Jan van Erp

Functie:
Principal Scientist at TNO and Professor at University of Twente on Tangible User Interaction

Ik ben van mening dat technologie er is om onze prestaties, onze veiligheid, ons welzijn en ons streven naar geluk te ondersteunen. Daarom werk ik aan de symbiose tussen mens en technologie.

Leerstoel

Tangible User Interaction (University of Twente).

Onderzoeksgebied

Zowel geavanceerde ICT als de complexiteit van het menselijk brein en lichaam fascineren mij, en ik probeer doorbraken te realiseren op het snijvlak van deze twee gebieden. Voorbeelden hiervan zijn interfaces tussen de hersenen en computers, multisensoriële gebruikersinterfaces, door mensen aangestuurde robotica, visualisering van big data en de interactie tussen lichaam en hersenen.

Wat betreft door mensen aangestuurde robotica willen we afstanden laten verdwijnen door de sociale en functionele kenmerken van de bediener over te dragen naar een passende robotische avatar waar ook ter wereld. Hiervoor is een uitgekiende combinatie van state-of-the-art sociale, visuele, haptische, audio- en olfactorische technologieën nodig.

We bestuderen de interacties tussen het lichaam en de hersenen om te ontdekken op welke mechanistische manier deze elkaar beïnvloeden. Uiteindelijk moet dit leiden tot interventies die cognitieve achteruitgang als gevolg van veroudering, ziekte of externe stressfactoren voorkomen en/of cognitieve verbetering mogelijk maken voor mensen die op de grens van hun kunnen werken. Dit onderzoeksgebied heeft te maken met gezondheid en ziekte en sluit aan op de TNO-units Gezond leven, ICT en Defensie en veiligheid.

Belangrijkste publicaties

  • Willemse, C.J.A.M. & Van Erp, J.B.F. (2019). Social Touch in Human-Robot Interaction: Robot-initiated touches can induce positive responses without extensive prior bonding. International Journal of Social Robotics, 11(2), 285–304. doi: 10.1007/s12369-018-0500-9.
  • Kaneko, D., Toet, A., Brouwer, A.-M., Kallen, V. & Van Erp, J.B.F. (2018). Methods for evaluating emotions evoked by food experiences: A literature review. Frontiers in Psychology, 9:911. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00911.
  • De Dieuleveult, A.L., Siemonsma, P.C., Van Erp, J.B.F. & Brouwer, A.-M. (2017). Multisensory integration: a systematic review on age related changes and activities of daily life. Frontiers in Aging Neuroscience. doi: 10.3389/fnagi.2017.00080

Soesterberg

Kampweg 55
3769 DE Soesterberg

Postadres

Postbus 23
3769 ZG Soesterberg