal blijkt dat steden die actief samenwerken met bedrijven en bewoners, het meest duurzaam zijn. In de paper pleit TNO ervoor dat gemeenten zulke initiatieven stimuleren.

Technieken worden beter en goedkoper

TNO voorziet een kostendaling van tientallen procenten de komende jaren, zoals we zien bij zonnepanelen, batterijen, windenergie en warmtepompen. Er ontstaan ook nieuwe concepten en businessmodellen om hele straten in één keer te renoveren. Dat is veel goedkoper dan individuele oplossingen. Als we op industriële schaal gaan renoveren zullen de kosten daarvan fors dalen. De investeringen in deze innovaties zijn dan veel sneller terug te verdienen. Een besparing van duizend euro per woning levert voor heel Nederland zo’n zes miljard euro op. Maar TNO verwacht dat dit een veelvoud kan worden. Hierdoor kan het afscheid van aardgas sneller verlopen.

Nieuwe concepten bevorderen innovaties, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid en kunnen zelfs een potentieel exportproduct zijn. Een voorbeeld van zo’n integraal concept is een all-in pakket. In één keer maatregelen treffen aan de woning, plaatsing van installaties, vloerverwarming, een elektrisch fornuis en meer. De consument heeft dan een overzichtelijk en aantrekkelijk aanbod en zal eerder geneigd zijn over te stappen.

In de paper ‘Lekker warm, zonder aardgas’ geeft TNO suggesties om stapsgewijs over te schakelen van aardgas op andere bronnen van energie. Het lukt alleen als de consument keuzevrijheid heeft en bouwbedrijven, installateurs, de energiesector, gemeenten, consument en rijksoverheid nauw gaan samenwerken.

Lees ons TNOTIME artikel en download de paper ‘Lekker warm, zonder aardgas’

Hoe maken we Nederland aardgasvrij
Roadmap

Naar een energie producerende gebouwde omgeving

Het niet langer aansluiten van nieuwe woningen op het gasnet is een belangrijke stap in het aardgasvrij maken van ons land. Maar dat realiseren in alle bestaande woningen en gebouwen is een enorme opgave.... Lees verder
Nieuws
Contact

Prof. mr. dr. Annelies Huygen

Mediavragen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.