Chris Geurts

Functie:
Principal consultant Mobility & Built Environment

Ik werk als principal consultant aan kwetsbaarheid van gebouwen. Mijn aandachtsgebieden zijn de effecten van dynamische belastingen en klimaateffecten op gebouwen en de daarmee samenhangende risico's voor de veiligheid van constructies, fysieke schade aan gebouwen en gezondheidsproblemen voor bewoners.

Speciale interesse gaat uit naar de effecten van bodemdaling veroorzaakt door menselijke activiteiten en klimaatverandering die in toenemende mate leiden tot risico's en bijbehorende kosten voor onze gebouwde omgeving.

Delft - Molengraaffsingel (NEXT)

Molengraaffsingel 8
2629 JD Delft