Ingrid van Lankeren

Ingrid van Lankeren

Functie:
Senior Business Developer
Ingrid van Lankeren

Het misbruiken van de vitale maritieme infrastructuur voor criminele activiteiten en het moedwillig verstoren van de economische processen in zeehavens door statelijke actoren hebben verhoogde aandacht op politiek en bestuurlijk niveau. Het beschermen van deze vitale infrastructuur (onshore) en het tegengaan van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in zeehavens is een belangrijke maatschappelijke veiligheidsopgave. Stakeholders zoals Ministeries, Lokaal Bestuur, Politie, Douane, KMar, (Rijks)Havenmeester, Havenbedrijf, Ondernemersverenigingen van Rederijen, Terminals, Transport- en beveiligingsbedrijven werken vanuit integrale plannen intensief met elkaar samen. TNO draagt bij met nieuwe technologische innovaties en wetenschappelijke sociale inzichten die de Nederlandse en de Vlaamse private en publieke stakeholders in de zeehavens ondersteunen bij hun verantwoordelijkheid. TNO werkt in co-creatie met deze stakeholders aan projecten ten aanzien van data- gedreven, risico-gericht en intelligence gestuurd werken. Federated Data Sharing, Situational Understanding & Decision Support en Intelligent Sensorsystems zijn voorbeelden van innovaties.

Den Haag - Oude Waalsdorperweg

Oude Waalsdorperweg 63
2597 AK Den Haag

Postadres

Postbus 96864
2509 JG Den Haag