nieuws

De belofte van een duurzamere bouwlogistiek wordt langzaam maar zeker tastbaar

17 feb 2020

Dinsdagmiddag 11 februari stond in het teken van het Bouwlogistiek Congres met als thema ‘’Zicht op de stad’’. Arjan Walinga van Bouwend Nederland opent de middag die volledig in het teken staat van logistiek in de bouwsector. Hij geeft aan dat de belofte van een verbeterde bouwlogistiek al zo’n 8 tot 10 jaar actief wordt onderzocht en bepleit door de betrokken branches (Bouwend Nederland, Transport Logistiek Nederland, HIBIN) en kennisinstellingen (TU Delft, TU Twente, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht en TNO). De belofte van een duurzamere bouwlogistiek wordt langzaam maar zeker tastbaar

Inmiddels zijn mooie praktijkresultaten geboekt en wordt het bewustzijn bij gemeentes langzaam omgezet in acties op het gebied van veranderend beleid en strengere handhaving. De druk op slimme bouwlogistiek stijgt door uitdagingen zoals de bereikbaarheid en leefbaarheid in binnenstedelijke gebieden. Het moet schoner, minder voertuigbewegingen en met minder hinder. Er is nog veel verandering nodig en het gaat niet vanzelf. Daar geven de sprekers tijdens de middag in verschillende workshops, waaronder de workshop ‘’Toetredingseisen steden’’ aandacht aan. Tijdens het congres komen belangrijke nieuwe inzichten naar voren, onder andere over centrale regie op bouwlogistieke stromen en nieuwe vervoersopties voor de bouwlogistiek.

Plenaire sessie ‘’Transformatie oud havengebied Stockholm’’ - Frederik Bergman, Gemeente Stockholm (Zweden)

Het ontwikkelingsgebied Stockholm Royal Seaport in Stockholm is een mooi voorbeeld van een volledige regulering van de bouwlogistiek door een publieke partij. Het betreft een industriegebied aan het water dat wordt getransformeerd naar een woonbestemming. In het gebied worden voor de komende 10 jaar 12.000 woningen bijgebouwd in vele uitdagende bouwprojecten. De Gemeente Stockholm heeft daarvoor de volledige regie op bouwlogistieke stromen van en naar de vele bouwprojecten in het gebied naar zich toegetrokken en is ‘in control’ voor al het bouwverkeer. Deze aanpak is volledig tegenovergesteld van de huidige aanpak van bouwlogistiek door gemeentes in Nederland. Daar waar voorzichtig strengere regelgeving komt op stadsdistributie en zwaar bouwverkeer in de binnenstad en stapsgewijs naar zero-emissie 2025 wordt bewogen, wordt toch vooral naar de markt gekeken om met oplossingen te komen. In sommige gevallen zoals in Rotterdam wordt dit gestimuleerd met een subsidie voor aantoonbaar goed gedrag (ritten in de binnenstad besparen). Het voorbeeld van Stockholm laat mooie resultaten zien van besparingen, echter vergt het ook een aanzienlijke organisatie voor controle en handhaving.

In het project worden 2 bouwhubs gebruikt, een voor de bulkstromen (o.a. grond, zand, grind, bouw en sloopafval) en een voor de ruwe en fijne afbouw (bouwmaterialen van groot naar klein). Daarbij is vastgelegd in regelgeving wanneer stromen direct naar de bouwplaats mogen (beladingsgraad > 50%) en wanneer ze over de bouwhub moeten (beladingsgraad < 50%). Alle ritten naar een bouwplaats hebben een bouwticket nodig en alle bouwplaatsen zijn voorzien van omheining met automatische gates (ANPR camera’s) bij de in totaal 32 toegangspoorten. De publieke ruimte mag niet worden gebruikt voor opslag van bouwmaterialen. Daarvoor heeft de gemeente standaard contracten opgesteld waarin de afspraken met bouwende partijen over hun bouwlogistieke performance wordt vastgelegd. Deze regulering van bouwlogistiek moet echter ook gefinancierd worden en daarvoor betalen de bouwende partijen een standaard fee per m2 bouwoppervlak en per rit. Daarnaast moet betaald worden voor het gebruik van de bouwhub.

