Benny Akesson

Functie:
Senior Scientist at TNO and Professor at the University of Amsterdam on Design Methodologies for Cyber-physical Systems

Benny Akesson is Senior Research Fellow bij TNO, waar hij toegepast onderzoek uitvoert in projecten met betrekking tot de evolueerbaarheid en prestaties van systemen. Zijn onderzoeksinteresses zijn onder andere modelgebaseerde engineering en real-time systemen. Sinds 2019 is hij bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij de leerstoel Design Methodologies for Cyber-Physical Systems bezet.

Leerstoel

Design Methodologies for Cyber-physical systems (Universiteit van Amsterdam).

Onderzoeksgebied

Cyber-fysieke systemen in diverse toepassingsdomeinen worden steeds complexer. Dit is het gevolg van vijf technologische en markttrends:

  1. een enorme toename van het huidige aantal ontwerpparameters, zoals het aantal interfaces,
  2. steeds meer maatwerk bij het ontwerpen van systemen,
  3. constante evolutie van systemen na ingebruikname,
  4. toenemende systeemautonomie en
  5. integratie in gedistribueerde systemen-van-systemen.

De consequenties van deze toenemende complexiteit zijn zichtbaar in de dagelijkse praktijk; de Nederlandse industrie heeft moeite om op efficiënte wijze goed werkende cyber-fysieke systemen te ontwikkelen. Aansluitend op het doel van TNO om de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken, is mijn onderzoek gericht op het beheersbaar maken van de toenemende complexiteit door middel van nieuwe modelgebaseerde ontwerpmethoden. Bij deze methoden speelt abstractie een cruciale rol bij het terugdringen van de ontwikkelingstijd en totale systeemkosten. Hiervoor worden modellen gebruikt als basis voor specificatie, analyse, simulatie en synthese. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is om te kijken hoe modellen kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de systemen niet alleen de juiste functionaliteit bieden, maar dit ook op exact het juiste moment doen. Zo is het bijvoorbeeld essentieel dat bij een botsing de airbag in de auto onmiddellijk wordt opgeblazen. Daarvoor moeten de juiste interacties tussen hardware en software op tijd plaatsvinden.

Belangrijkste publicaties

  • Akesson, B., Nasri, M., Nelissen, G. et al. “A comprehensive survey of industry practice in real-time systems”, Real-Time Systems, Volume 58, 2022
  • Akesson B., J. Hooman, J. Sleuters, et al., “Reducing Design Time and Promoting Evolvability using Domain-specific Languages in an Industrial Context”, Chapter Model Management and Analytics for Large Scale Systems, 2019
  • Minaeva, B. Akesson, Z. Hanzalek , et al., ” Time-Triggered Co-Scheduling of Computation and Communication with Jitter Requirements”, Journal IEEE Transactions on Computers, Volume 67, Number 1, 2018

Eindhoven - High Tech Campus 25

High Tech Campus 25
5656 AE Eindhoven

Postadres

Postbus 6235
5600 HE Eindhoven