nieuws

Samen innoveren in de glastuinbouw

12 nov 2019

TNO heeft samen met AVAG, Hortivation en Greenport West Holland de toekomstige technologische behoefte van bedrijven binnen de glastuinbouw verkend.

Middels werksessies met bedrijven en een technologiescan zijn uitdagingen en rollen geïdentificeerd en verwerkt in de Branche Innovatie Agenda (BIA). Deze geeft een impuls aan de samenwerkingen tussen bedrijven, draagt bij aan kennisuitwisseling en definieert een uitvoeringsagenda voor de branche.

Lees meer over glastuinbouw.

Download Branche Innovatie Agenda (BIA)

Download nu
Nieuws
Contact

Dr. ir. Charlotte Lelieveld

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.