Arjen Adriaanse TNO

Arjen Adriaanse

Functie:
Science Director at TNO and Professor at University of Twente on Construction Process Integration & ICT
Arjen Adriaanse TNO

De belangrijkste vraagstukken die aan mijn onderzoek ten grondslag liggen, hebben betrekking op de organisatorische aspecten en verandermanagementaspecten van bouwprocessen.

Leerstoel

Integratie van constructieprocessen en ICT (Universiteit Twente).

Onderzoeksgebied

Een van de grootste uitdagingen in de bouw is het overbruggen van de kloof tussen de ontwerp-, realisatie-, uitvoerings- en onderhoudsfase en de ontmantelings- en hergebruikfase.

De leerstoel 'Bouwprocesintegratie en ICT' houdt zich bezig met deze uitdaging en richt zich op meer geïntegreerde besluitvorming en meer geïntegreerde werkwijzen en samenwerking door deze fasen heen. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden die worden geboden door de steeds geavanceerdere digitale oplossingen en informatiebeheeroplossingen, om zo beter geïntegreerde praktijken te stimuleren en te bevorderen (bijv. modulaire concepten, geïntegreerde projectuitvoering, supply chain management).

De belangrijkste vraagstukken die aan mijn onderzoek ten grondslag liggen, hebben betrekking op de organisatorische aspecten en verandermanagementaspecten van bouwprocessen.

Bijvoorbeeld: 'Wat zijn de organisatorische randvoorwaarden voor de succesvolle toepassing van digitale technologieën in de bouw?', 'Wat zijn de organisatorische effecten van digitale technologieën?' en 'Hoe kunnen deze veranderingen met succes worden geïmplementeerd?'.

De ontwikkeling en toepassing van geavanceerde digitale oplossingen (zoals digital twins, digitale productplatformen en kunstmatige intelligentie) vormen een belangrijk speerpunt van de TNO-roadmap 'Gebouwen en infrastructuren'.

Belangrijkste publicaties

  • C. van den Berg, J. T. Voordijk, A. Adriaanse. “Circularity challenges and solutions in design projects: an action research approach”. In 35th Annual ARCOM Conference 2019. Uitgeroepen tot Best Paper.
  • Siebelink, J. T. Voordijk, A. Adriaanse. “Developing and Testing a Tool to Evaluate BIM Maturity: Sectoral Analysis in the Dutch Construction Industry”. Journal of Construction Engineering and Management, vol. 144 (issue 8), 2018.
  • van den Berg, H. Voordijk, A. Adriaanse, & T. Hartmann. “Experiencing Supply Chain Optimizations: A Serious Gaming Approach”. Journal of Construction Engineering and Management, vol. 143 (issue 11), 2017.

Delft - Molengraaffsingel (NEXT)

Molengraaffsingel 8
2629 JD Delft