Jan van Erp

Jan van Erp

Functie:
Professor Tangible User Interaction
Jan van Erp

Ik ben van mening dat technologie er is om onze prestaties, onze veiligheid, ons welzijn en ons streven naar geluk te ondersteunen. Daarom werk ik aan de symbiose tussen mens en technologie.

Onderzoeksgebied

Zowel geavanceerde ICT als de complexiteit van het menselijk brein en lichaam fascineren mij, en ik probeer doorbraken te realiseren op het snijvlak van deze twee gebieden. Voorbeelden hiervan zijn interfaces tussen de hersenen en computers, multisensoriële gebruikersinterfaces, door mensen aangestuurde robotica, visualisering van big data en de interactie tussen lichaam en hersenen. Wat betreft door mensen aangestuurde robotica willen we afstanden laten verdwijnen door de sociale en functionele kenmerken van de bediener over te dragen naar een passende avatar waar ook ter wereld. Hiervoor is een uitgekiende combinatie van state-of-the-art sociale, visuele, haptische, audio- en olfactorische technologieën nodig. We bestuderen de interacties tussen het lichaam en de hersenen om te ontdekken op welke mechanistische manier deze elkaar beïnvloeden. Uiteindelijk moet dit leiden tot interventies die cognitieve achteruitgang als gevolg van veroudering, ziekte of externe stressfactoren voorkomen en/of cognitieve verbetering mogelijk maken voor mensen die op de grens van hun kunnen werken. Dit onderzoeksgebied heeft te maken met gezondheid en ziekte en sluit aan op de TNO-units Gezond leven, ICT en Defensie en veiligheid.

Recente resultaten

Op het gebied van telepresence robotics, multisensoriële beleving en gemedieerde sociale interactie hebben we onze kennis over embodiment en het overdragen van sociale signalen vergroot. Deze kennis hebben we toegepast in de xprize-avatarcompetitie (in 2022 doorgedrongen tot de halve finale) en in pilots met Social XR, waarin we ons richten op het verbeteren van de gebruikersbeleving. Ik heb bijgedragen aan het tot stand brengen van een IEEE Future-onderwerp over telepresence. Op het gebied van (gemedieerde) sociale aanraking hebben we gewerkt aan een verdere uitbreiding van onze kennisdatabase over robotgeïnitieerde sociale aanraking, van mens naar mens overgedragen aanraking, en elektroactieve polymeren als geavanceerde aanraakdisplays. Ook brengen we dit onderwerp onder de aandacht door de coördinatie van de Nederlandse vereniging ter bevordering van sociale aanraking en als hoofdgastredacteur van een speciale uitgave van Frontiers over sociale aanraking (publicatie in 2022). Op het gebied van physiological computing ontwikkelen we innovatieve kennis en technologieën op het gebied van hyperscanning. Onze artikelen zijn gepubliceerd in toonaangevende tijdschriften, en we hopen in 2022 nieuwe financiering aan te trekken door middel van een bij de NWA voorstel, dat momenteel wordt beoordeeld. Op het gebied van interactie tussen lichaam en hersenen voltooiden we twee complexe experimenten met menselijke deelnemers. We nemen de resultaten op in onze activiteiten voor twee NAVO-groepen die zich bezighouden met toepassingen voor neuro-enhancement en microbioom.

Begeleiding van promovendi

 • Daisuke Kaneko (Kikkoman Europe R&D)
 • Daisuke Kaneko: (neuro-)fysiologie van smaak en voedingskeuze
 • Ward Venrooij: Big data visualisation and real-time intelligence.
 • Ivo Stuldreher: Physiological synchrony in groups.
 • Charelle Bottenheft: Human information processing in demanding conditions.
 • Sara Falcone: Telepresence and embodiment.
 • Judith Weda: Perception of electroactive polymers as tactile actuators.
 • Camille Sallaberry: Telepresence and social interaction at a distance.
 • Dasha Kolesnyk: Social touch and virtual agents (postdoc).

Belangrijkste publicaties

 • Willemse, C.J.A.M. & Van Erp, J.B.F. (2019). Social Touch in Human-Robot Interaction: Robot-initiated touches can induce positive responses without extensive prior bonding. International Journal of Social Robotics, 11(2), 285–304. doi: 10.1007/s12369-018-0500-9.
 • Kaneko, D., Toet, A., Brouwer, A.-M., Kallen, V. & Van Erp, J.B.F. (2018). Methods for evaluating emotions evoked by food experiences: A literature review. Frontiers in Psychology, 9:911. doi: 10.3389/fpsyg.2018.00911.
 • De Dieuleveult, A.L., Siemonsma, P.C., Van Erp, J.B.F. & Brouwer, A.-M. (2017). Multisensory integration: a systematic review on age related changes and activities of daily life. Frontiers in Aging Neuroscience. doi: 10.3389/fnagi.2017.00080

Soesterberg

Kampweg 55
3769 DE Soesterberg

Postadres

Postbus 23
3769 ZG Soesterberg