nieuws

TNO ontwikkelt snelle, goedkope en betrouwbare coronatest: binnen het uur een uitslag

16 sep 2020

TNO opent binnenkort samen met de GGD Amsterdam bij de RAI een proef-teststraat voor een Corona-sneltest die door TNO en partners wordt ontwikkeld. Deze nieuwe test verkort de periode tussen monsterafname en daadwerkelijke detectie van het COVID-19 virus tot een uur bij dezelfde betrouwbaarheid als de PCR test. Het sneller kunnen bepalen of een persoon besmet is, is van vitaal belang bij efficiënte bestrijding van de infectie onder de bevolking. Monsters van de GGD-teststraat worden zowel via PCR door de GGD, als via de nieuwe test door TNO beoordeeld en later vergeleken.

Zo werkt de test

Bij het testen of iemand besmet is met het coronavirus komt heel wat kijken. Diverse bewerkingen en stappen zijn nodig om uiteindelijk tot detectie te komen. Dit kost een flinke hoeveelheid tijd en vraagt daarbij om expertise, specifieke testkits en reagentia. Die zijn niet altijd in voldoende mate beschikbaar. Met behulp van een door TNO, nieuw voor COVID-19, aangepaste testmethode (LAMP) wordt het aantal tussenstappen vereenvoudigd en verminderd, net als de hoeveelheid vereiste reagentia. De prijs per test zal daarmee naar verwachting ruim de helft goedkoper kunnen worden dan de PCR test.

Moleculaire sneltest LAMP

Fluorescentie resultaat LAMP

TNO ontwikkelt deze methode op basis van LAMP (Loop mediAted isotherMal amPlification). LAMP is goedkoper, minder veeleisend met betrekking tot de benodigde laboratoriuminfrastructuur en geeft sneller resultaten. Zo kan bij een constante procestemperatuur gewerkt worden in tegenstelling tot een nauw-omschreven opeenvolging van temperaturen en handelingen die bij de huidige PCR-methode alleen in goed ingerichte labs mogelijk is.

LAMP maakt het daarom mogelijk om lokaal en ruim binnen één uur vast te stellen of iemand besmet is. Je kunt als het ware wachten op de uitslag waar dat nu nog 24-48 uur kan duren. LAMP kan bovendien uitgevoerd worden met uitsluitend in Nederland geproduceerde materialen. De ontwikkeling is voor het ministerie van VWS en in samenwerking met de GGD Amsterdam, RIVM, DSM, LUMC en UMCG met financiering van ZonMW.

Validatie

Het TNO pop-up lab in de RAI teststraat in Amsterdam

De methode wordt nu inclusief het gehele werkproces rond de test in samenwerking met de GGD A’dam versneld klinisch gevalideerd. Na eerdere technische en klinische validatie in laboratoriumomstandigheden wordt nu met de proef-teststraat bij de RAI in Amsterdam de methode tijdens praktijkomstandigheden verder getoetst en beoordeeld op robuustheid en betrouwbaarheid.

Daarna kan deze goed opschaalbare methode in Nederland geïntroduceerd kunnen worden. Dat zou betekenen dat het afnemen van monsters en het direct beoordelen ervan op veel meer plaatsen kan worden uitgevoerd. Het geeft ook verlichting aan de druk op de huidige testcapaciteit.

Nationale productie

Alle materialen en reagentia kunnen in Nederland worden geproduceerd. Voor de enzymen die nodig zijn voor de LAMP-analyse wordt nationale productie opgezet door DSM. Dat maakt Nederland onafhankelijk van buitenlandse leveranciers en concurrentie.

Dit project is gestart binnen het Brains4Corona initiatief van TNO. Hierin wordt de innovatiekracht van TNO medewerkers ingezet om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de effecten van het coronavirus. Het project is op verzoek van VWS als urgent onderzoeksproject gefinancierd door ZonMW.

Roadmap

Innovatiekracht tijdens de coronacrisis: TNO biedt kennis en expertise

De coronacrisis laat grote sporen na op onze samenleving en de wereldeconomie. Juist nú is onze slogan Innovation for Life meer dan ooit van toepassing. TNO heeft ontzettend veel innovatiekracht in huis.... Lees verder
TNO Insights

Brains4corona: coronacrisis bestrijden met innovatiekracht

09 april 2020
De coronacrisis heeft grote impact op onze samenleving en de wereldeconomie. TNO zet daarom haar innovatiekracht in om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van de effecten van het coronavirus. Het... Lees verder
Nieuws

TNO LAMP snelle corona test wordt onderdeel landelijke testcapaciteit

29 januari 2021
De TNO Corona snelle test gebaseerd op LAMP is een integraal onderdeel geworden van de Nederlandse corona testinfrastructuur. GGD Amsterdam zette de test als eerste al enige weken kleinschalig in bij de... Lees verder
Nieuws

Betere opvolging van coronamaatregelen door gedragsinterventies

26 augustus 2020
Veel mensen blijken moeite te hebben met coronamaatregelen zoals contacten beperken en grote groepen vermijden. Mensen die vooraf al over verschillende scenario’s hebben nagedacht door een ‘als-dan’ hulpblad... Lees verder
Zie ook