nieuws

ScheidingsATLAS informeert en ondersteunt ouders na scheiding

30 mrt 2020

Jaarlijks worden in Nederland 49,5 duizend huwelijk-, partnerschap- en samenwoonrelaties met betrokken minderjarige kinderen beëindigd. Ouders die uit elkaar gaan, zijn geen partners meer, maar blijven doorgaans wel samen als ouders verantwoordelijk voor de kinderen. Dit roept vragen en onzekerheid op, bijvoorbeeld over de impact van de scheiding op de kinderen, opvoeding na de scheiding en communicatie hierover met de andere ouder. Om ouders bij zulke vragen informatie te geven en te ondersteunen, is de korte training ScheidingsATLAS ontwikkeld. Onderzoek door TNO laat positieve resultaten zien.

De training 'ScheidingsATLAS' is erop gericht gescheiden ouders te ondersteunen.

Ouders kunnen deelnemen aan ScheidingsATLAS in een groep of via een online training. De training is erop gericht gescheiden ouders te ondersteunen, informatie en tips te geven over steun aan hun kinderen en over communicatie met de andere ouder.

De groepstraining bestaat uit 2 bijeenkomsten van elk 3 uur. De bijeenkomsten zijn interactief met het uitwisselen van tips of ervaringen, animaties, (video’s van) rollenspellen en begeleide oefeningen. De online variant van ScheidingsATLAS kan iedere ouder op een eigen moment en op eigen tempo bekijken. Ouders krijgen in de training tips en informatie en bekijken korte filmpjes van experts en andere gescheiden ouders. Ook spelen acteurs enkele herkenbare scènes. Onderdelen van de training worden afgesloten met quizachtige vragen, met feedback op antwoorden.

Evaluatie

Onderzoekers van TNO volgden 65 deelnemers die ScheidingsATLAS online deden en 141 deelnemende ouders van 25 ScheidingsATLAS groepen. Uit de evaluatie blijkt veel enthousiasme. Ouders gaven de training gemiddeld een 7,5. Ze voelen zich geïnformeerd en gesteund. Ouders zeiden handvatten te hebben gekregen voor ondersteuning van hun kinderen. Enkele quotes:

  • “Steun en herkenning.”
  • “Duidelijke informatie en voorbeelden. Ervaringen van andere ouders.”
  • “Het begrijpen van wat er allemaal met een kind gebeurt na een scheiding, maar ook het begrijpen van mijn ex.”
  • “Ik vond het fijn om te kunnen reflecteren op hoe het bij ons gaat, en hoe ik graag zou willen dat het gaat. Het is prettig om daarbij handvatten te krijgen, een soort stappenplan bij het nadenken.”

De training ScheidingsATLAS gaf ouders nieuwe ideeën en een impuls om hiermee aan de slag te gaan!

Vanaf het najaar is het voor praktijkprofessionals (zoals HBO-geschoolde psychologen, coaches, mediators) mogelijk zelf gekwalificeerd te worden tot ScheidingsATLAS groepsleider: Save the date: de eerste startkwalificatiebijeenkomsten staan gepland voor maandag 21 september (Rijswijk ZH) en vrijdag 6 november (Leiden). Meer informatie hierover volgt. De SK-Jeugd accreditatie wordt aangevraagd.

Download de factsheets

Zie ook: www.tno.nl/scheiding

Ons werk

Preventieve aanpak echtscheidingsproblematiek

Ruim één op de drie huwelijken eindigt in een scheiding. Daarnaast zijn er ook veel volwassenen die een samenwoonrelatie verbreken. Dit betreft vaak jonge mensen die nog maar kort samen waren, maar ook... Lees verder
Nieuws
Contact

Dr. Mariska Klein Velderman

  • Echtscheiding
  • Jeugd
  • Weerbaarheid
  • Preventie
  • Psychosociale ontwikkeling

Mediavragen?