Gerrit Muller

Gerrit Muller

Functie:
Professor Systems Engineering
Gerrit Muller

Ik houd me bezig met onderzoek en educatie op het gebied van systeemarchitectuur, in nauwe samenwerking met de industrie.

Onderzoeksgebied

Binnen het brede vakgebied van systeemengineering hebben met name systeemarchitectuur en conceptuele modellering mijn interesse. Bij systeemarchitectuur is het belangrijk dat je kijkt naar de context, bijvoorbeeld wat klanten nodig hebben, waar de oplossing wordt gebruikt, en die kennis gebruikt als richtlijn bij de ontwikkeling van een mogelijke oplossing. Het uiteindelijke doel is om oplossingen te ontwikkelen die geschikt zijn waarvoor ze bedoeld zijn. Een belangrijke uitdaging bij systeemarchitectuur is het omgaan met complexe problemen in complexe contexten, bij het creëren van oplossingen voor complexe organisaties. Daarbij krijgen we te maken met onzekere factoren, onbekende factoren ('unknowns') of factoren die op meerdere manieren uitgelegd kunnen worden en snel veranderen. Alles bij elkaar is het een uitdaging om rekening te houden met al deze factoren. Het belangrijkste instrument dat systeemarchitecten daarvoor gebruiken, zijn conceptuele modellen. Conceptuele modellen zijn vereenvoudigde weergaven van de werkelijkheid waarin cruciale verbanden, functies en gedrag worden vastgelegd. Conceptuele modellen bestaan uit een combinatie van schema's, formules, grafieken, cijfers en andere visualisaties. Goede systeemarchitecten lijken dergelijke modellen moeiteloos te creëren en gebruiken. Hoe kunnen we jongere mensen helpen dit vermogen te ontwikkelen? Architectuurontwerp is een van de kernmethodes die de missie van ESI mogelijk maken: toonaangevende methodes ontwikkelen die de Nederlandse hightech-sector helpen om te gaan met de constant toenemende complexiteit van hun producten om de positie van wereldwijd marktleider te behouden en te versterken.

Recente resultaten

De kern van ons studiemodel is dat studenten gelijktijdig werken en studeren. We bewaken en verbeteren het onderwijsprogramma constant. Dit heeft geleid tot twaalf pedagogische papers in de afgelopen vijftien jaar, en twee papers in 2020 en 2021. Onze studenten passen een klein deel van de beschikbare kennis over systeemengineering ook toe in de praktijk en evalueren het effect. Dit model leidt tot een constante stroom publicaties; in de afgelopen tien jaar hebben wij 23% (37 papers van 164 masterprojecten in tien jaar) van de papers gepubliceerd bij peer reviewed conferenties. In 2019 won een van de vijf gepubliceerde masterprojectpapers de Brian Mar-award voor de beste paper van een student op het INCOSE-symposium.

Begeleiding van promovendi

  • Marianne Kjørstad (Noorse overheid); gepromoveerd in maart 2022
  • Siv Engen, industriele PhD (Noorse overheid, industriële werkgever)
  • Rune Andre Haugen industriële PhD (Noorse overheid, industriële werkgever)
  • Tommy Langen (Noorse overheid)
  • Haytham Ali (Noorse overheid)

Belangrijkste publicaties

  • Cloutier, R., Muller, G.J., Verma, D., Nilchiani, R., Hole, E., and Bone, M., “The Concept of Reference Architectures” Journal of Systems Engineering, Volume 13, Issue 1, Pages: 14-27, 2010
  • Phaal, R., and Muller, G.J., “An architectural framework for roadmapping: Towards visual strategy”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 76, No. 1, p39-49, 2009
  • Muller, G.J., “Systems Architecting: A Business Perspective”, book, CRC Press, 2011

Eindhoven - High Tech Campus 25

High Tech Campus 25
5656 AE Eindhoven

Postadres

Postbus 6235
5600 HE Eindhoven