John Zevenbergen

Functie:
Senior Scientist – Energetic Materials and Explosion Safety

John Zevenbergen, senior wetenschapper binnen de afdeling Energetische Materialen, is actief op het gebied van ‘Gevaarlijke Chemie & Explosieveiligheid’ en heeft tientallen jaren ervaring met de synthese en experimentele beproeving van energetische materialen. Deze activiteiten betreffen gevaarlijke energetische reacties, processen die onder extreme omstandigheden werken en beoordelingen van de explosieveiligheid. Dankzij dit werk kunnen bedrijven concurrerender worden zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

  • Testen op maat met gevaarlijke chemicaliën, zware experimentele omstandigheden en/of explosierisico's
  • Explosieveiligheid
  • Veiligheid van de energie-infrastructuur
  • Uitbreiding operationeel venster
  • Onderzoek en advies bij incidenten

John is tevens hoofdredacteur van het International Journal of Energetic Materials and Chemical Propulsion.