Jack Bloem

Jack Bloem

Functie:
Business Developer
Jack Bloem

In mijn rol als business developer zet ik samenwerkingsverbanden op van TNO met overheden en industriële partners met als doel verbrandingsmotoren te ontwikkelen voor Renewable Fuels. Denk aan waterstof, methanol en ammonia. Deze motoren kunnen worden toegepast in de heavy duty transport sector, maar ook in binnenvaart, kustvaart, landbouwsector en in de bouw.

Ik werk in het Innovatie Centrum voor Sustainable Powertrains (ICSP) in Helmond waar wij de beschikking hebben over geavanceerde ontwikkel- en testmogelijkheden van heavy duty motoren. We hebben meer dan 40 jaar ervaring in motor ontwikkeling en conversie naar nieuwe fossielvrije brandstoffen.

Helmond

Automotive Campus 30
5708 JZ Helmond

Postadres

Postbus 756
5700 AT Helmond