Bob van der Zwaan

Bob van der Zwaan

Functie:
Principal Scientist at TNO and Professor at the University of Amsterdam on Sustainable Energy Technology
Bob van der Zwaan

Een van de grootste uitdagingen voor de mensheid in de 21e eeuw is het behalen van de doelstellingen van het akkoord van Parijs, namelijk het beperken van de opwarming van de aarde tot ruim minder dan 2˚C. Om dit mogelijk te maken, moet ons energiesysteem volledig op de schop en moeten we een transitie doormaken die leidt tot CO2-neutraliteit in 2050 en negatieve CO2-uitstoot na 2050.

Leerstoel

Sustainable Energy Technology (Universiteit van Amsterdam).

Onderzoeksgebied

Het doel van mijn werk is om de energietransitie op geïntegreerde wijze te onderzoeken; CO2-neutraliteit kan namelijk alleen worden gerealiseerd door het energie-klimaatvraagstuk vanuit een multidisciplinair perspectief te bekijken. Uitgaande van de natuur- en sociale wetenschappen en expertise op basis van (beleids)studies op het gebied internationale betrekkingen voer ik techno-economisch onderzoek uit naar koolstofarme energie-opties en energiesystemen waarin meerdere technologieën samen kunnen worden toegepast voor betaalbare, schone, veilige en betrouwbare energiebronnen. Omdat de energietransitie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen zo ingewikkeld zijn, zijn benaderingen nodig waarbij complexiteit ook een hoofdrol speelt en methoden die rekening houden met perspectieven op zowel korte als lange termijn, en daarnaast internationale onderzoeken die verder gaan dan alleen de gebruikelijke hernieuwbare energietechnologie. Alle units bij TNO hebben op een of andere manier te maken met energie-/klimaatkwesties. Het is mijn ambitie om bij te dragen aan het oplossen van de energie-klimaatuitdaging door middel van toegepast wetenschappelijk onderzoek en om synergieën te creëren tussen onderzoeksgroepen van TNO, zowel binnen als buiten de unit Energietransitie.

Belangrijkste publicaties

  • Taminiau, F.L. and B.C.C. van der Zwaan, “The Physical Potential for Dutch Offshore Wind Energy”, Journal of Energy and Power Technology, 4, 4, 2022, 2204032.
  • van Hove, W., F. Dalla Longa, B.C.C. van der Zwaan, “Identifying Predictors for Energy Poverty in Europe Using Machine Learning”, Energy & Buildings, 264, 2022, 112064.
  • Scheepers, M., S. Gamboa Palacios, E. Jegu, L.P. Nogueira, L. Rutten, J. van Stralen, K. Smekens, K. West, B.C.C. van der Zwaan, “Towards a Climate-Neutral Energy System in the Netherlands”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 158, 2022, 112097.

Amsterdam

Motion Building
Radarweg 60
1043 NT Amsterdam

Bekijk route