Antoine van der Heijden

Antoine van der Heijden

Functie:
Senior Scientist at TNO and Professor at TU Delft on Functional Design and Processing of Advanced Materials
Antoine van der Heijden

De parttime leerstoel houdt zich bezig met innovatieve en geïntensiveerde verwerkingstechnieken die kunnen worden toegepast om (energetische) materialen te modificeren, functioneel te maken en te verwerken.

Leerstoel

Functioneel ontwerp en verwerking van geavanceerde materialen (TU Delft).

Onderzoeksgebied

De parttime leerstoel houdt zich bezig met innovatieve en geïntensiveerde verwerkingstechnieken die kunnen worden toegepast om (energetische) materialen te modificeren, functioneel te maken en te verwerken. Specifieke onderzoeksonderwerpen zijn onder andere de ontwikkeling van ingekapselde materialen en alternatieve, 'groene' en voor het milieu onschadelijke verbindingen ter vervanging van nu gebruikte toxische bestanddelen; duurzame synthesemethoden die het gebruik van toxische of gevaarlijke uitgangsstoffen voorkomen; reologisch gedrag van samenstellingen met een groot aandeel vaste bestanddelen bij de productie van additieven; verbetering van bestaande verwerkingstechnieken door middel van innovatieve methoden en concepten voor intensivering van processen, bijv. met behulp van externe (elektrische, elektromagnetische, akoestische) velden. Deze onderwerpen bieden de fundamentele input voor verschillende onderzoeksonderwerpen binnen de afdeling Energetische materialen, zoals 3D-printen van (energetische) samenstellingen, kristallisatie van ongevoelige energetische materialen en milieuvriendelijke synthesemethoden.

Belangrijkste publicaties

  • A.E.D.M. van der Heijden, Developments and challenges in the manufacturing, characterization and scale-up of energetic nanomaterials – a review, Chemical Engineering Journal 350 (2018) 939-948, 10.1016/j.cej.2018.06.051
  • D. Irimia, J.J. Shirley, A.S. Garg, D.P.A. Nijland, A.E.D.M. van der Heijden, H.J.M. Kramer and H.B. Eral, Influence of laser parameters and experimental conditions on non-photochemical laser induced nucleation of glycine, Cryst. Growth Des. 21 (2021) 631-641
  • M.C.J. van Ramshorst, G.L. Di Benedetto, W. Duvalois, P.A. Hooijmeijer and A.E.D.M. van der Heijden, Investigation of the failure mechanism of HTPB/AP/Al propellant by in-situ uniaxial tensile experimentation in SEM, Propellants, Explosives, Pyrotechnics 41 (2016) 700-708

Den Haag - Ypenburg

Ypenburgse Boslaan 2
2496 ZA Den Haag

Postadres

Postbus 480
2501 CL Den Haag