Esther van Duijn

Functie:
Scientist

In mijn werk bij TNO richt ik mij op verdere technologische ontwikkelingen en de toepassing van de biomedische AMS bij de ontwikkeling van geneesmiddelen, ook bij kwetsbare populaties zoals pasgeborenen.

Ik heb mijn Ph.D. gedaan bij de groep Biomoleculaire massaspectrometrie aan de Universiteit Utrecht en heb het potentieel aangetoond van inheemse massaspectrometrie in structurele biologie. Ik bleef een aantal jaren in dit vakgebied werken en sinds 2012 werk ik bij TNO. Binnen TNO richt mijn werk zich op de toepassingen van Accelerator Mass Spectrometry (AMS) en High Resolution Mass Spectrometry (voornamelijk) in de ontwikkeling van geneesmiddelen. Ik ben erg enthousiast over de directe toepassingen die we kunnen bieden met deze innovatieve technologie. Bijvoorbeeld vroege fase-microdosering en microtracer-onderzoeken om humane gegevens te genereren over absolute biologische beschikbaarheid, farmacokinetiek en massabalans-/metabolietprofileringsonderzoeken. Naast deze directe toepassingen richt mijn werk bij TNO zich op de continue ontwikkeling van de technologie om de (soms nog onvervulde) behoefte aan medicijnontdekking beter te ondersteunen. Naast het technologische aspect in mijn werk richt ik me op de toepassing van de technologie bij het ontdekken van geneesmiddelen, gericht op kwetsbare populaties, zoals pediatrische patiënten en zwangere en zogende vrouwen. Microdosering/microtracing biedt een unieke mogelijkheid om inzicht te krijgen in veilige en effectieve medicijndosering in deze bijzondere populaties.

Leiden - Sylviusweg

Sylviusweg 71
2333 BE Leiden