Ben van Ommen

Ben van Ommen

Functie:
Principal Scientist Specialist
Ben van Ommen

Leefstijlgeneeskunde vormt een paradigmaverschuiving binnen de geneeskunde: de patiënt krijgt de regie, de huiskamer vervangt de wachtkamer en de zorg vindt niet langer plaats in 3 x 15 minuten maar 365 dagen per jaar.

Onderzoeksgebied

Diabetes type II is het prototype van een leefstijlziekte; 60-80% van de diabetici geneest op zijn minst gedeeltelijk van de ziekte. Dit is de afgelopen acht jaar mijn droom, mijn visie en mijn passie geweest. Het is ook een uiterst passende doelstelling voor TNO, aangezien het buitengewoon relevant is voor de maatschappij en veelbelovende toekomstige bedrijfsmodellen. Het is ook lastig om met dit idee aan de slag te gaan, aangezien de huidige bedrijven het niet per se aantrekkelijk vinden. Echt iets voor een hoofdonderzoeker.

Recente resultaten

Als team, en samen met collega's van het LUMC, hebben we stappen gezet voor een systeemverandering richting leefstijlgeneeskunde.  Het begon met de systeembiologie, vervolgens gedragsveranderingstechnologie en datawetenschappen, en ten slotte economische kanten. In 2018 werd een baanbrekende beoordeling gepubliceerd ('From diabetes care to diabetes cure'). We kijken naar Den Haag om een regionale systeemverandering teweeg te brengen. Hierbij werken zowel zorgverleners, verzekeraars, de lokale en nationale overheid, financiers en verschillende plaatselijke als internationale bedrijven mee. We richten ons op diabetes type II, hart- en vaatziekten en leververvetting. Uit deze samenwerking kwam het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health) voort.

Belangrijkste publicaties

  • B Van Ommen, S Wopereis, P van Empelen, HM van Keulen, W Otten, ... From diabetes care to diabetes cure—the integration of systems biology, eHealth, and behavioral change. Frontiers in endocrinology 8, 381 W van den Brink, J van Bilsen, K Salic, FPM Hoevenaars, L Verschuren, ... Current and future nutritional strategies to modulate inflammatory dynamics in metabolic disorders. Frontiers in Nutrition 6, 129 A Camargo, R Jimenez-Lucena, JF Alcala-Diaz, OA Rangel-Zuñiga, ... Postprandial endotoxemia may influence the development of type 2 diabetes mellitus: from the CORDIOPREV study. Clinical Nutrition 38 (2), 529-538

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden