Bob van der Zwaan

Functie:
Professor Sustainable Energy Technology

Een van de grootste uitdagingen voor de mensheid in de 21e eeuw is het behalen van de doelstellingen van het akkoord van Parijs, namelijk het beperken van de opwarming van de aarde tot ruim minder dan 2˚C. Om dit mogelijk te maken, moet ons energiesysteem volledig op de schop en moeten we een transitie doormaken die leidt tot CO2-neutraliteit in 2050 en negatieve CO2-uitstoot na 2050.

Onderzoeksgebied

Het doel van mijn werk is om de energietransitie op geïntegreerde wijze te onderzoeken; CO2-neutraliteit kan namelijk alleen worden gerealiseerd door het energie-klimaatvraagstuk vanuit een multidisciplinair perspectief te bekijken. Uitgaande van de natuur- en sociale wetenschappen en expertise op basis van (beleids)studies op het gebied internationale betrekkingen voer ik techno-economisch onderzoek uit naar koolstofarme energie-opties en energiesystemen waarin meerdere technologieën samen kunnen worden toegepast voor betaalbare, schone, veilige en betrouwbare energiebronnen. Omdat de energietransitie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen zo ingewikkeld zijn, zijn benaderingen nodig waarbij complexiteit ook een hoofdrol speelt en methoden die rekening houden met perspectieven op zowel korte als lange termijn, en daarnaast internationale onderzoeken die verder gaan dan alleen de gebruikelijke hernieuwbare energietechnologie. Alle units bij TNO hebben op een of andere manier te maken met energie-/klimaatkwesties. Het is mijn ambitie om bij te dragen aan het oplossen van de energie-klimaatuitdaging door middel van toegepast wetenschappelijk onderzoek en om synergieën te creëren tussen onderzoeksgroepen van TNO, zowel binnen als buiten de unit Energietransitie.

Recente resultaten

Bob van der Zwaan leidt de werkzaamheden op het gebied van integrated assessment-modellering (IAM) binnen de TNO-unit Energietransitie. Hierbij maakt hij gebruik van het TIAM-ECN-model, waarmee hij en zijn collega's analyses uitvoeren op internationaal, regionaal en nationaal niveau. De IAM-werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van projecten die voornamelijk worden gefinancierd door de Europese Commissie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en worden gebruikt in onderzoek dat bijvoorbeeld wordt gepubliceerd door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en het Internationaal Energieagentschap (IEA). Recente onderzoeken met TIAM-ECN waren gericht op koolstofarme ontwikkelingsmethoden en energietransitietrajecten voor bijvoorbeeld Afrika, Europa en Latijns-Amerika. Ook leidt hij multidisciplinair techno-economisch onderzoek, op dit moment gericht op individuele energietechnieken, zoals zonnebrandstof, CO2-afvang en -opslag (CCS) en aardwarmte, zowel in internationaal samenwerkingsverband als in nationaal ondersteunde projecten.

Begeleiding van promovendi

 • Steven Salim

Belangrijkste publicaties

 • Van der Zwaan, B.C.C., S. Lamboo, F. Dalla Longa, “Timmermans’ dream: An electricity and hydrogen partnership between Europe and North Africa”, Energy Policy, 159, 2021, 112613.
 • Riahi, K., C. Bertram, D. Huppmann, J. Rogelj, V. Bosetti, A.-M. Cabardos, A. Deppermann, L. Drouet, S. Frank, O. Fricko, S. Fujimori, M. Harmsen, T. Hasegawa, V. Krey, G. Luderer, L. Paroussos, R. Schaeffer, M. Weitzel, B. van der Zwaan, Z. Vrontisi, F. Dalla Longa, J. Desprès, F. Fosse, K. Fragkiadakis, M. Gusti, F. Humpenöder, K. Keramidas, P. Kishimoto, E. Kriegler, M. Meinshausen, L.P. Nogueira, K. Oshiro, A. Popp, P.R.R. Rochedo, G. Ünlü, B. van Ruijven, J. Takakura, M. Tavoni, D. van Vuuren, B. Zakeri, “Implications of avoiding temperature overshoot for the attainability and costs of stringent mitigation targets”, Nature Climate Change, 11, 12, 2021, 1063+.
 • Drouet, L., V. Bosetti, S. Padoan, L. Aleluia Reis, C. Bertram, F. Dalla Longa, J. Després, J. Emmerling, F. Fosse, K. Fragkiadakis, S. Frank, O. Fricko, S. Fujimori, M. Harmsen, V. Krey, K. Oshiro, L.P. Nogueira, L. Paroussos, F. Piontek, K. Riahi, P.R.R. Rochedo, R. Schaeffer, J. Takakura, K.-I. van der Wijst, B. van der Zwaan, D. van Vuuren, Z. Vrontisi, M. Weitzel, B. Zakeri, M. Tavoni, “Net zero-emission pathways reduce the physical and economic risks of climate change”, Nature Climate Change, 11, 12, 2021, 1070+.
 • Bertram, C., K. Riahi, J. Hilaire, V. Bosetti, L. Drouet, O. Fricko, A. Malik, L.P. Nogueira, B. van der Zwaan, B. van Ruijven, D. van Vuuren, M. Weitzel, F. Dalla Longa, H.-S. de Boer, J. Emmerling, F. Fosse, K. Fragkiadakis, M. Harmsen, K. Keramidas, P.N. Kishimoto, E. Kriegler, V. Krey, L. Paroussos, D. Saygin, Z. Vrontisi, G. Luderer, “Energy system developments and investments in the decisive decade for the Paris Agreement goals”, Environmental Research Letters, 16, 7, 2021, 074020.
 • Dalla Longa, F., B.R.N. Sweerts, B.C.C. van der Zwaan, “Exploring the Complex Origins of Energy Poverty in The Netherlands with Machine Learning”, Energy Policy, 156, 2021, 112373.
 • van Stralen, J.N.P., F. Dalla Longa, B.W. Daniëls, K.E.L. Smekens, B.C.C. van der Zwaan, “OPERA: A New High-Resolution Energy System Model for Sector Integration Research”, Environmental Modeling & Assessment, 26, 2021,873–889.
 • Dalla Longa, F. and B.C.C. van der Zwaan, “Heart of Light: An Assessment of Enhanced Electricity Access in Africa”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 136, 2021, 110399.
 • Dalla Longa, F., R. Detz, B.C.C. van der Zwaan, “Integrated assessment projections for the impact of innovation on CCS deployment in Europe”, International Journal of Greenhouse Gas Control, 103, 2020,103133.
 • Nogueira, L.P., F. Dalla Longa, B.C.C. van der Zwaan, “A Cross-sectoral Integrated Assessment of Alternatives for Climate Mitigation in Madagascar”, Climate Policy, 20, 10, 2020,1257-1273.
 • Detz, R.J. and B.C.C. van der Zwaan “Surfing the Microwave Oven Learning Curve”, Journal of Cleaner Production, 271, 2020, 122278.
 • Dalla Longa, F., L.P. Nogueira, J. Limberger, J.-D. van Wees, B.C.C. van der Zwaan, “Scenarios for Geothermal Energy Deployment in Europe”, Energy, 206, 2020, 118060.
 • Sweerts, B.R.N., R.J. Detz, B.C.C. van der Zwaan, “Evaluating the Role of Unit Size in Learning-by-Doing of Energy Technologies”, Joule,4, 5, 20 May, 2020, 967-970.
 • Sweerts, B., S. Pfenninger, S. Yang, D. Folini, B.C.C. van der Zwaan, M. Wild, “Solar electricity generation increase by up to 13% from a return to pollution-free 1960s surface radiation in China”, Nature Energy, 4, 2019, 657–663.
 • Detz, R.J. and B.C.C. van der Zwaan, “Transitioning Towards Negative CO2 Emissions”, Energy Policy, 133, 2019, 110938, 1-4.
 • van der Zwaan, B.C.C. and F. Dalla Longa, “Integrated Assessment Projections for Global Geothermal Energy Use”, Geothermics, 82, 2019, 203-211.
 • Dalla Longa, F., T. Strikkers, T. Kober, B.C.C. van der Zwaan, “Advancing Energy Access Modelling with Geographic Information System Data”, Environmental Modeling and Assessment, 23, 6, 2018, 627-637.
 • van der Zwaan, B.C.C., T. Kober, F. Dalla Longa, A.J. van der Laan, G.J. Kramer, “An Integrated Assessment of Pathways for Low-Carbon Development in Africa”, Energy Policy, 117, 2018, 387-395.
 • van der Zwaan, B.C.C., K. Calvin, L. Clarke (Guest Editors), “Climate Mitigation in Latin America: implications for energy and land use”, Preface to the Special Issue on the findings of the CLIMACAP-LAMP project, Energy Economics, 56, 2016, 495-498.
 • Jewell, J., V. Vinichenko, D. McCollum, N. Bauer, K. Riahi, T. Aboumahboub, O. Fricko, M. Harmsen, T. Kober, V. Krey, G. Marangoni, M. Tavoni, D.P. van Vuuren, B. van der Zwaan, A. Cherp, “Energy Independence and Climate Change Mitigation”, Nature Energy, 16073, 1, 2016, 1-9.

Amsterdam

Motion Building
Radarweg 60
1043 NT Amsterdam

Bekijk route