Anita van den Hoek

Anita van den Hoek

Functie:
Scientist
Anita van den Hoek

Dr. Anita van den Hoek heeft een achtergrond in de Biomedische Wetenschappen en trad in 2006 in dienst bij TNO. Ze is wetenschapper bij de afdeling Metabolic Health Research. Haar onderzoek is gericht op het bevorderen van de metabole gezondheid en richt zich op onderliggende mechanismen en behandeling van metabole ziekten zoals het metabool syndroom, NASH en hart- en vaatziekten. Dit omvat vaak het gebruik van translationele experimentele modellen, evaluatie van nieuwe farmaceutische of voedingstherapieën en de toepassing van omics-technologieën om ziektemechanismen te ontrafelen. Via samenwerking met academische partners of UMC's is ze ook betrokken bij de begeleiding van promovendi die hun onderzoek bij TNO uitvoeren. Ze is vanuit zowel een wetenschappelijk als een projectmanagementperspectief verantwoordelijk voor meerdere projecten en heeft onlangs ook een groot internationaal consortium 'Spiergezondheid' opgericht dat sekseverschillen in de pathogenese van spierverzwakking bij veroudering (sarcopenie) bestudeert.

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden