nieuws

H-vision: Rotterdamse haven verduurzamen met blauwe waterstof

02 jul 2019

Het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven zet de energietransitie in een hogere versnelling. Dat gaat gebeuren door op grote schaal blauwe waterstof te produceren en toe te passen in industriële processen. Daardoor kan de uitstoot van CO2 nog vóór 2030 met tenminste twee en mogelijk zelfs zeven megaton omlaag. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie waarvoor TNO de technologische onderbouwing leverde.

Lees het H-vision rapport

van TNO en partners en de wijze waarop een CO2-neutrale energietransitie in 2050 mogelijk wordt

Lees het rapport

De H-vision studie is op 2 juli aangeboden door Cis Marring, lid Raad van Bestuur van TNO en van Deltalinqs-voorzitter Steven Lak aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Het initiatief om over te schakelen op blauwe waterstof is enkele jaren geleden door TNO bedacht en verder uitgewerkt onder leiding van Deltalinqs, dat zo’n zevenhonderd bedrijven vertegenwoordigt in de mainport Rotterdam. Daartoe behoren onder meer BP, Shell en Uniper. Zij zien met de overige in totaal zestien deelnemende bedrijven blauwe waterstof als reële kans om hun processen te verduurzamen. De plannen versnellen niet alleen de energietransitie maar effenen ook de weg naar groene waterstof uit zon en wind waarbij helemaal geen CO2 meer wordt geproduceerd. De blauwe variant is een noodzakelijke tussenstap naar die toekomst.

Slimme koppelingen

De plannen van H-vision sluiten nauw aan bij andere grote initiatieven in de Rotterdamse haven, zoals het Porthos-project en het door TNO geïnitieerde North Sea Energy programma. Beide voorzien in het maken van slimme koppelingen tussen offshore windenergie en gasinfrastructuren. Op dit moment gebruikt de industrie veel waterstof, vooral voor hoge temperatuur processen, door aardgas te verbranden. In de plannen wordt de daarbij vrijkomende CO2 afgevangen en getransporteerd naar lege gasvelden onder de Noordzee. De nu ontstane CO2-vrije blauwe waterstof is bruikbaar voor de zware industriële processen en de productie van elektriciteit.

Toekomstvaste investeringen

Uit de studie blijkt dat overstappen op blauwe waterstof technisch en economisch zonder meer een haalbare kaart is. Wel zijn er van de kant van de overheid en de bedrijven forse investeringen nodig in nieuwe infrastructuur en de ombouw van bestaande installaties. Op de Maasvlakte komen waterstoffabrieken die alle bedrijven in het uitgestrekte havengebied bedienen via een nog aan te leggen leidingenstelsel. De totale kosten worden geschat op ongeveer twee miljard euro.

Dat is een toekomstvaste investering omdat de haven straks volledig geëquipeerd is voor groene waterstof geproduceerd uit zon en offshore wind. Zo kan Rotterdam zich ontwikkelen tot een belangrijke Europese hub waar duurzame waterstof wordt geproduceerd, toegepast en verhandeld. Daarmee versterkt de haven ook zijn internationale concurrentiepositie.

Ons werk

H-vision: versneld CO2-arme industrie met blauwe waterstof

De industrie in het havengebied Rotterdam heeft forse ambities om te verduurzamen. In 2025 wil het de uitstoot van CO2 door toepassing van CO2 afvang en opslag met twee megaton hebben teruggebracht, oplopend... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. ir. René Peters

  • Waterstof
  • Gas
  • LNG
  • Transitie
  • Offshore Energie

Mediavragen?

Volg TNO op social media

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws, de vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.