nieuws

Nederland pakt door: Nationale Agenda Quantum Technologie in de maak

Sleuteltechnologie als oplossing voor maatschappelijke uitdagingen • 16 apr 2019

Nederland heeft een uitstekende startpositie als gidsland om de kansen die quantumtechnologie biedt te verzilveren. Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen hebben een leidende positie in de wereldwijde ontwikkeling van quantumhardware en -software en de bijbehorende algoritmen en toepassingen. Deze positie wil Nederland behouden en verder uitbouwen. De spelers in het Nederlandse quantum-ecosysteem, waaronder TNO, kwamen daarom bijeen op 16 april in Utrecht om de ambitie te formuleren om Nederland op het gebied van quantumtechnologie om te vormen tot de ‘hoofdstad van de wereld’. Deze ambitie krijgt vorm in een Nationale Agenda Quantum Technologie en beschrijft hoe Nederland haar mondiale toppositie in de komende jaren verder kan versterken. Dit past naadloos in het Nederlandse innovatie- en topsectorenbeleid.

De Nationale Agenda Quantumtechnologie is gepubliceerd

Lees meer & download de agenda

Publicatie 16 september
Koelvermogen van Quantum Inspire: platform om quantum berekeningen te simuleren.

De belofte van quantum

Quantumcomputers, -communicatiesystemen en -sensoren kunnen maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen en bieden kansen voor alle sectoren van de economie. Zo kunnen quantumcomputers vele bewerkingen tegelijkertijd uitvoeren. Daardoor zijn ze in staat om lastige optimalisatieproblemen veel sneller op te lossen dan klassieke computers ooit zullen kunnen – als het ze überhaupt al zou lukken. Een quantumcomputer die het precieze gedrag van moleculen kan simuleren, geeft ons bijvoorbeeld de mogelijkheid nieuwe medicijnen, betere batterijen, krachtiger kunstmest of gezondere voeding ontwikkelen.

Daarnaast kunnen we gerichter interveniëren als we complexe fenomenen zoals klimaatverandering, het verloop van een ziekte in het menselijk lichaam of wereldwijde logistieke stromen door middel van quantumsimulatie beter kunnen modelleren. Veiliger communicatie via een quantuminternet stimuleert de toepassing van nieuwe digitale technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, machine learning en cloud computing. En met quantumsensoren kan men op heel kleine schaal extreem gevoelige metingen verrichten, op manieren die met ‘gewone’ sensoren onmogelijk zijn.

Kortom, quantumtechnologie houdt een grote belofte in voor samenleving, industrie en wetenschap. Om die belofte waar te maken, wordt de Nationale Agenda opgesteld, die halverwege 2019 wordt verwacht.

Nationale Agenda Quantum Technologie

De Nationale Agenda Quantumtechnologie streeft de volgende doelen na:
  • Verbinden van partijen in Nederland, samenwerken aan gezamenlijke doelen en uitdagingen;
  • Versnellen van de economische impact van quantumtechnologie voor Nederland;
  • Bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van de overheid;
  • Nederland positioneren als internationaal kennis- en innovatieknooppunt voor quantumtechnologie.

De Nationale Agenda Quantumtechnologie is gepubliceerd

Lees meer & download de agenda

Nationale Agenda Quantum Technologie: van academische kennis naar toepassingen
Kennis

Goed voorbereid richting het quantum tijdperk

De komst van de quantum computer zal voor veranderingen in bedrijfsprocessen zorgen. Vragen als “Is mijn data nog wel beveiligd?”, “Hoe kan ik een quantum-safe verbinding opzetten?” en “Welke processen... Lees verder
Expertise

Nieuwe mogelijkheden met quantumtechnologie

Razendsnelle en microscopisch kleine quantumsystemen, zoals computers en sensoren, daarop richt TNO zich met het relatief nieuwe onderzoeksgebied quantumtechnologie. Om de unieke eigenschappen van quantummechanica... Lees verder
Nieuws

Nationale Agenda Quantum Technologie: van academische kennis naar toepassingen

16 september 2019
Vandaag ontving Mona Keijzer, staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de Nationale Agenda Quantumtechnologie uit handen van Robbert Dijkgraaf, directeur van het Institute for Advanced Study... Lees verder
Nieuws
Contact

Ir. Hugo Gelevert

  • businessmodel innovatie
  • productontwikkeling
  • innovatieagenda
  • strategie
  • investeringsbeslissing

Mediavragen?

Volg TNO op social media

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.