nieuws

Detectie van methaanemissies via satelliet

17 dec 2019

Een explosie in een gasbron in de Amerikaanse staat Ohio heeft in 2018 geleid tot de uitstoot van 50.000 ton methaan in de 20 dagen die daarop volgden. Wetenschappers van SRON, EDF, VU en TNO hebben dit kunnen afleiden uit metingen van het ruimte-instrument TROPOMI.

Video still genomen uit luchtbeelden van het gaslek in Ohio in 2018. IBeeldcredits: Ohio State Highway Patrol, via NY Times

Voorheen werden methaandata van satellieten gemiddeld over een periode van vele maanden (of jaren) om grote bronnen te zien. Bij uitzondering is het gelukt om bij de Ohio blowout studie op basis van waarnemingen op een enkele onbewolkte dag een inschatting te maken van de omvang van het lek. 

TROPOMI en de impact van emissies

TNO ontwerpt en bouwt satellietinstrumenten waarmee de samenstelling van de atmosfeer gemeten kan worden. Daarnaast ontwikkelen we satellietdata-applicaties om de industrie en beleidsmakers te voorzien van informatie over luchtkwaliteit en klimaat. Met behulp van deze data zijn nauwkeurige analyses mogelijk, waarmee we inzichtelijk maken wat de impact is van de emissies. TROPOMI brengt dagelijks en wereldwijd de samenstelling van de atmosfeer in kaart. Deze data wordt gebruikt voor monitoring van klimaat en luchtkwaliteit. Onder andere wordt de hoeveelheid methaan, een belangrijk broeikasgas, in de atmosfeer gemeten.

TROPOMI meet de concentratie van verschillende stoffen, o.a. stikstofdioxide (NO2) en methaan (CH4) in een verticale kolom in de atmosfeer. Voor CH4-metingen heeft deze kolom een nominale afmeting van 7km x 7km aan het aardoppervlak (grondpixel). TROPOMI is uniek; het is het meest nauwkeurige instrument dat dit doet en het heeft een veel kleinere grondresolutie dan haar voorgangers. Hierdoor wordt het mogelijk om de emissies van grote bronnen direct te meten. 

Voor TROPOMI ontwierp TNO het opto-mechatronische hart. TNO is in Europa één van de top experts op het gebied van emissie inventarisaties voor luchtkwaliteit en klimaatonderzoek. We richten ons op vernieuwing en verbetering van emissiekennis met behulp van satellietdata. Hiermee geven we meer inzicht en verdieping aan de omvang en impact van het maatschappelijk probleem van luchtkwaliteit en klimaatverandering.

Gas Leaks from Space

In het Gas Leaks from Space (GALES) project, gefinancierd door NWO en uitgevoerd door SRON, VU en TNO wordt met TROPOMI methaan emissie van de olie- en gasindustrie onderzocht. Methaan is, na CO2, het belangrijkste broeikasgas. Een belangrijk deel van de emissies is afkomstig van bijvoorbeeld de olie & gas industrie, kolenproductie, landbouw en afvalwerking. De Ohio blow-out studie is een resultaat van dit GALES project consortium. TNO draagt in GALES expliciet bij in de vorm van emissiekennis en het modelleren van de data.

Onafhankelijke metingen van incidenten

In het geval van de Ohio blowout heeft het consortium laten zien dat een kort durend incident, dat anders wellicht onopgemerkt zou blijven, een grote impact kan hebben. Hierbij werden andere mogelijke oorzaken geëlimineerd, denk hier aan andere bronnen, foutieve meting van windrichting en dergelijke. Ter vergelijking; de emissie in 20 dagen van dit ene punt had een omvang van bijna 2 x de jaarlijkse emissie uit de gehele Nederlandse olie- en gasindustrie, gelijk aan bijna 10% van de totale jaarlijkse Nederlandse methaanemissie uit alle bronnen.

Het is belangrijk om dit soort incidenten onafhankelijk te kunnen meten. Als emissies van zulke incidenten onderschat worden, kunnen geen complete emissierapportages gemaakt worden. Emissie-inventarisaties zijn essentieel voor de implementatie van het klimaatverdrag van Parijs en effectieve mitigatiemaatregelen. De impact van de emissie van dergelijke incidenten in de olie- en gasindustrie moet wereldwijd verder onderzocht worden. De Ohio blowout laat zien dat de gevolgen van een dergelijk incident aanzienlijk kunnen zijn.

Voor meer informatie, lees het persbericht op de website van SRON: 
https://www.sron.nl/news/5044-tropomi-meet-grote-methaanuitstoot-na-explosie-bij-gasbron

Nieuws
Contact

Dr. ir. Hugo Denier van der Gon

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.