Arjen Adriaanse TNO

Arjen Adriaanse

Functie:
Director science
Arjen Adriaanse TNO

De belangrijkste vraagstukken die aan mijn onderzoek ten grondslag liggen, hebben betrekking op de organisatorische aspecten en verandermanagementaspecten van bouwprocessen.

Onderzoeksgebied

Een van de grootste uitdagingen in de bouw is het overbruggen van de kloof tussen de ontwerp-, realisatie-, uitvoerings- en onderhoudsfase en de ontmantelings- en hergebruikfase.

De leerstoel 'Bouwprocesintegratie en ICT' houdt zich bezig met deze uitdaging en richt zich op meer geïntegreerde besluitvorming en meer geïntegreerde werkwijzen en samenwerking door deze fasen heen. Hierbij wordt gekeken naar de mogelijkheden die worden geboden door de steeds geavanceerdere digitale oplossingen en informatiebeheeroplossingen, om zo beter geïntegreerde praktijken te stimuleren en te bevorderen (bijv. modulaire concepten, geïntegreerde projectuitvoering, supply chain management).

De belangrijkste vraagstukken die aan mijn onderzoek ten grondslag liggen, hebben betrekking op de organisatorische aspecten en verandermanagementaspecten van bouwprocessen.

Bijvoorbeeld: 'Wat zijn de organisatorische randvoorwaarden voor de succesvolle toepassing van digitale technologieën in de bouw?', 'Wat zijn de organisatorische effecten van digitale technologieën?' en 'Hoe kunnen deze veranderingen met succes worden geïmplementeerd?'.

De ontwikkeling en toepassing van geavanceerde digitale oplossingen (zoals digital twins, digitale productplatformen en kunstmatige intelligentie) vormen een belangrijk speerpunt van de TNO-roadmap 'Gebouwen en infrastructuren'.

Recente resultaten

  • Promotieproject 'BIM maturity in the construction industry': we analyseerden de invloed van verschillen in BIM-ervaring van organisaties die samen aan bouwprojecten werken op de vorming van de BIM-status van het project. Ook verkenden we welke projectstrategieën invloed hebben op de vorming van de BIM-status van het project.
  • Promotieproject 'Governance mechanisms for ensuring information integrity over the life cycle of building components': we ontwikkelden een kader voor slim onderhoud. Dit kader biedt inzichten in de capaciteiten die nodig zijn om gedigitaliseerde gebouwde assets te beheren in organisatienetwerken.
  • PDEng-project 'Design of a digital platform and a digital information chain for modular and industrial renovation projects': we brachten relevante werkwijzen en behoeften van belangrijke stakeholders in de toeleveringsketen in kaart voor het digitale productplatform. Dit is een eerste stap richting de opzet van een digitaal productplatform dat de toeleveringsketen van modulaire en industriële renovatieprojecten ondersteunt.

Begeleiding van promovendi

  • Koos Johannes, titel project: Governance mechanisms for ensuring information integrity over the life cycle of building components (financieringsbron: NWO).
  • Sander Siebelink, titel project: BIM maturity in the construction industry (financiering opleiding: Koninklijke BAM Groep, Connekt, TKI).

Belangrijkste publicaties

  • C. van den Berg, J. T. Voordijk, A. Adriaanse. “Circularity challenges and solutions in design projects: an action research approach”. In 35th Annual ARCOM Conference 2019. Uitgeroepen tot Best Paper.
  • Siebelink, J. T. Voordijk, A. Adriaanse. “Developing and Testing a Tool to Evaluate BIM Maturity: Sectoral Analysis in the Dutch Construction Industry”. Journal of Construction Engineering and Management, vol. 144 (issue 8), 2018.
  • van den Berg, H. Voordijk, A. Adriaanse, & T. Hartmann. “Experiencing Supply Chain Optimizations: A Serious Gaming Approach”. Journal of Construction Engineering and Management, vol. 143 (issue 11), 2017.

Delft - Molengraaffsingel (NEXT)

Molengraaffsingel 8
2629 JD Delft