Plenaire sessie ‘’De entertainment industrie’’ – Huib Pasman, Johan Cruijff Arena

De Johan Cruijff Arena is een voorbeeld van een organisatie die zich in de afgelopen periode heeft doorontwikkeld tot een geoliede machine als het gaat om de logistiek rondom de evenementen (zowel voetbalwedstrijden als grootschalige, nationale en internationale muziek- en dance-events). Er zijn interessante overeenkomsten met bouwlogistiek, zoals het opereren in drukbevolkt stedelijk gebied, met een strakke planning en onder grote druk met veel kans op onverwachte omstandigheden. Een belangrijke les die de bouwsector hieruit kan halen is het centraal aansturen van het gebied door een coördinator. Daarnaast kwam duidelijk naar voren dat je met innovaties stappen kunt maken, waarbij het belangrijk is om over je eigen specialisme heen te kijken. Haal de mensen erbij met de juiste kennis om de innovatie te laten slagen.

De organisatie van de verschillende stromen bij een grootschalig evenement vergt samenwerking en planning met andere partijen in het gebied. Zeker als ook de andere organisaties, zoals AFAS Live, op hetzelfde moment evenementen hebben. Dat vergt optimale inzet van capaciteit in het gebied voor logistieke stromen gericht op het regisseren van veilige persoonsbewegingen en materiaalstromen en tegelijkertijd de belasting op de woon-/werk en winkel ruimte te minimaliseren. Hierdoor is het mogelijk om binnen 48 uur het terrein van concert naar voetbalwedstrijd om te turnen!

De logistieke organisatie van de Johan Cruijff Arena is volledig data-driven. Hiervoor beschikt de Johan Cruijff Arena over een Smart City Operating Center, wat dient als een soort control tower waar de regie op alle mobiliteitsstromen en logistieke bewegingen wordt gevoerd.

Workshop ‘’Toetredingseisen steden’’ – Anne-Marie Nelck, TLN en Nick Vreeswijk, Cycloon

Landelijk gaan alle grote gemeentes zero emissie zones (ZE zones) invoeren, ten einde in 2030 een volledig emissie loze binnenstad gerealiseerd te hebben. De daarbij behorende uitvoeringsagenda wordt de komende weken gepubliceerd. Een van de interessante opties voor stadsdistributie is bezorging door elektrische fietskoeriers. Een mooi voorbeeld daarvan is Fietskoeriers.nl, welke onderdeel is van Cycloon. Ze kunnen met een e-trike tot 1,5 ton aan gewicht vervoeren en de maximale afmeting van pakketjes is 60x60x40 cm. Hiermee zijn ze voor de bouwlogistiek ook een interessante vervoersoptie. Uiteraard niet voor de grote zware stromen, maar juist voor de fijne afbouw en adhoc leveringen in de renovatiebouw en de onderhoudslogistiek. Dit is een goedkoop en duurzaam alternatief voor de ZZP-er en groothandel in bouwlogistiek.

Cycloon is de afgelopen jaren flink gegroeid en hebben inmiddels een landelijk dekkend hub-en-spoke netwerk voor snelle bezorging van pakketjes. In sommige gevallen is het zelfs mogelijk om same-day-delivery te realiseren (voor 12 uur besteld, in de avond bezorgd). Daarvoor worden 28 hubs in steden gebruikt en een centraal sorteercentrum in Nieuwegein.

Naast de workshop ‘’Toetredingseisen steden’’ konden de bezoekers deelnemen aan de workshops ‘’Circulair bouwen kan je nu oppakken!’’, ‘’Bouwlogistiek en de samenwerking met de overheid’’, ‘’Logistiek, data en BIM 4D’’, ‘’Efficiëntie in retourstromen’’ en ‘’Bouwlogistiek en de rol en inzet van de waterweg’’. Met 200 bezoekers, interessante discussies in de workshops en de contacten die zijn gelegd in het netwerk kan er gesproken worden van een geslaagd congres.

 

 

Meer over het event vind je hier

Ga naar pagina Bouwlogistiek Congress
Nieuws
Contact

Jessica van Rijn MSc

  • Sustainable Transport en Logistics
  • slimme logistiek
  • duurzame logistiek

Mediavragen?