Geert Houben

Geert Houben

Functie:
Principal Scientist at TNO and Professor at Utrecht University on Food-borne Risk Factors for Allergic and Inflammatory Diseases
Geert Houben

Het UMC Utrecht en TNO werken samen aan onderzoek naar voedingsgerelateerde risicofactoren voor allergische aandoeningen en ontstekingsziekten. We ontwikkelen en gebruiken methodes voor het identificeren en karakteriseren van voedingsgerelateerde risicofactoren die van invloed zijn op de ontstekingstoestand van ons lichaam.

Leerstoel

Food-borne Risk Factors for Allergic and Inflammatory Diseases (Utrecht University).

Onderzoeksgebied

Een goede inflammatoire balans is essentieel voor onze gezondheid. Aan de ene kant hebben we ontstekingsprocessen nodig, maar aan de andere kant moeten deze worden beheerst en onderdrukt. De inflammatoire balans wordt bepaald door een wisselwerking tussen intrinsieke eigenschappen (zoals ons genoom) en extrinsieke factoren.

Onze voeding is een belangrijke bron van blootstelling aan extrinsieke factoren, maar we weten eigenlijk heel weinig over welke voedingsgerelateerde factoren van invloed zijn op ons immuunsysteem en hoe dat komt. Het microbioom in de darmen en met name de metabolieten ervan spelen natuurlijk een grote rol, maar tegelijkertijd wordt het microbiële metaboloom van de darmen ook sterk beïnvloed door wat we eten. Ook wat dat betreft weten we heel weinig over welke factoren hier invloed op hebben, op welke wijze en welke invloed dat heeft op de functies van het immuunsysteem.

Door middel van ons onderzoek willen we erachter komen hoe we voeding kunnen gebruiken als interventie of ter ondersteuning van interventies op het gebied van immuungezondheid, zodat we betere diagnostiek, patiëntstratificatie en -populatie en individueel afgestemde beheersing, behandeling en preventie van ontstekingsziekten kunnen ontwikkelen.

Belangrijkste publicaties

  • Taylor et al. Establishment of Reference Doses for residues of allergenic foods: Report of the VITAL Expert Panel. Food and Chemical Toxicology. 2014; 63: 9–17
  • Blom et al. Accidental food allergy reactions: Products and undeclared ingredients. Journal of Allergy and Clinical Immunology. 2018; 142(3): 865–875
  • Houben et al. Full range of population Eliciting Dose values for 14 priority allergenic foods and recommendations for use in risk characterization. Food and Chemical Toxicology. 2020; 146: 111831
  • Holleman et al. Poor understanding of allergen labelling by allergic and non-allergic consumers. Clin Exp Allergy. 2021; 51: 1374–1382
  • Turner et al. Peanut Can Be Used as a Reference Allergen for Hazard Characterization in Food Allergen Risk Management: A Rapid Evidence Assessment and Meta-Analysis. J Allergy Clin Immunol Pract. 2022; 10: 59-70

Utrecht

Princetonlaan 6
3584 CB Utrecht

Postadres

Postbus 80015
3508 TA Utrecht